Uitzien naar de grote dag

Thema: In verwachting

“En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.” (Markus 2:19 en 20)

Je kunt een kind verwachten, dan tel je de dagen af totdat je kind geboren gaat worden. Het voordeel is dat je daar redelijk een verwachtingspatroon van kunt hebben. Er is een soort van algemene verwachting voor een kind. Normaal dient de geboorte zich na negen maanden aan. Ik weet wel dat er genoeg kan zijn waardoor alles toch anders wordt. Maar elke vrouw die in verwachting is van een kind heeft een datum die alles te maken heeft met een zwangerschap van negen maanden. Je ziet dan uit naar die grote dag. Je kunt ook verwachten naar de grote dag van je huwelijk. Ook daar kun je een redelijke planning voor bedenken. Zeker als de datum uiteindelijk vaststaat. Maar hoe verwacht je iets groots waar je geen planning voor kunt bedenken?

Jezus laat door de Evangeliën heen doorlopend zien dat Hij iets heeft met bruiloften. Het eerste wonder vindt bij Johannes plaats op een huwelijksfeest en het aantal gelijkenissen en teksten over een bruiloft is fors. Jezus vergelijkt Zijn relatie met de gemeente met een relatie tussen man en vrouw en telkens spreekt Hij dan in termen van de huwelijksdag. Als je de periode letterlijk zou moeten nemen die het duurt tot Jezus en wij één zijn, dan zijn er al meer dan tweeduizend jaar verstreken. Hoe verwacht je Jezus dan?

Jezus blijft gewoon het beeld van een bruiloft gebruiken en Hij vertelt ons op welke manier wij met onze verwachting moeten omgaan terwijl Hij niet hier op aarde is. En die manier zou wel eens heel anders kunnen zijn dan dat wij maar al te vaak denken. Er is een moment dat Jezus commentaar krijgt van de discipelen van Johannes de Doper en van de Farizeeën over het feit dat de discipelen van Jezus niet vasten. Kennelijk was het een gewoonte dat er op bepaalde vaste manieren werd gevast. En daar deden de discipelen van Jezus niet aan mee en dat roept vragen op.

De manier hoe Jezus dan reageert is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het hoeft van Jezus niet, sterker nog, het zou zelfs ongepast zijn. En dan vergelijkt Jezus het met bruiloftsgasten en een bruidegom. Zijn discipelen hoeven niet te vasten omdat dit ongepast is. Hij zegt niet dat vasten niet nodig is, maar op dat moment kan het niet. De Bruidegom is nog bij hen. Met andere woorden, het is nog feest en dan kun je niet vasten.

Op het moment dat dit vasten wel zou moeten, dan zou dat op een oude manier gebeuren. Vasten volgens de regels van de Farizeeën. Dat is oude wijn in oude zakken. Maar er komt een tijd dat de Bruidegom er niet is en dan zullen ze vasten. Alleen dat vasten is een andere manier dan vasten dan men daar bedoelde. Dat is vasten wat Jezus beschrijft als nieuwe wijn en dat kun je nooit op de oude manier doen.

Op welke manier gaan wij dus om met het verwachten van Jezus waar geen planning op los te laten is met ons menselijke inzicht? Dan heb je tijd nodig om te vasten. Niet om de datum helder te krijgen, maar om je te kunnen blijven richten op de wederkomst van de Bruidegom en op je taak. Dat is wat Jezus ons leert Terwijl wij nu weer Advent vieren en we weer met elkaar spreken over het verlangen naar de komst van Jezus hebben we perioden nodig waarin we vasten om ons helemaal op God te kunnen richten. Het vasten van de Farizeeën was veel meer gericht op boetedoening, maar het vasten van ons die Jezus verwachten is een vasten om afgestemd te zijn op de wil van God en om in de relatie met Hem het verwachten vol te kunnen houden. En dan zal straks de grote Bruiloft beginnen, als Jezus uiteindelijk terug zal komen van achter de wolken vandaan. Dan zal het altijd de Nieuwe Morgen zijn en zullen we nooit meer vasten maar eeuwig met Hem zijn.

Gebed: Heer, ik wil helemaal gefocust zijn op Uw komst en dat verlangen en op mijn taak op aarde. Zelfs als ik dan periodes nodig heb om mij te kunnen focussen, leert U mij dan op welke manier ik echt mag vasten, zodat het als nieuwe wijn in nieuwe zakken zal zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu