Lijden heeft niet het laatste woord

Thema: Heeft lijden zin?

“De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.” (Psalm 34:20)

Aan ons, als gelovigen gaat het lijden niet voorbij. Het lijden treft ons ook en misschien op een bepaalde manier ook wel meer dan iemand die niet gelooft. Iemand die niet gelooft lijdt wel aan de gebrokenheid van deze wereld, maar niet aan het lijden dat je als christen kunt overkomen omdat je ook lijdt om Christus wil. Volgen van Jezus kost je lijden. Daar kun je een discussie over voeren, maar Jezus is daar heel duidelijk over. Er hangt een prijs aan het volgen van Jezus. Niet voor niets vraagt Jezus je om eerst de kosten te overrekenen. Over het lijden om Christus wil gaan we nog wel meer zeggen, maar eerst even een andere kant die daarbij hoort.

Als je een bijzondere psalm wilt lezen, neem dan eens tijd om Psalm 34 te lezen. Een psalm met enorme tegenstellingen, maar ook een psalm die heel eerlijk is over het leven van een gelovige. De hele psalm laat zien dat de rechtvaardige een ellendig mens is. Niet ellendig in wat hij doet, maar om wat hem overkwam. Er zijn mensen die het woord ‘ellendige’ uit psalm 34 toepassen op wie wij zijn door onze zonden. Dan zou je dus een ellendige zondaar zijn, maar dat is iets wat er echt niet staat. Het gaat in psalm 34 over de rechtvaardige. Dat is in het Oude Testament een woord dat gebruikt wordt voor een oprecht gelovige.

De woorden “de ellendige” uit vers 7 hebben alles te maken met hetzelfde woord uit vers 20: “De rechtvaardige heeft veel ellende”. Hij is dus geen ellende en doet geen ellendige dingen, maar hem overkomen ellendige dingen. Daar gaat het eigenlijk in de hele psalm over. De gelovige overkomt dus heel veel lijden. Lijden omdat hij in een gebroken wereld leeft, maar ook lijden om zijn geloof. En hier bij David is hij op de vlucht, gaat naar Abimelech (dat is dezelfde als Achis) en is dan bang dat deze hem iets zal aandoen en dan gedraagt David zich als iemand die waanzinnig is.

David overkomt allemaal ellende. En waarom? Alleen maar omdat Saul bang is dat David, als de gezalfde van de Heer, hem zal overtreffen en hem uiteindelijk van de troon zal stoten. David is in de eerste plaats de voorloper van Jezus. Maar in Jezus is ook de gelovige zichtbaar, waar de tegenstander altijd op uit is om hem het leven zuur te maken. Goed om die lijn in het Oude Testament al op te pakken.

En ja, iedereen overkomt lijden, maar het lijden van een kind van God is ook nog een ander lijden. Een lijden omdat je als rechtvaardige door de vijand gezien wordt als een gevaar en dus zal de vijand er alles aan doen om je geloof onder druk te zetten. Of alleen geestelijk of zelfs door vervolging. En die ellende hebben alleen wij als gelovigen. Hoe dan ook, er is ook een andere kant aan dit lijden en ook aan het totaal van het lijden. Want hoe zeer het lijden waar is, is ook dit waar: Wij worden uit dat alles gered door de Heer!

En ja, lijden kan zwaar zijn en het is nodig om lijden ook te erkennen dat het er is, maar het heeft niet het laatste woord. Het dubbele in Psalm 34 is dat er telkens Gods goedheid en redding tegenover staat. De Heer is goed, altijd. Hem loven wij, zelfs als we nog niets hebben ontvangen, maar waarvan we weten dat de redding absoluut zeker is. Dan toch maar het lijden meemaken, met het geloof dat er voor ons ook eeuwige redding van dat lijden zal zijn.

Gebed: Heer, dank U dat ik naast overwinnaar ook mag weten dat het lijden nooit het laatste woord heeft. U redt mij, dat is zeker.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu