Ook God heeft verwachting

Thema: In verwachting

“Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde Hij een toren, en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort.” (Jesaja 5:2)

Dat het met Advent over verwachting gaat is wel duidelijk. En je zult wel begrijpen dat als je elk jaar Advent hebt en elk jaar in deze periode over ‘verwachten’ schrijft, dat het ook wel eens lastig kan zijn om ieder jaar weer een overdenking of twaalf rond dit thema te schrijven. Op een gegeven moment heb je alle teksten rondom het thema verwachten voor je gevoel gehad. Tot God je dan ineens weer iets laat zien wat je nog niet eerder had gezien. Het woord verwachten kun je niet alleen op ons betrekken, maar ook op God.

Het is een beetje afhankelijk van je zelfbeeld en van je Godsbeeld hoe je antwoord geeft op de vraag wat God verwacht. Zeker als je dit betreft op Zijn verwachting van jou. Je zou als antwoord kunnen geven dat God niets van ons verwacht want we zijn tot niets goeds in staat. Er zijn zelfs belijdenisgeschriften die deze conclusie trekken. Op basis van Romeinen 3 zou je zoiets kunnen bedenken. Er is niemand die goed doet, lees je dan. De vraag is of je daarmee kunt zeggen dat God niets goeds van je verwacht. En ook zou ik de vraag dan willen stellen of dat echt letterlijk klopt.

Is het waar dat God niets goeds van ons kan verwachten omdat wij niet goed doen? Dat klinkt heel nederig en vroom, maar alleen al op basis van gewone feiten weet je dat het zo zwart-wit niet is. Jij bent wel in staat om goede dingen te doen. Als je bij je buurvrouw die ziek is, gewoon uit naastenliefde een pannetje soep brengt, dan doe je goede dingen. Natuurlijk begrijpen we de woorden van Paulus wel, want we doen heel veel dingen niet zoals God het bedoelde. Zelfs een pannetje soep kan iets worden waarmee je iets voor jezelf doet.

God verwacht in ieder geval wel dat je goede dingen doet. Dus dan kun je niet anders concluderen dat je in staat bent om goede dingen te doen. Niet om iets te verdienen bij God, maar omdat je gewoonweg een keus hebt en dat je mens bent die ook regelmatig goede dingen doet in de maatschappij. Het is te zwart-wit om te zeggen dat dit niet klopt. Kijk maar even mee naar wat God verwacht. Dat begint al in Zijn verwachting over Israël, maar later ook over jou en mij. En eigenlijk is het ook wel vreemd als de Heilige Geest in je leven werkt, dat je dan geen goede dingen zou doen.

Als je in Jesaja 5 leest wat Gods verwachtingen zijn van Israël dan wordt er één ding heel duidelijk: God had de lat hoog gelegd. Hij vergelijkt Israël met een wijngaard. Het is Zijn wijngaard! Hij noemt haar in profetie van Jesaja zelfs ‘Mijn Beminde’. En als Wijngaardenier heeft Hij er alles aan gedaan om Zijn wijngaard zo goed mogelijk te onderhouden. Alles wat Hij aan de wijngaard kon doen heeft Hij gedaan. En Zijn verwachting was dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar er kwam niets van terecht. Was er iets mis met de verwachting van God? Nee, Gods verwachting was terecht, gezien al Zijn werk. En toch brengt de wijngaard stinkende vruchten voort. En wat doet God? Hij neemt de omheining weg en geeft Zijn wijngaard, Zijn Beminde, over aan het verval.

Ik merkt dat het mij schokte toen ik dat opnieuw las. God verwacht iets van Israël toen, maar ook van ons nu. Ja, we leven buiten het paradijs en zeker, onze beste daden zijn nooit meer 100% goed, maar ondanks dat heeft God wel degelijk een verwachting. En dat levert een hele spannende vraag op, want wat als we niet aan die verwachting voldoen? Is dan het beeld van Israël ook het beeld dat op ons van toepassing is? Die vraag roept nog wel om een antwoord.

Gebed: Heer, U hebt een verwachting, ook van mij. Ik wil echt leven voor U en U dienen, maar soms gaat het mij zo moeizaam af en ben ik op zoveel andere dingen gericht.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu