Welke plaats geef jij het lijden?

Thema: Heeft lijden zin?

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38 en 39)

Wat brengt het lijden je? Die vraag kun je gerust wel stellen. Lijden, of het nu in je gezondheid is of dat het lijden is op een andere manier, dat doet altijd iets met je en eigenlijk doet het meer met je dan dat goed voor je is. Sommigen zeggen dat lijden je leert bidden, net zo goed als dat nood leert bidden. Als dat voor jou zo is, is dat een zegen, maar ik kan je zeggen dat ik ook maar al te vaak zie en hoor dat lijden en nood leert vloeken. Het is maar net hoe je er dus op reageert.

Hetzelfde is als de vraag of lijden je dichter bij Jezus brengt? Dat zou kunnen, maar ik ben ook al genoeg mensen tegengekomen die door het lijden God zijn kwijtgeraakt. En de uitspraak dat God lijden nodig heeft om ons dichterbij Hem te houden, geloof ik ook niet. God is zo machtig, God is tot alle dingen in staat en zou Hij dan moeilijke omstandigheden inzetten om ons dichtbij Hem te houden? Het kan zo zijn dat lijden je dichterbij God brengt, maar God heeft lijden niet nodig om dat te doen.

Je merkt wel dat als je gaat nadenken over wat lijden met je doet, dat de antwoorden nog niet zo eenvoudig zijn. Tegenover lijden staat nog iets anders. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen dat er lijden is, maar er is ook de liefde van Christus. Als je alleen naar het lijden kijkt en alleen je daarop richt dan is de kans groot dat lijden je niet leert bidden en je ook niet dichtbij God zal houden. Het is misschien hard om te zeggen, maar als je alle aandacht richt op het lijden, maar God niet in het oog houdt, dan krijg je uitspraken als: “Als er een God is, waarom”?

Als je leest wat Paulus in de brief aan de Romeinen schrijft, dan kom je er achter dat Paulus ongelofelijk eerlijk met zijn lezers omgaat. Sterker nog, in onze tijd zouden er heel wat lezers afhaken, want God is liefde en wij doen ons best. En vooral dat laatste maakt Paulus wel duidelijk dat daar niet veel van klopt. Wij doen van nature helemaal niet onze best, er is zelfs niets aan ons wat goed is. Heel hoofdstuk 3 van de brief wijdt hij daaraan. Waarom doet hij dat? Omdat hij uiteindelijk wil laten zien hoeveel en hoe groot Gods liefde is.

Door Jezus laat God zien dat Hij liefde is, voor mensen die het zelf onmogelijk in orde kunnen maken bij God. En zelfs nadat ze zijn gaan geloven, moet God hen blijven vasthouden omdat er anders geen hoop zou zijn. En het wonder is dat God dat doet. Hij blijft trouw aan waar Hij aan begonnen is. Naar Die God, vol liefde, genade en geduld moet je eerst kijken voordat je over het lijden gaat nadenken. Zodra je dit omdraait, ga je je afvragen of God wel weet waar Hij mee bezig is.

Er is lijden, dat overkomt ons zolang we leven in deze gebroken wereld. Paulus ontkent dat ook helemaal niet. Er is ziekte, ellende, vervolging, dood, oorlog en er zijn machten van het kwaad, maar die kunnen ons niet scheiden van Gods liefde in Christus. De liefde in Christus is zo groot dat welk kwaad ook, ons niet van Hem kan scheiden. Zie je wat de juiste volgorde is als het over het lijden gaat? Gods liefde is het beginpunt. Dat lijden is er, dat mag je ook niet ontkennen, maar Gods liefde is sterker. Zo sterk zelfs dat als je je daaraan blijft vasthouden, dat dit ervoor zorgt dat je niet door het lijden van God wordt losgescheurd.

Mensen in het lijden die aan God twijfelen, raken dus los van God omdat het lijden in het middelpunt is komen te staan. Of anders gezegd, ze zijn vragen aan het lijden gaan stellen. Ze zeggen als het ware tegen het lijden: “Waar is God”? Door het geloof ga je vragen stellen aan God en zeg je: Waarom heeft U zoveel liefde voor mij? En zodra je daarop je richt, dan is er nog wel lijden, maar wordt de liefde van God alleen maar groter. Alles wat je aandacht geeft wordt groter, zo ook het lijden. De waarheid is dat niet van lijden jou kan scheiden van Gods liefde. Dan wordt Gods liefde alleen maar groter, want dan geef je dat aandacht.

Gebed: Heer, leer mij om U groot te maken, zodat het lijden niet die aandacht krijgt waardoor ik U kwijt zou raken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu