Steeds meer

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.” (1 Thessalonicenzen 3:12)
“Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen.” (1 Thessalonicenzen 4:10)

Het is ondertussen wel duidelijk dat we elkaar als broeders en zusters en de naaste moeten liefhebben. Of twijfel je na deze serie er nog steeds aan dat dit een van de belangrijkste dingen is voor jou als gelovige? Als je de Bijbel gaat lezen en de focus houdt op dit thema, dan lijkt bijna elke bladzijde wel te gaan over naastenliefde. Dat is eigenlijk niet gek, omdat dit de basishouding van Jezus was en als dit het karakter van Jezus is, wordt dat ook zichtbaar in degenen die Hem volgen in hun leven. Nog één vraag om deze serie mee af te sluiten: Is het ooit goed genoeg?

Is het ooit goed genoeg hoe wij elkaar liefhebben en hoe we onze naaste liefhebben? Ik denk dat het eerlijke antwoord op die vraag is: “Nee”! Sorry, ik kan het niet mooier maken. De zelfopofferende liefde van Jezus, als dat de norm van naastenliefde is, dan is het nooit goed genoeg. Betekent dit dat we dan altijd falen? Dat weet ik niet goed. Ik zou het anders willen benoemen: Liefhebben is een proces waarin we groeien en steeds meer tot volmaaktheid moeten toegroeien.

Je merkt dat ook bij Paulus in de brief aan de gemeente in Thessalonica. Het laatste gedeelte van het derde hoofdstuk van zijn eerste brief sluit hij af met een gebed voor de gemeente. Het is zijn gebed dat de Heer hen zal laten toenemen en overvloedig maken van de liefde tot elkaar en tot allen. Daarin blijkt dat dit toenemen in liefde iets is dat ook bij God Zelf vandaan komt. Het is immers het gebed van Paulus of de Heer het wil doen. Dat is niet om passief te worden, maar het is wel bevrijdend en ontspannend. Anders moeten we elkaar telkens aansporen om in onze kracht lief te hebben. En wat nu als je echt niet verder komt? Niet omdat je faalt, maar omdat je als mens niet tot meer liefde kunt komen. Dat kan zijn door je eigen pijn, maar ook omdat het gewoon echt niet lukt.

Dan is het Paulus die ons er ook om leert bidden. Wat een rust is dat, niet om God verantwoordelijk te maken voor onze tekorten, maar wel om ook te kunnen erkennen dat wij aan onze grens zitten. Voor het geval dat je nu denkt: “Dat is mooi, dan laat ik het voor wat het is, ik zal er soms even voor bidden en dan is dit wat het is”, moet je nog wel even verder lezen in deze brief van Paulus.

Hij schrijft in het volgende hoofdstuk dat hij over de broederliefde niets meer hoeft te zeggen omdat God hen Zelf heeft onderwezen en ze doen het ook, die broederliefde. En toch zegt hij er in het vierde hoofdstuk vers 10 bij dat ze het nog meer moeten doen. Het is nog steeds niet volmaakt. En misschien mag je ook wel zeggen dat als Paulus tien jaar later nog een brief zou schrijven, dat hij nog steeds zou schrijven dat het meer moet worden. Je kunt pas echt liefhebben als je in de hemel bent, dan is het pas volmaakt. En tot die tijd mag je niet passief zijn in het liefhebben en toenemen in liefde, maar actief doorgroeien tot het volmaakte. Niet met een gevoel dat je faalt, maar in het vertrouwen dat God je steeds verder laat toenemen in liefde en dat jij meer liefde laat zien. En dat in evenwicht. God Die het doet en jij die het doet. Tot we straks Thuis, volmaakt elkaar zullen liefhebben zoals het bedoeld is.

Gebed: Heer, laat mij toenemen in liefde voor iedereen, maar bescherm mij voor krampachtigheid in mijn kracht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De schepping verwacht

Thema: In verwachting

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19)

We verwachten heel wat in ons leven. Er zijn veel momenten dat we ergens naar uitzien en verwachten. En als het dan weer Advent wordt, komt er nog een verwachting bij. Tenminste, als het goed is worden we dan nog iets meer verwachtend, omdat we daar de aandacht even op leggen. Advent is een tijd van verwachten, maar hoe dan? Je kunt van alles bedenken rond het thema ‘verwachten’, ook in de kerk, ook in je geloof. Eén ding weet ik zeker: Verwachten zoals we in het begin van de Evangeliën lezen, dat zal er niet zijn. Jezus zal komende Kerst niet in Bethlehem geboren worden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu