Lijden heeft niet het laatste woord

Thema: Heeft lijden zin?

“De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.” (Psalm 34:20)

Aan ons, als gelovigen gaat het lijden niet voorbij. Het lijden treft ons ook en misschien op een bepaalde manier ook wel meer dan iemand die niet gelooft. Iemand die niet gelooft lijdt wel aan de gebrokenheid van deze wereld, maar niet aan het lijden dat je als christen kunt overkomen omdat je ook lijdt om Christus wil. Volgen van Jezus kost je lijden. Daar kun je een discussie over voeren, maar Jezus is daar heel duidelijk over. Er hangt een prijs aan het volgen van Jezus. Niet voor niets vraagt Jezus je om eerst de kosten te overrekenen. Over het lijden om Christus wil gaan we nog wel meer zeggen, maar eerst even een andere kant die daarbij hoort.

Als je een bijzondere psalm wilt lezen, neem dan eens tijd om Psalm 34 te lezen. Een psalm met enorme tegenstellingen, maar ook een psalm die heel eerlijk is over het leven van een gelovige. De hele psalm laat zien dat de rechtvaardige een ellendig mens is. Niet ellendig in wat hij doet, maar om wat hem overkwam. Er zijn mensen die het woord ‘ellendige’ uit psalm 34 toepassen op wie wij zijn door onze zonden. Dan zou je dus een ellendige zondaar zijn, maar dat is iets wat er echt niet staat. Het gaat in psalm 34 over de rechtvaardige. Dat is in het Oude Testament een woord dat gebruikt wordt voor een oprecht gelovige.

De woorden “de ellendige” uit vers 7 hebben alles te maken met hetzelfde woord uit vers 20: “De rechtvaardige heeft veel ellende”. Hij is dus geen ellende en doet geen ellendige dingen, maar hem overkomen ellendige dingen. Daar gaat het eigenlijk in de hele psalm over. De gelovige overkomt dus heel veel lijden. Lijden omdat hij in een gebroken wereld leeft, maar ook lijden om zijn geloof. En hier bij David is hij op de vlucht, gaat naar Abimelech (dat is dezelfde als Achis) en is dan bang dat deze hem iets zal aandoen en dan gedraagt David zich als iemand die waanzinnig is.

David overkomt allemaal ellende. En waarom? Alleen maar omdat Saul bang is dat David, als de gezalfde van de Heer, hem zal overtreffen en hem uiteindelijk van de troon zal stoten. David is in de eerste plaats de voorloper van Jezus. Maar in Jezus is ook de gelovige zichtbaar, waar de tegenstander altijd op uit is om hem het leven zuur te maken. Goed om die lijn in het Oude Testament al op te pakken.

En ja, iedereen overkomt lijden, maar het lijden van een kind van God is ook nog een ander lijden. Een lijden omdat je als rechtvaardige door de vijand gezien wordt als een gevaar en dus zal de vijand er alles aan doen om je geloof onder druk te zetten. Of alleen geestelijk of zelfs door vervolging. En die ellende hebben alleen wij als gelovigen. Hoe dan ook, er is ook een andere kant aan dit lijden en ook aan het totaal van het lijden. Want hoe zeer het lijden waar is, is ook dit waar: Wij worden uit dat alles gered door de Heer!

En ja, lijden kan zwaar zijn en het is nodig om lijden ook te erkennen dat het er is, maar het heeft niet het laatste woord. Het dubbele in Psalm 34 is dat er telkens Gods goedheid en redding tegenover staat. De Heer is goed, altijd. Hem loven wij, zelfs als we nog niets hebben ontvangen, maar waarvan we weten dat de redding absoluut zeker is. Dan toch maar het lijden meemaken, met het geloof dat er voor ons ook eeuwige redding van dat lijden zal zijn.

Gebed: Heer, dank U dat ik naast overwinnaar ook mag weten dat het lijden nooit het laatste woord heeft. U redt mij, dat is zeker.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu