Onterecht lijden

Thema: Heeft lijden zin?

“Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.” (1 Petrus 3:14)

Als het over het lijden gaat, denk ik dat we uit moeten kijken om niet te snel te zeggen dat we lijden om Christus wil. Daar denken we natuurlijk al wel snel aan als het over lijden gaat. Je zou kunnen zeggen dat lijden om Christus wil de uiterste vorm is van lijden die je kan worden aangedaan als christen. Als je de brieven in het Nieuwe Testament leest komt het thema lijden om Christus wil wel heel veel voor, maar dat is ook helemaal niet vreemd als je naar de context kijkt van Joden die tot geloof waren gekomen en de context van heidenen die zijn gaan geloven. De hele wereld was vijandig ten opzichte van Jezus. Zo extreem is het in onze tijd nog niet. Er zijn dus eigenlijk verschillende niveaus van lijden.

Als we het over deze vormen van lijden hebben, dan laten we even het lijden aan ziekte, gebrokenheid en de schepping wel even los. Die vorm van lijden overkomt ons. Lijden om Christus wil dat word je aangedaan, net als mindere vormen daarvan. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld: Jij vult je belastingformulier helemaal zuiver in en je wilt niet dat je werkgever jou zwart uitbetaalt. Of als werkgever wil jij niet een klus zwart doen. Nu kan ik je de vraag stellen waarom je dat niet wilt. De kans is groot dat je zegt: “Als christen wil ik trouw zijn aan God en altijd eerlijk leven”. Stel je voor dat je werkgever door jouw houding je contract niet verlengt of je krijgt als werkgever die klus niet, is dat dan lijden om Christus wil?

Ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat dit lijden om Christus wil is. Dat het alles te maken heeft met je leven als christen is wel duidelijk in jouw geval, maar de reactie van je werkgever is niet de reactie van iemand die je contract niet wil verlengen omdat je christen bent, hij vind je alleen enorm lastig als werknemer omdat hij zelf in de knoei komt als hij bepaalde klusjes niet zwart kan uitbetalen. Of in het geval van een opdrachtgever is dat dan hetzelfde.

Toch is dit wel lijden wat je meemaakt. Je wordt iets aangedaan wat niet zou mogen gebeuren. En ja, het heeft wel alles te maken met jouw leven als christen. Maar een collega die gewoon eerlijk wil zijn en dezelfde keus maakt en hetzelfde overkomt, lijdt op dezelfde manier als jij, alleen zijn de uitgangspunten van hem anders. Petrus noemt dit in zijn eerste brief ‘lijden vanwege de gerechtigheid’.

Het is het lijden dat je dus overkomt omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God. Hoewel dat heel dicht tegen lijden om Christus wil aan zit, is dit dus geen lijden dat je wordt aangedaan omdat je in Jezus gelooft. Toch omdat het alles met je geloof te maken heeft, laat Petrus het niet algemeen. Omdat je het doet vanuit gehoorzaamheid aan God, verbindt hij er wel een belofte aan. Als je lijdt vanwege de gerechtigheid omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God, dan ben je zalig door dit lijden, stelt Petrus.

En als je zo leeft, doe dit dan altijd. Zorg dat je altijd aangesproken kunt worden op je zuivere levenswandel. Over zo’n levenswandel zal de zegen van de Heer heel groot zijn. Je doet het immers vanuit gehoorzaamheid aan Hem. En wees dan niet bang als zuiverheid gevolgen heeft door onrechtvaardige mensen en laat je niet in verwarring brengen. Blijf trouw aan de Heer en Hij zal dan absoluut voor je zorgen. Niet dat je vooraf altijd precies weet hoe Hij Zijn zorg zal geven, maar Hij ziet wat er gebeurt en heeft je zo lief dat Hij je zal geven wat nodig is, ook als jij trouw bent aan Hem, terwijl je lijden wordt aangedaan.

Gebed: Heer, leer mij, ook als ik moet lijden vanwege de gerechtigheid, om trouw aan U te blijven en laat U mij zien dat U juist op die momenten altijd nabij zult zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu