Logisch lijden

Thema: Heeft lijden zin?

“Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.” (1 Petrus 4:14)

Wat vind jij van het lijden van Jezus? Je kunt feitelijk zeggen dat dit verschrikkelijk was. Dat klopt natuurlijk ook helemaal. Het lijden dat Jezus heeft ondergaan was onmenselijk. Geestelijk kun je daarvan zeggen dat dit nodig was en ook dat klopt. Ik ga er nog een niveautje aan toevoegen: Emotioneel was het logisch. Probeer mij even te volgen in deze gedachte. Als dat namelijk lukt dan krijg je ook een ander beeld bij het lijden om Christus wil.

Stel je voor dat je een keurige Schriftgeleerde was en dat je als geen ander de wetten hield. Vooral de offerwetten en de letterlijke uitvoering van de wetten waren van levensbelang voor je. Dan komt Jezus en Hij maakt je duidelijk dat die offerwetten niet meer nodig zijn. Jezus brak daarmee de hele kerk van het Oude Testament af. En die strikte handhaving van de wetten, waarmee je dacht gered te kunnen worden, maakt dat je een man met deze gedachten zo snel mogelijk moet elimineren, want anders houdt jouw kerkvisie en daarmee jouw redding geen stand meer.

Is het lijden van Christus gestopt? Nee, dat is niet gestopt. Petrus zegt het in zijn brief ook dat in de mate waarin jij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus dat je in die mate ook de openbaring van Zijn heerlijkheid jouw deel zal zijn. Deel hebben aan het lijden van Christus is dus eigenlijk meelijden met Christus. Dan moet het lijden van Christus dus nog steeds doorgaan. Niet aan Jezus Zelf, maar op het moment dat je door het geloof één met Hem bent en Hij het Hoofd is en jij onderdeel van Zijn lichaam, dan is er nog helemaal niets veranderd. Het lichaam van Christus, eerst van alleen Jezus, maar nu het lichaam waarvan al de gelovigen een lichaamsdeel zijn ondergaat nog steeds hetzelfde lijden.

Waarom is dat zo? Dat is natuurlijk heel logisch, want Jezus, als het Hoofd van Zijn lichaam is niet veranderd. Dus Zijn visie op deze wereld, op Wie Hij is, is ongewijzigd. En omdat Zijn visie nog steeds haaks staat op deze wereld, zullen de reacties niet anders zijn. Wat gebeurt er dus als jij onvoorwaardelijk Jezus wilt volgen en dat dit volgen haaks staat op het denken van de wereld? Dan vertolk jij dezelfde boodschap als die Jezus vertolkte en omdat jij het lichaam van Christus bent, overkomt jou hetzelfde lijden als Jezus. Dat is wat er gebeurt.

Dit lijden is op de ene plaats wel erger dan op de andere plaats, maar dit is wat er gebeurt. Het is dus zelfs logisch dat er lijden is en dus kan Petrus ook gewoon zeggen dat de mate van het lijden van Christus dat je overkomt, dat je daar ook de openbaring van Zijn heerlijkheid bij zal horen als een soort beloning. Hoe meer je lijdt met Christus, hoe meer je Zijn heerlijkheid dan ook zult zien. Dat is de geestelijke kant, maar de aardse kant is dat lijden zwaar is. Net zo goed als dat het lijden voor Jezus zwaar was.

Maar weet dan dit, dat als je vanwege het volgen van Jezus moet lijden dat Gods Geest en Zijn heerlijkheid op je ligt. En dat Jezus wordt gelasterd, dat is de verantwoordelijkheid van degenen die lasteren. Soms krijg je een stortvloed aan vloeken over je heen, maar dan hoef jij je niet verantwoordelijk te voelen voor de lasteringen die jouw volgen van Jezus tot gevolg hebben, daar dragen de lasteraars dan de gevolgen van. De pijn die het doet is de prijs die we mogen betalen omdat wij dan delen in het lijden van onze Koning. Lijden dat een logisch gevolg is van een leven dat haaks staat op het leven in deze wereld.

Gebed: Heer, ondanks dat lijden pijn doet, dank ik U dat ik mag meelijden met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu