De schepping verwacht

Thema: In verwachting

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19)

We verwachten heel wat in ons leven. Er zijn veel momenten dat we ergens naar uitzien en verwachten. En als het dan weer Advent wordt, komt er nog een verwachting bij. Tenminste, als het goed is worden we dan nog iets meer verwachtend, omdat we daar de aandacht even op leggen. Advent is een tijd van verwachten, maar hoe dan? Je kunt van alles bedenken rond het thema ‘verwachten’, ook in de kerk, ook in je geloof. Eén ding weet ik zeker: Verwachten zoals we in het begin van de Evangeliën lezen, dat zal er niet zijn. Jezus zal komende Kerst niet in Bethlehem geboren worden.

Wij verwachten anders, maar zeker niet minder intens. Niet als een escape, maar als een zekere hoop om in deze wereld waarin we leven, je plaats blijvend in te kunnen nemen. En niet alleen wij verwachten het einde van de tijd en het begin van de eeuwigheid, niet alleen wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die verwachting leeft tot in het diepste van Gods schepping. Want ook en vooral de schepping van God verwacht en kijkt met een reikhalzend verlangen uit naar dat moment.

Paulus schrijft aan de Romeinen dat de schepping met een reikhalzend verlangen het openbaar worden van de kinderen van God verwacht. Dus niet alleen God verlangt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en niet alleen wij verwachten dat, ook de schepping kijkt daar naar uit. Paulus gebruikt hier voor het woord ‘schepping’ het Griekse woord ‘ktisis’. Dat is een woord dat eigenlijk het collectief van datgene is wat God geschapen heeft benoemd. Alles wat God gemaakt heeft verwacht het openbaar worden van de kinderen van God. En eigenlijk bedoelt Paulus daar de hele schepping mee, behalve de mens.

De hele schepping, het complete collectief van wat God heeft gemaakt is in verwachting. En de weeën van de geboorte dienen zich aan, de schepping kreunt onder het verlangen. Het is bijna niet meer vol te houden voor de schepping. En dan zou je zeggen dat de schepping dan zou verwachten dat Jezus terugkomt op aarde. Maar de schepping verwacht een geboorte en niet een komst. Daarom gebruikt Paulus woorden als barensweeën.

De aparte zinnetje ‘het openbaar worden van de kinderen van God’ is de geboorte waar de schepping op wacht. En een geboorte komt uit de persoon die de weeën heeft. De schepping heeft weeën en dus moet die geboorte komen uit de schepping. Wat zegt Paulus dus eigenlijk? De schepping gaat een geboorte prijsgeven die voortkomt uit de schepping zelf. Wat verwacht de schepping dus? Niets anders dan dat de graven opengaan en de kinderen van God opstaan. De schepping geeft de kinderen van God door de weeën heen straks terug aan de Vader! Nu nog liggen onze gestorvenen in de aarde, maar straks zal de schepping elke gestorven heilige, elke gelovige teruggeven aan de Vader. In die verwachting is de schepping . En ondanks de weeën is dit dus iets waar de schepping positief naar verlangt. Het moment dat Gods kinderen opstaan en voor God zullen staan.

En wij die nu nog leven verwachten mee. Misschien dat je zou kunnen zeggen dat wij in die zin ook nog onderdeel zijn van het ‘ktisis’ zoals Paulus dat noemt. Maar we weten dat de tijd nog maar even is en onze verwachting dan zal overgaan in vervulling. Want we zijn in verwachting!

Gebed: Heer, ik dank U dat de schepping ons voorgaat in verwachten en dat U als Vader ook verwacht en uitzien naar dat moment.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu