In verwachting naar Kerst

Thema: In verwachting

“En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”

Misschien had je deze titel niet van mij verwacht omdat we richting Kerst niet veel meer te verwachten hebben, maar alleen iets te herdenken hebben. Jezus wordt immers niet nog een keer op Kerst geboren. Toch denk ik, gezien de tijd waarin we leven, ik je mag bemoedigen ondanks dat we een Kerst tegemoet gaan die grenst aan het absurde. Kerst waarbij het helemaal stil is, geen normale kerstvieringen, geen grootste aanbidding. Met welke verwachting gaan we dan naar Kerst. Heb jij er nog zin in?

De manier hoe Maria in verachting was van de geboorte van Jezus, was ook iets dat voor haar heel veel verwarring meegebracht moet hebben. Zwanger zijn terwijl dat helemaal niet kan, al die blikken van de mensen, nog niet weten hoe Jozef zou gaan reageren. Genoeg om vooral met zorg naar te kijken. Toch denk ik dat je ene zin de komende tijd moet meenemen, zelfs als Kerst totaal niet op Kerst lijkt.

Op het moment dat Maria te horen krijgen van een engel dat ze zwanger zal worden zonder tussenkomst van een man, begint die boodschapper uit de hemel met iets anders. De engel komt binnen en begroet Maria. Nu is dat al genoeg om flink van te schrikken. Je zou ineens oog in oog staan met een engel. Zeker als heel jong meisje. Ze raakt in verwarring. Dat ziet die engel ook wel en dan zijn de volgende woorden, na de groet, die hij zegt: “Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij God”.

Nu is die uitspraak misschien ogenschijnlijk erg geestelijk. Genade gevonden bij God, klinkt als iets als ‘vergeving’, maar wat de engel eigenlijk gewoon zegt: “Maria, God heeft jouw uitgekozen om Zijn Zoon ter wereld te brengen”.  Dat is de genade waar hij het over heeft. Dat wat Maria mee zal dragen is uit God. God heeft in Zijn goedheid Maria daarvoor uitgekozen en daarom hoeft ze niet bang te zijn.

Wat betekent deze groet dan voor ons? Je zou kunnen zeggen: “Niet zoveel, want wij dragen Jezus niet bij ons”. Dan zou ik je de vraag willen stellen: “Dat God jou in Zijn genade heeft uitgekozen om de Naam van Zijn Zoon te dragen, is dat minder genade dan”? Dat jij een boodschapper bent van Zijn goede nieuws en dat jij door Jezus kind van de Allerhoogste mag zijn, hoeveel genade is dat dan? Natuurlijk is het logisch dat Maria heel veel extra zorg van God kreeg, wat ze droeg Zijn Kind. En de Vader in de hemel zal er alles aan doen om dat goed te laten verlopen. Is het niet net zo logisch dat als God Zijn Zoon aan jou verbindt, dat Hij dan ook net zo goed voor jou zal zorgen?

De woorden ‘wees niet bang’, gelden dan net zo goed voor jou als voor Maria. Is het Maria allemaal komen aanwaaien? Zeker niet, ze heeft het genoeg voor haar kiezen gehad, maar ze hoefde niet bang te zijn omdat zij genade had gevonden bij God. Ik zeg vandaag niet dat alles vanzelf gaat en ook niet dat deze Kerst niet moeilijk zou zijn, maar ik zeg wel: “Je hoeft niet bang te zijn”!

Je hebt genade gevonden bij God en daarom zal Hij je nooit alleen laten tobben en met deze wetenschap leven naar de komende Kerst. We gaan de geboortedag van Jezus opnieuw gedenken, misschien eenzaam, misschien zonder heel veel sfeer, maar wel met dezelfde God Die het zegt: “Wees niet bang, Ik ben met je”.

Gebed: Heer, dank U wel dat U er altijd bij bent en dat ik niet bang hoef te zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu