Onderweg verwachten

Thema: In verwachting

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Die grote Bruiloftsdag kan voor je gevoel nog heel lang duren. En toch wil het niet zeggen dat je de hele periode van verwachten het zonder de Bruidegom moet doen. Vandaag werd ik op een hele bijzondere manier verrast door een hele bekende Bijbeltekst. En terwijl ik nog verder nadacht over het verwachten van de Bruiloftsdag en de Bruiloft van het Lam, besefte ik ineens dat er aan deze tekst nog een heel andere kant zit. De bekende tekst uit Openbaring 3:20: “Zie ik sta aan de deur en Ik klop”.

Het is een tekst uit de brief aan de gemeente aan Laodicea. Die gemeente noemt Jezus in deze brief lauw en Hij spuugt hen eigenlijk uit vanwege hun lauwheid. Liever had Hij dat ze koud waren, dat was dan nog beter dan smerig lauw. Toch laat Jezus het daar niet bij. Hij geeft hen ook een dringend advies. Het advies is dat ze hun eigen rijkdom loslaten en Zijn goud kopen en dat ze bij Hem witte kleren kopen. Hun reinheid, zou je kunnen zeggen, moeten ze bij Hem kopen. Toch, als je de lijn volgt waar Openbaring in uitkomt, dan is dat het huwelijk tussen Christus en Zijn gemeente. Het Nieuwe Jeruzalem daalt dan als een bruid neer voor Jezus. Een reine bruid vol schittering van goud, maar ook de witte kleren komen telkens terug. Als het zover is dat is die bruid toebereid, staat er dan. Er is dus een voorbereidingstijd voor de bruid van Christus.

Wij krijgen de tijd hier op aarde om als Zijn bruid ons gereed te maken. En ondertussen gaat de tijd niet zinloos voorbij. Net zo goed als dat een stelletje dat verkering heeft, niet zonder contactmomenten is tussen de eerste ontmoeting en de huwelijksdag. Je leert elkaar ondertussen steeds beter kennen zodat je geen vreemde bent van elkaar op de dag van het huwelijk. Zo gaat Jezus ook met ons om. En waar dat op uit loopt is ook duidelijk. Hij zegt dat Hij voor je deur staat en Hij klopt. Is dat de huwelijksdag? De dag van de wederkomst? Dat lijkt mij niet, want Hij staat nu voor de deur en Hij klopt. Dat doet Hij niet straks.

Terwijl wij wachten op de grote dag van Zijn komst naar de aarde, staat Hij ook telkens voor je deur. Hij laat deze wachttijd niet voorbijgaan zonder dat Hij contact met je heeft. Hij verlangt ook nu al naar contact en zo wil Hij telkens in relatie met jou leven. Sterker nog, Hij wil bij je binnenkomen en de maaltijd gebruiken. Je kunt dan snel denken aan het Avondmaal, maar dat staat er niet direct. Hij wil met je aan tafel zitten en je ontmoeten. Hij wil je alle ruimte geven dat je Hem beter leert kennen.

Als je zo naar de brief aan Laodicea kijkt, krijgt hij ineens een veel diepere dimensie. Overigens staan al deze brieven in het licht van ‘Wie overwint’. En om te overwinnen hebben we contact met Jezus nodig, terwijl we onderweg zijn naar de trouwdag met Hem. Geef Hem dan ook de ruimte en de tijd om bij je binnen te komen, met je te praten en jij met Hem. Laat je relatie met Hem verdiepen en verrijken.

Gebed: Heer, dank U dat U mij de kans geeft U beter te leren kennen en dat U op relatie met mij uit bent. Ik open de deur en U bent meer dan welkom.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 1:19-26

19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gaan of blijven

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu