Nieuwjaarswens en zegen

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien krijg je deze ‘Tijd met God’ in je mailbox, of zie je hem op de website staan terwijl je nog niet eens in bed ligt omdat je het nieuwe jaar toch nog wilt inluiden, ondanks alle beperkingen. Misschien dat je hem pas later leest. Ik wil er dit jaar bewust voor kiezen om het jaar met een wens en een zegen te beginnen.

We hebben al eens eerder stilgestaan bij woorden van Paulus die ons oproept om elkaar te bemoedigen en je ziet het in het Oude Testament regelmatig dat er zegenende woorden worden uitgesproken. Zijn dat altijd woorden van God Zelf? Lang niet altijd, vaak zijn het woorden van mensen die toen leefden en die anderen een zegen meegaven. Soms omdat ze op het punt stonden om te sterven, maar anderen ook op andere momenten van het leven. Een zegen die je uitspreekt zijn positieve woorden waar God Zich aan wil verbinden. Op de klank van Zijn stem gaan daardoor zelfs engelen aan het werkt. Een zegen zou je dus ook een soort gebed kunnen noemen dat je uitspreekt over een ander, maar wat tegelijk ook de vraag aan God is om die woorden ook te laten gebeuren. Goed om te beseffen dat je woorden zoveel kunnen doen, ook als dat dus negatieve woorden zijn.

We staan aan het begin van een vreemd jaar. We weten niet wat het ons zal brengen en dat gevoel is sterker dan ooit. Toch wens ik je toe dat al deze onzekerheden niet bepalend zullen zijn voor de keuzes die je dit jaar zult maken. Of nog anders gezegd, wens ik je toe dat je focus niet ligt op de onzekerheden en de moeilijkheden die er zijn of die er komen. Ik wens je toe dat je ogen gericht blijven op Jezus, Die aan de rechterhand van de Vader zit en daar regeert en onze namen telkens bij Zijn Vader brengt. Geloof en weet dat alles in deze wereld in Zijn hand ligt en vindt daar je rust en vrede.

Ik zegen voor dit jaar met passie voor Jezus en Zijn Koninkrijk, met kracht om in jouw zwakheid bovenmatig sterk te zijn in dat wat God je zal laten doen. Ik zegen je met het vuur en de volharding van de Heilige Geest, zodat je voortdurend afgestemd zult zijn op Gods plan met je leven en Gods route met je door dit leven. Laat de zegen van God helemaal toe in je leven, zodat Zijn gedachten van vrede, liefde en toewijding voor jou je altijd zullen vervullen.

Ik zegen je met meer dan veel verlangen om Jezus en Zijn Koninkrijk uit te delen in deze wereld. Dat op elke plaats waar je komt je Jezus zult brengen en Zijn Koninkrijk zult laten zien, of dat nu in je houding of in je daden, in je woorden of je zwijgen is. Of het is doordat je iemand die Jezus niet kent vertelt Wie Hij is, of dat het is omdat je op een zieke je handen legt. Ik zegen je met meer en meer van Gods Koninkrijk zodat jij dit jaar steeds meer en meer zult ervaren dat er steeds meer hemel op aarde zal komen. En tenslotte zegen ik je met een overweldigende hoeveelheid liefde van de Vader, dat dit je hart, ziel, hoofd en lichaam voortdurend zal vervullen en je met vreugde je weg zult gaan door dit leven. En dat alles in de Naam van Jezus, onze Heer!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu