Onterecht lijden

Thema: Heeft lijden zin?

“Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.” (1 Petrus 3:14)

Als het over het lijden gaat, denk ik dat we uit moeten kijken om niet te snel te zeggen dat we lijden om Christus wil. Daar denken we natuurlijk al wel snel aan als het over lijden gaat. Je zou kunnen zeggen dat lijden om Christus wil de uiterste vorm is van lijden die je kan worden aangedaan als christen. Als je de brieven in het Nieuwe Testament leest komt het thema lijden om Christus wil wel heel veel voor, maar dat is ook helemaal niet vreemd als je naar de context kijkt van Joden die tot geloof waren gekomen en de context van heidenen die zijn gaan geloven. De hele wereld was vijandig ten opzichte van Jezus. Zo extreem is het in onze tijd nog niet. Er zijn dus eigenlijk verschillende niveaus van lijden.

Als we het over deze vormen van lijden hebben, dan laten we even het lijden aan ziekte, gebrokenheid en de schepping wel even los. Die vorm van lijden overkomt ons. Lijden om Christus wil dat word je aangedaan, net als mindere vormen daarvan. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld: Jij vult je belastingformulier helemaal zuiver in en je wilt niet dat je werkgever jou zwart uitbetaalt. Of als werkgever wil jij niet een klus zwart doen. Nu kan ik je de vraag stellen waarom je dat niet wilt. De kans is groot dat je zegt: “Als christen wil ik trouw zijn aan God en altijd eerlijk leven”. Stel je voor dat je werkgever door jouw houding je contract niet verlengt of je krijgt als werkgever die klus niet, is dat dan lijden om Christus wil?

Ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat dit lijden om Christus wil is. Dat het alles te maken heeft met je leven als christen is wel duidelijk in jouw geval, maar de reactie van je werkgever is niet de reactie van iemand die je contract niet wil verlengen omdat je christen bent, hij vind je alleen enorm lastig als werknemer omdat hij zelf in de knoei komt als hij bepaalde klusjes niet zwart kan uitbetalen. Of in het geval van een opdrachtgever is dat dan hetzelfde.

Toch is dit wel lijden wat je meemaakt. Je wordt iets aangedaan wat niet zou mogen gebeuren. En ja, het heeft wel alles te maken met jouw leven als christen. Maar een collega die gewoon eerlijk wil zijn en dezelfde keus maakt en hetzelfde overkomt, lijdt op dezelfde manier als jij, alleen zijn de uitgangspunten van hem anders. Petrus noemt dit in zijn eerste brief ‘lijden vanwege de gerechtigheid’.

Het is het lijden dat je dus overkomt omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God. Hoewel dat heel dicht tegen lijden om Christus wil aan zit, is dit dus geen lijden dat je wordt aangedaan omdat je in Jezus gelooft. Toch omdat het alles met je geloof te maken heeft, laat Petrus het niet algemeen. Omdat je het doet vanuit gehoorzaamheid aan God, verbindt hij er wel een belofte aan. Als je lijdt vanwege de gerechtigheid omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God, dan ben je zalig door dit lijden, stelt Petrus.

En als je zo leeft, doe dit dan altijd. Zorg dat je altijd aangesproken kunt worden op je zuivere levenswandel. Over zo’n levenswandel zal de zegen van de Heer heel groot zijn. Je doet het immers vanuit gehoorzaamheid aan Hem. En wees dan niet bang als zuiverheid gevolgen heeft door onrechtvaardige mensen en laat je niet in verwarring brengen. Blijf trouw aan de Heer en Hij zal dan absoluut voor je zorgen. Niet dat je vooraf altijd precies weet hoe Hij Zijn zorg zal geven, maar Hij ziet wat er gebeurt en heeft je zo lief dat Hij je zal geven wat nodig is, ook als jij trouw bent aan Hem, terwijl je lijden wordt aangedaan.

Gebed: Heer, leer mij, ook als ik moet lijden vanwege de gerechtigheid, om trouw aan U te blijven en laat U mij zien dat U juist op die momenten altijd nabij zult zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu