Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Ik merk maar al te vaak dat er dan direct naar de lijden aan het kruis wordt gekeken. Dat is dan het lijden van Christus. Maar dat kan het niet zijn, wat Paulus bedoelt, want het lijden van Christus zou ook over ons moeten komen. Ik weet niet of jij de geloofsbelijdenis kent die in veel kerken regelmatig wordt voorgelezen? Ik kan mij enorm er aan storen als die als een automatisme gelezen wordt. Dan komt men uit bij de zin: ‘Die geleden heeft, onder Ponitus Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven’. Die zin klopt, maar hij klopt alleen als je hem goed leest. Als je de komma vergeet, klopt het niet. Het is namelijk niet zo dat Jezus alleen heeft geleden onder Pontius Pilatus. Het lijden van Jezus begon toen Hij in de hemel besloot om naar deze aarde te gaan.

Jezus leed toen Hij de hemel verliet, Hij leed in de voerbak, Hij leed toen Hij geboren werd, maar Hij leed ook toen Hij onrecht zag, ongeloof voelde en weerstand zag op Zijn boodschap. Jezus leed aan elke vorm van onvolmaaktheid. Alles wat niet meer was zoals in het paradijs, daar leed Jezus aan. Het toppunt van Zijn lijden was de kruisdood, maar alles daarvoor was ook lijden.

Als je er zo naar kijkt klopt de stelling waar we net mee begonnen: ‘Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt’. Wat Jezus heeft pijn gedaan, omdat het elk doel miste dat bij de schepping bedoeld was, gaat jou ook pijn doen. Daarom schrijft Paulus dat het lijden van Jezus overvloedig over ons komt. Toch is dat niet waar hij dan stopt, maar hij verbindt dit gelijk met een belofte, zoals we dat eerder ook al zagen met ‘genade’. Zoals het lijden van Jezus overvloedig is, zo is ook de vertroosting door Jezus overvloedig.

Met andere woorden: Als jij het lijden toestaat om het je te laten raken. Als jij dus je hart durft te laten raken, dan is de pijn die dat doet niet blijvend, maar komt er ook net zoveel vertroosting bij als dat het lijden groot is. Het stopt dus niet met het feit dat jij lijdt aan de gebrokenheid en onvolmaaktheid. Dan komt er juist ook iets anders in beeld. Je komt mensen tegen die het lijden niet willen zien en erkennen. Voor hen is er dus ook geen troost, maar als jij wilt lijden aan de gebrokenheid en onvolmaaktheid, zoals ook Jezus heeft geleden, op dat moment komt er ook troost. Je gaat niet onder in de pijn, maar je ontvangt overvloedig veel troost door Jezus.

Misschien moet ik je eerlijk de vraag stellen: Mag het lijden je hart raken? Als dat zo is, weet dan dat je ook troost zult ontvangen van Jezus Zelf. Hij Die precies weet waar jij doorgaat, Hij zal je troosten in het lijden dan je voelt en ervaart.

Gebed: Heer, ik dank en prijs U voor Wie U bent en dat U mij troost als ik het lijden onder ogen wil zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 1:19-26

19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gaan of blijven

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu