Logisch lijden

Thema: Heeft lijden zin?

“Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.” (1 Petrus 4:14)

Wat vind jij van het lijden van Jezus? Je kunt feitelijk zeggen dat dit verschrikkelijk was. Dat klopt natuurlijk ook helemaal. Het lijden dat Jezus heeft ondergaan was onmenselijk. Geestelijk kun je daarvan zeggen dat dit nodig was en ook dat klopt. Ik ga er nog een niveautje aan toevoegen: Emotioneel was het logisch. Probeer mij even te volgen in deze gedachte. Als dat namelijk lukt dan krijg je ook een ander beeld bij het lijden om Christus wil.

Stel je voor dat je een keurige Schriftgeleerde was en dat je als geen ander de wetten hield. Vooral de offerwetten en de letterlijke uitvoering van de wetten waren van levensbelang voor je. Dan komt Jezus en Hij maakt je duidelijk dat die offerwetten niet meer nodig zijn. Jezus brak daarmee de hele kerk van het Oude Testament af. En die strikte handhaving van de wetten, waarmee je dacht gered te kunnen worden, maakt dat je een man met deze gedachten zo snel mogelijk moet elimineren, want anders houdt jouw kerkvisie en daarmee jouw redding geen stand meer.

Is het lijden van Christus gestopt? Nee, dat is niet gestopt. Petrus zegt het in zijn brief ook dat in de mate waarin jij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus dat je in die mate ook de openbaring van Zijn heerlijkheid jouw deel zal zijn. Deel hebben aan het lijden van Christus is dus eigenlijk meelijden met Christus. Dan moet het lijden van Christus dus nog steeds doorgaan. Niet aan Jezus Zelf, maar op het moment dat je door het geloof één met Hem bent en Hij het Hoofd is en jij onderdeel van Zijn lichaam, dan is er nog helemaal niets veranderd. Het lichaam van Christus, eerst van alleen Jezus, maar nu het lichaam waarvan al de gelovigen een lichaamsdeel zijn ondergaat nog steeds hetzelfde lijden.

Waarom is dat zo? Dat is natuurlijk heel logisch, want Jezus, als het Hoofd van Zijn lichaam is niet veranderd. Dus Zijn visie op deze wereld, op Wie Hij is, is ongewijzigd. En omdat Zijn visie nog steeds haaks staat op deze wereld, zullen de reacties niet anders zijn. Wat gebeurt er dus als jij onvoorwaardelijk Jezus wilt volgen en dat dit volgen haaks staat op het denken van de wereld? Dan vertolk jij dezelfde boodschap als die Jezus vertolkte en omdat jij het lichaam van Christus bent, overkomt jou hetzelfde lijden als Jezus. Dat is wat er gebeurt.

Dit lijden is op de ene plaats wel erger dan op de andere plaats, maar dit is wat er gebeurt. Het is dus zelfs logisch dat er lijden is en dus kan Petrus ook gewoon zeggen dat de mate van het lijden van Christus dat je overkomt, dat je daar ook de openbaring van Zijn heerlijkheid bij zal horen als een soort beloning. Hoe meer je lijdt met Christus, hoe meer je Zijn heerlijkheid dan ook zult zien. Dat is de geestelijke kant, maar de aardse kant is dat lijden zwaar is. Net zo goed als dat het lijden voor Jezus zwaar was.

Maar weet dan dit, dat als je vanwege het volgen van Jezus moet lijden dat Gods Geest en Zijn heerlijkheid op je ligt. En dat Jezus wordt gelasterd, dat is de verantwoordelijkheid van degenen die lasteren. Soms krijg je een stortvloed aan vloeken over je heen, maar dan hoef jij je niet verantwoordelijk te voelen voor de lasteringen die jouw volgen van Jezus tot gevolg hebben, daar dragen de lasteraars dan de gevolgen van. De pijn die het doet is de prijs die we mogen betalen omdat wij dan delen in het lijden van onze Koning. Lijden dat een logisch gevolg is van een leven dat haaks staat op het leven in deze wereld.

Gebed: Heer, ondanks dat lijden pijn doet, dank ik U dat ik mag meelijden met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu