Verwachtend in beweging

Thema: In verwachting

“En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.” (Lukas 1:46 en 47)

Vandaag zat ik na te denken over mijn preek voor komende zondag. De dag na Kerst. Ergens natuurlijk ook wel een lastige dag. Iedereen heeft genoeg diensten gehad, zo rond Kerst en dan volgt gelijk de volgende dienst. Waar preek je dan over? Daar kom je achter als je komende zondagmorgen of avond meekijkt. Laat ik er dit van zeggen: Het denkproces bracht mij bij de vraag hoe het nu komt dat leven voor God en Zijn Koninkrijk soms zo lastig kan zijn. Misschien komt het wel omdat wij te veel denken dat wij eerst ons best moeten doen en dan zal God wel helpen. Ergens is dat, diep in ons, een hele lastige wortel. Kijk even mee wat er bij Maria, onderweg naar Kerst nog meer gebeurt.

Stel je voor dat God op zoek zou zijn geweest naar een vrouw die de moeder van Jezus zou mogen zijn. En stel je voor dat Maria de gedachte gehad zou hebben dat zij dat graag zou willen. Dan is de eerste gedachte geweest dat dit niet kon want zij was er te nederig en te onbetekenend voor. Mocht ze al een kans willen krijgen, dan zou ze er heel goed haar best voor moeten doen. En dan is het nog maar de vraag of het haar zou lukken.

Dit zijn natuurlijk nogal wat vreemde gedachten. Toch zie ik het heel vaak terug in het pastoraat. Mensen die zich niet geschikt vinden voor een taak in Gods Koninkrijk. En als ze dan ergens een verplichting voelen dat het wel moet, gaan ze eerst hun best doen. Herken je het? Als je het verhaal van Maria leest, kom je er achter dat God in ieder geval precies andersom werkt. Misschien heeft Maria ook wel die strijd gehad van haar best te willen doen of zich minderwaardig voelen. Kijk wat er gebeurt. God kiest ervoor om Zijn Zoon uit te besteden aan Maria. Maria had er niets, maar dan ook helemaal niets voor gedaan. Het is een genade die haar ten deel is gevallen, zagen we de vorige keer al.

Hoe leef je nu echt voor God? Alleen als we vanaf die kant beginnen. Maria maakt dat heel mooi duidelijk. Zij begint met de vreugde in God. Je zou misschien nog even denken dat ze haar lofzang pas zou gaan zingen als Jezus geboren is, maar ze zingt haar lofzang al ver voor de geboorte. Ze zingt omdat ze verwonderd is dat God haar heeft uitgekozen. Dat is precies het omgekeerde van je best doen om uitgekozen te worden. Maria zingt haar lofzang omdat God haar uitkoos en dat maakt haar geest in een staat van vervoering.

Weet je, jij hoeft het niet te doen, het is je overkomen. Jezus openbaarde Zich aan jou. Het enige dat je moet doen is daar oog voor hebben. Moet je dan niets meer? Nee, dan moet je niets meer, maar ga je wel van alles doen. Natuurlijk gaat Maria alles doen voor haar Kind. Niet omdat ze haar best moest doen voor God, maar omdat God haar zoveel gaf. En de reactie is dat ze in beweging komt. Ik denk dat wij vaak zoveel focus hebben op wat we vinden dat we moeten doen, terwijl we vergeten om verwonderd naar God te kijken en dan overweldigd te worden door zoveel van Gods heerlijkheid.

Ga het eens omdraaien, stop met je best te doen en sta eens stil bij wat God in jouw leven allemaal al deed. Ik weet zeker dat als je dit bekijkt en overdenkt, dat je geest op een andere toonhoogte komt en je mee gaat doen met Maria. Dan kom je echt wel in beweging, niet vanuit angst dat het niet goed genoeg is, maar uit liefde, passie en vuur voor God Zelf. En dan valt dat het moeilijk is om vol te houden in geloof weg. Als je merkt dat je verslapt, ga dan niet beter je best doen, maar sta stil en kijk naar wat God doet in je leven.

Gebed: Heer, ik loof en prijs U om Wie U bent en wat U mij geeft. U bent goed voor mij en alles in mij wil leven voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu