Ons lijden is gedragen

Thema: Heeft het lijden zin?

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” (Jesaja 53:4)

Kun je nu, aan het einde van deze serie antwoord geven op de vraag of het lijden zin heeft? Ik denk dat je dat antwoord niet kunt geven. Niet al het lijden heeft zin, maar God gebruikt het ten goede. God is niet de oorzaak en de maker van het lijden, Hij is deel van ons lijden geworden omdat Hij het heeft toegestaan als gevolg van de zonde. Misschien is dat wel de heftigste gedachte: God is onderdeel van ons lijden geworden. Hij liet het toe, maar daarmee moet Hij het dus ook aanzien.

Lijden heeft in zichzelf dus geen zin. Lijden gebruikt God ten goede. Ziekte is niet Gods keus, maar God gebruikt het soms wel om je dichterbij Hem te houden, terwijl Hij het vervolgens daar ook weer niet voor nodig heeft. En als het gaat over lijden, maakt het ook dat je verlangt naar een tijd zonder lijden. Maar voor dat verlangen heeft God ook weer geen lijden voor nodig om je dat te geven. Lijden overkomt ons, maar wel als gevolg van onze eigenlijk keus als mens. Je zou daar dan een punt kunnen zetten, maar dat doet te kort aan Gods betrokkenheid op het lijden.

Waar moet je dan mee afsluiten bij dit thema? Hiermee: ‘Ons lijden is gedragen’. Elke lichamelijk vorm van lijden is gedragen, want Jezus heeft onze ziekten gedragen. Dus als je dat beseft, dan kan ons lichamelijk lijden het gevolg zijn van onze menselijke keuzes, maar Jezus heeft de prijs daarvoor betaald, waardoor het straks zeker zal stoppen en geeft het ook al hoop voor ons leven nu. Er is genezing mogelijk omdat Jezus de prijs heeft betaald.

Toch stopt de profetie van Jesaja daar niet. Jesaja profeteert ook nog dat Jezus ons leed heeft gedragen. Dat gaat verder dan alleen de lichamelijke ziekten. Elk leed heeft Jezus gedragen en daar dus ook de prijs voor betaald. De zinloosheid van het lijden kan dan soms heel groot zijn, maar dit is zeker: Het is niet eindeloos. Zelfs als er verachting is, dan is zelfs dat door Jezus gedragen. Elke vorm van lichamelijk en psychisch lijden is dus gedragen en betaald. Daarmee is het zeker dat we straks helemaal vrij zullen zijn van het lijden.

Het enige dat nog overblijft is het lijden om Christus wil. We hebben gezien dat hier een beloning tegenover staat. Genade en heerlijkheid is ons deel omdat we deel hebben aan het lijden van Jezus. We delen in Zijn lijden omdat we van Hem zijn. En ook dan mag je beseffen dat Hij weet waar je doorheen gaat, want ook dat heeft Hij meegemaakt. De vraag is uiteindelijk niet of het lijden zin heeft, maar hoe je er mee om wilt gaan en op welke manier je gelooft dat er nu al een omkeer mogelijk is omdat Jezus uiteindelijk alles heeft betaald en heeft overwonnen. En alles wat we nu niet ontvangen, zullen we straks ontvangen als Hij terugkomt en alle dingen nieuw maakt.

Gebed: Heer, ik dank U dat het lijden niet eindeloos is, en dat U de prijs hebt betaald. En ik dank U dat ik deel mag hebben aan Uw lijden en dat mij heerlijkheid en genade is beloofd.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 1:19-26

19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gaan of blijven

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu