Heeft lijden zin?

Thema: Heeft lijden zin

“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10)

We zijn weer aan een nieuwe serie toe. Deze keer een serie waar ik nooit helemaal uit lijk te komen. Een thema over het lijden. Ik zal vooraf gelijk maar zeggen dat dit ik thema echt niet eenvoudig vind. Het levert mij altijd een aantal vragen op. Onder andere de vraag of lijden echt nog nodig is. Jezus is toch gestorven en Hij is Overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad? De vraag naar het lijden is misschien wel een van de ingewikkeldste vragen die de theologie zichzelf door de eeuwen heen heeft gesteld. Toch denk ik niet dat het je helpt om theologische antwoorden te geven. Ik wil in deze serie vooral zien welke antwoorden de Bijbel ons geeft over het lijden.

Hoe dan ook, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat, ondanks dat Jezus alles overwonnen heeft, er toch nog steeds lijden is. Je zou dan nog kunnen zeggen dat dit komt vanwege de zonde, maar dat is ook niet een eenvoudig antwoord. Want hoe zit het dan met lijden terwijl je door God vergeven bent? Is lijden dan nog steeds nodig? Zodra je met deze vraag de verkeerde kant op gaat dan kom je in de discussie terecht dat voor een gelovige met voldoende geloof er altijd genezing of bevrijding van het lijden beschikbaar zou zijn. Dat ik van die gedachte de rillingen krijg, zal ik niet onder stoelen of banken steken.

Ik kreeg in deze coronaperiode van iemand de opmerking dat wij als christenen niet zo bang moeten zijn, want het virus zal ons toch niet raken en als het ons zou raken dan hadden we niet genoeg geloof. Ik vrees dat de realiteit deze opmerking al lang heeft ingehaald. Want ook gelovigen worden ziek, met veel of weinig geloof. Net zo goed als dat grote gelovigen ook sterven aan verschrikkelijke ziektes. Lijden is een feit, ook na de overwinning van Jezus. We leven in de gebroken wereld die gebroken zal zijn tot de laatste dag. Al is er wel een verschil met de tijd voor Jezus, want er zijn al lichtstralen van de hemel in de wonderen die wel gebeuren.

Daarnaast is lijden niet alleen de gebrokenheid. Of je zou het woord ‘gebrokenheid’ moeten betrekken op alles wat niet naar Gods plan is en ook alle vijandschap die er is om het geloof in Jezus daarbij betrekken. Als je namelijk gaat kijken wat de Bijbel zegt over lijden dan kom je er al snel achter dat het lijden om Christus wil een grote rol speelt bij het thema ‘lijden’. En dat brengt mij er dan toch toe om het begrip ‘lijden’ zo breed te maken als dat de gebrokenheid breed is. Lijden is elke vorm van gebrokenheid van de schepping, of dat nu ziekte, armoede of geweld is. En heeft al dat lijden nu echt zin? Heeft dat lijden een doel? Heeft ziekte een doel, heeft oorlog een doel? Wat moeten we met het lijden aan? Is het de bedoeling dat we het lijden alleen maar ondergaan? Als we dat denken, is duidelijk dat de Bijbel nergens het lijden tot iets maakt dat passief is. En dan nog de vraag of lijden niet is op te lossen of te verlichten door te bidden en te zoeken naar het ingrijpen van God in het lijden. Je begrijpt, genoeg om een thema over het lijden met elkaar te bekijken.

Gebed: Heer, leer mij hoe U kijkt naar lijden en welk doel dat er nog iets, midden in het lijden en midden in deze gebrokenheid.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De schepping verwacht

Thema: In verwachting

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19)

We verwachten heel wat in ons leven. Er zijn veel momenten dat we ergens naar uitzien en verwachten. En als het dan weer Advent wordt, komt er nog een verwachting bij. Tenminste, als het goed is worden we dan nog iets meer verwachtend, omdat we daar de aandacht even op leggen. Advent is een tijd van verwachten, maar hoe dan? Je kunt van alles bedenken rond het thema ‘verwachten’, ook in de kerk, ook in je geloof. Eén ding weet ik zeker: Verwachten zoals we in het begin van de Evangeliën lezen, dat zal er niet zijn. Jezus zal komende Kerst niet in Bethlehem geboren worden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu