Tussen verleden en toekomst

“Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm 91:2)

Het jaar zit er bijna weer op. Een jaar zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Nu is dat altijd zo, maar voor dit jaar gold dat wel in het bijzonder. Een jaar ook dat we vooraf nooit hadden kunnen bedenken. Een jaar ook dat voor heel veel vragen heeft gezorgd. Vragen waarop lang niet altijd een antwoord te geven valt. Maar ook geestelijk heeft dit jaar veel vragen opgeroepen. Vragen die niet zomaar een antwoord hebben. En als je sommige Bijbelgedeelten leest met het jaar 2020 in je achterhoofd, dan roept dat misschien nog wel meer vragen op. Nu weet ik niet op welke manier jij als kind leerde om Oud en Nieuw te vieren, maar velen leerden dat met Psalm 91.

Vroeger was het normaal dat je als gezin het jaar afsloot. In veel christelijke gezinnen gebeurde dit dan door Psalm 91 te lezen en daarna te bidden. Ik kan mij die momenten nog heel goed herinneren als kind. Altijd werd Psalm 91 gelezen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog steeds het jaar afsluit met een Bijbelgedeelte en gebed, alleen kies ik niet voor elk jaar dezelfde Psalm. Het is altijd goed om met God een jaar af te sluiten en weer in te gaan. Als je nu als kind gewend was om dat met Psalm 91 te doen, dan zul je misschien wel iets herkennen van het gevoel dat bij mij is achtergebleven bij deze Psalm. Voor mijn gevoel klopt deze Psalm namelijk helemaal niet. En eerlijk gezegd, na dit jaar helemaal niet.

Het is een Psalm die gaat over Gods bescherming. Natuurlijk, dat geloven we. Als je schuilt bij God dan ben je veilig, wat er ook gebeurt. Alleen is dat nu juist niet wat er staat. Eigenlijk staat er dat als God je schuilplaats is dat er dan niets gebeurt. En dat roept vragen op. Want wat betekent het dan als er wel dingen zijn die je overkomen? Was je dan toch niet in de schuilplaats van God? Eigenlijk is Psalm 91 een hele lastige psalm.

De Psalm begint al vrij aan het begin met woorden als dat je gered zult worden van de strik van de vogelvanger. Nu is dat beeldspraak en heeft dit alles te maken met dat wat er op uit is om je gevangen te nemen. Dat is geestelijk ook nog wel te volgen, maar dan komt die lastige zin dat de pest je niet zal treffen of dat je gered zult worden van de pest. Je hoeft er zelfs niet bang voor te zijn. Zelfs niet als er aan je ene kant er duizend vallen en aan je andere hand tienduizend, het zal jou niet raken.

Misschien hebben dit soort teksten er wel voor gezorgd dat sommigen christenen dit jaar hebben geroepen: “Als je genoeg geloof hebt, zal corona je niet treffen”, maar ondertussen zijn er ook veel gelovigen getroffen door corona en zelfs overleden. Ook echt diep gelovige mensen met een ongelofelijk geloofsvertrouwen. Ergens voel je dat het wringt, hoe kun je nu met deze woorden terugkijken en vooruitkijken? En klopt deze Psalm wel met de rest van de Bijbel waar we ook andere dingen lezen?

Ja, de Psalm is eenzijdig! Als je hem letterlijk neemt en helemaal los leest loop je vast. Want ziekten en gevaar kunnen je wel treffen, ook als je in de schuilplaats bent bij God. Het is daarom ook altijd heel gevaarlijk om stellige uitspraken te doen als: “Dat zal je niet gebeuren”. God kan die specifieke beloften geven, zoals Hij ook bij Paulus deed terwijl hij schipbreuk leed. Maar dat is heel specifiek. In die zin kan de Psalm voor de dichter persoonlijk helemaal kloppen, maar je kunt daarmee niet zeggen dat gelovigen niet ziek worden.

Wat je wel mag en zelfs moet zeggen is dat God de enige plaats is waar je veilig bent. Misschien niet altijd voor de letterlijke tijd, maar wel voor eeuwig. Ons leven kan door de diepten heengaan, maar God staat met Zijn bescherming er altijd boven. Zelfs als ons lichaam stopt of getroffen wordt door een ziekte, stopt Gods bescherming niet. Zelfs Zijn engelen blijven gewoon aan het werkt. Hetzij dat ze je beschermen of hetzij dat ze je ziel optillen en in de hemel brengen. God is absoluut de veilige plaats. Zelfs als corona nog steeds rond blijft gaan. De vraag is niet of onheil ons niet treft, maar de vraag is of je God vertrouwt, dwars door alles heen. Dwars door ellende, tegenslag en zelfs dood hen is God het enige rustpunt. En dan kun je Psalm 88 waarin helemaal geen hoop is en Psalm 91 waar we in het andere uiterste zitten toch naast elkaar blijven bestaan. Met deze geloofsbelijdenis: God is mijn schuilplaats en mijn burcht.

Gebed: Heer, U bent mijn Schuilplaats en ik vertrouw U, altijd en overal.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu