Lijden is genade

Thema: Heeft lijden zin?

“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” (Filippenzen 1:29)

Het is logisch dat degenen die tegen de boodschap van Jezus zijn, voor lijden zorgen bij de gelovigen. De boodschap van Jezus en dus onze boodschap staat regelmatig haaks op het leven van de wereld om ons heen. De gevolgen die dat heeft, zijn dus wel logisch te noemen. Je merkt om je heen dat christenen een bijzonder gewilde prooi aan het worden zijn. Onvoorwaardelijk Jezus volgen gaat steeds meer kosten. Nu kunnen we daar dramatisch over doen, maar dat helpt niet. Met dezelfde wapens terugslaan ook niet. Maar wat helpt dan wel?

Paulus kijkt op een bijzondere manier naar het lijden om Christus wil. Hij noemt het genade om te mogen lijden voor Christus. Hij noemt het ‘gegeven genade’. Genade is iets dat je krijgt, terwijl je het niet verdient. Lijden om Christus is dus iets dat je krijgt, terwijl je het niet verdient, maar dan wel in de positieve zin van het woord genade. Het is niet net als met lijden omdat je eerlijk bent en dan bestraft wordt en je iets ontvangt dat je niet verdient, dat is negatief. Genade is een positief woord. Het gaat om een gave als een soort beloning, terwijl je het tegenovergestelde zou verdienen. Gods genade is vrijspraak terwijl je straf verdient en in die toon heeft Paulus het ook over het lijden voor Christus.

Degenen die niet in Jezus geloven krijgen deze genade dus niet. Deze genade krijg je alleen als volgeling van Jezus. Je voelt wel aan dat het hier dan gaat over iets dat een eer is. Dat betekent niet dat je het maar lijdelijk moet ondergaan en al helemaal niet dat je dit lijden zo actief mogelijk moet zoeken. Het is lijden dat komt omdat je gewoon als volgeling van Jezus leeft. Je kunt natuurlijk heel fel allerlei standpunten gaan roepen en dan zeggen: “Kijk nu lijdt ik om Jezus’ wil”. Dan ben je er actief naar opzoek om deze genade te vinden. Genade vind je niet, die valt je ten deel en in dit geval is het een automatisch gevolg van het leven met Jezus.

Iets eerder in het hoofdstuk roept Paulus op om het Evangelie waardig te wandelen. Daarin zie je hoe Paulus het in de praktijk voor zich ziet. Het lijden is iets dat je dus niet moet willen verdienen omdat je je punt als christen wilt maken. Het is een genadig gevolg van het volgen van Jezus. Het boek van de martelaren is niet door de martelaren gepland, maar is geschreven nadat het hen was overkomen. Je mag dankbaar zijn voor die genade dat je mag lijden voor je Koning, maar dat lijden is niet iets dat je zelf bewerkt.

Als je het zo ziet, en de genade hierin voelt, dan kun je verwonderd zijn dat je ten deel mag vallen.

Gebed: Heer, leer mij het lijden omwille van U zien als iets dat uit genade mij toevalt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu