In verwachting naar Kerst

Thema: In verwachting

“En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”

Misschien had je deze titel niet van mij verwacht omdat we richting Kerst niet veel meer te verwachten hebben, maar alleen iets te herdenken hebben. Jezus wordt immers niet nog een keer op Kerst geboren. Toch denk ik, gezien de tijd waarin we leven, ik je mag bemoedigen ondanks dat we een Kerst tegemoet gaan die grenst aan het absurde. Kerst waarbij het helemaal stil is, geen normale kerstvieringen, geen grootste aanbidding. Met welke verwachting gaan we dan naar Kerst. Heb jij er nog zin in?

De manier hoe Maria in verachting was van de geboorte van Jezus, was ook iets dat voor haar heel veel verwarring meegebracht moet hebben. Zwanger zijn terwijl dat helemaal niet kan, al die blikken van de mensen, nog niet weten hoe Jozef zou gaan reageren. Genoeg om vooral met zorg naar te kijken. Toch denk ik dat je ene zin de komende tijd moet meenemen, zelfs als Kerst totaal niet op Kerst lijkt.

Op het moment dat Maria te horen krijgen van een engel dat ze zwanger zal worden zonder tussenkomst van een man, begint die boodschapper uit de hemel met iets anders. De engel komt binnen en begroet Maria. Nu is dat al genoeg om flink van te schrikken. Je zou ineens oog in oog staan met een engel. Zeker als heel jong meisje. Ze raakt in verwarring. Dat ziet die engel ook wel en dan zijn de volgende woorden, na de groet, die hij zegt: “Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij God”.

Nu is die uitspraak misschien ogenschijnlijk erg geestelijk. Genade gevonden bij God, klinkt als iets als ‘vergeving’, maar wat de engel eigenlijk gewoon zegt: “Maria, God heeft jouw uitgekozen om Zijn Zoon ter wereld te brengen”.  Dat is de genade waar hij het over heeft. Dat wat Maria mee zal dragen is uit God. God heeft in Zijn goedheid Maria daarvoor uitgekozen en daarom hoeft ze niet bang te zijn.

Wat betekent deze groet dan voor ons? Je zou kunnen zeggen: “Niet zoveel, want wij dragen Jezus niet bij ons”. Dan zou ik je de vraag willen stellen: “Dat God jou in Zijn genade heeft uitgekozen om de Naam van Zijn Zoon te dragen, is dat minder genade dan”? Dat jij een boodschapper bent van Zijn goede nieuws en dat jij door Jezus kind van de Allerhoogste mag zijn, hoeveel genade is dat dan? Natuurlijk is het logisch dat Maria heel veel extra zorg van God kreeg, wat ze droeg Zijn Kind. En de Vader in de hemel zal er alles aan doen om dat goed te laten verlopen. Is het niet net zo logisch dat als God Zijn Zoon aan jou verbindt, dat Hij dan ook net zo goed voor jou zal zorgen?

De woorden ‘wees niet bang’, gelden dan net zo goed voor jou als voor Maria. Is het Maria allemaal komen aanwaaien? Zeker niet, ze heeft het genoeg voor haar kiezen gehad, maar ze hoefde niet bang te zijn omdat zij genade had gevonden bij God. Ik zeg vandaag niet dat alles vanzelf gaat en ook niet dat deze Kerst niet moeilijk zou zijn, maar ik zeg wel: “Je hoeft niet bang te zijn”!

Je hebt genade gevonden bij God en daarom zal Hij je nooit alleen laten tobben en met deze wetenschap leven naar de komende Kerst. We gaan de geboortedag van Jezus opnieuw gedenken, misschien eenzaam, misschien zonder heel veel sfeer, maar wel met dezelfde God Die het zegt: “Wees niet bang, Ik ben met je”.

Gebed: Heer, dank U wel dat U er altijd bij bent en dat ik niet bang hoef te zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 1:19-26

19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gaan of blijven

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu