Welke plaats geef jij het lijden?

Thema: Heeft lijden zin?

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38 en 39)

Wat brengt het lijden je? Die vraag kun je gerust wel stellen. Lijden, of het nu in je gezondheid is of dat het lijden is op een andere manier, dat doet altijd iets met je en eigenlijk doet het meer met je dan dat goed voor je is. Sommigen zeggen dat lijden je leert bidden, net zo goed als dat nood leert bidden. Als dat voor jou zo is, is dat een zegen, maar ik kan je zeggen dat ik ook maar al te vaak zie en hoor dat lijden en nood leert vloeken. Het is maar net hoe je er dus op reageert.

Hetzelfde is als de vraag of lijden je dichter bij Jezus brengt? Dat zou kunnen, maar ik ben ook al genoeg mensen tegengekomen die door het lijden God zijn kwijtgeraakt. En de uitspraak dat God lijden nodig heeft om ons dichterbij Hem te houden, geloof ik ook niet. God is zo machtig, God is tot alle dingen in staat en zou Hij dan moeilijke omstandigheden inzetten om ons dichtbij Hem te houden? Het kan zo zijn dat lijden je dichterbij God brengt, maar God heeft lijden niet nodig om dat te doen.

Je merkt wel dat als je gaat nadenken over wat lijden met je doet, dat de antwoorden nog niet zo eenvoudig zijn. Tegenover lijden staat nog iets anders. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen dat er lijden is, maar er is ook de liefde van Christus. Als je alleen naar het lijden kijkt en alleen je daarop richt dan is de kans groot dat lijden je niet leert bidden en je ook niet dichtbij God zal houden. Het is misschien hard om te zeggen, maar als je alle aandacht richt op het lijden, maar God niet in het oog houdt, dan krijg je uitspraken als: “Als er een God is, waarom”?

Als je leest wat Paulus in de brief aan de Romeinen schrijft, dan kom je er achter dat Paulus ongelofelijk eerlijk met zijn lezers omgaat. Sterker nog, in onze tijd zouden er heel wat lezers afhaken, want God is liefde en wij doen ons best. En vooral dat laatste maakt Paulus wel duidelijk dat daar niet veel van klopt. Wij doen van nature helemaal niet onze best, er is zelfs niets aan ons wat goed is. Heel hoofdstuk 3 van de brief wijdt hij daaraan. Waarom doet hij dat? Omdat hij uiteindelijk wil laten zien hoeveel en hoe groot Gods liefde is.

Door Jezus laat God zien dat Hij liefde is, voor mensen die het zelf onmogelijk in orde kunnen maken bij God. En zelfs nadat ze zijn gaan geloven, moet God hen blijven vasthouden omdat er anders geen hoop zou zijn. En het wonder is dat God dat doet. Hij blijft trouw aan waar Hij aan begonnen is. Naar Die God, vol liefde, genade en geduld moet je eerst kijken voordat je over het lijden gaat nadenken. Zodra je dit omdraait, ga je je afvragen of God wel weet waar Hij mee bezig is.

Er is lijden, dat overkomt ons zolang we leven in deze gebroken wereld. Paulus ontkent dat ook helemaal niet. Er is ziekte, ellende, vervolging, dood, oorlog en er zijn machten van het kwaad, maar die kunnen ons niet scheiden van Gods liefde in Christus. De liefde in Christus is zo groot dat welk kwaad ook, ons niet van Hem kan scheiden. Zie je wat de juiste volgorde is als het over het lijden gaat? Gods liefde is het beginpunt. Dat lijden is er, dat mag je ook niet ontkennen, maar Gods liefde is sterker. Zo sterk zelfs dat als je je daaraan blijft vasthouden, dat dit ervoor zorgt dat je niet door het lijden van God wordt losgescheurd.

Mensen in het lijden die aan God twijfelen, raken dus los van God omdat het lijden in het middelpunt is komen te staan. Of anders gezegd, ze zijn vragen aan het lijden gaan stellen. Ze zeggen als het ware tegen het lijden: “Waar is God”? Door het geloof ga je vragen stellen aan God en zeg je: Waarom heeft U zoveel liefde voor mij? En zodra je daarop je richt, dan is er nog wel lijden, maar wordt de liefde van God alleen maar groter. Alles wat je aandacht geeft wordt groter, zo ook het lijden. De waarheid is dat niet van lijden jou kan scheiden van Gods liefde. Dan wordt Gods liefde alleen maar groter, want dan geef je dat aandacht.

Gebed: Heer, leer mij om U groot te maken, zodat het lijden niet die aandacht krijgt waardoor ik U kwijt zou raken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu