Medelijden

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

1 Petrus 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Zit jij weleens te wachten op medelijden? Sommige mensen lijken altijd op medelijden uit te zijn, terwijl anderen nooit geen medelijden willen. Voor sommigen is het vragen van medelijden iets dat hoort bij een slachtofferrol. Een slachtofferrol als identiteit is natuurlijk niet goed, maar er kunnen wel dingen in je leven gebeuren waardoor je medelijden nodig hebt. Niet afgedwongen, maar oprecht. In ieder geval geeft Petrus de opdracht mee om medelijden te hebben met elkaar.

De intro is nu eigenlijk negatief. Medelijden is meeleven met het lijden van de ander. Meelijden is eigenlijk de ene kant van meeleven. Het lastige is dat we voor de positieve kant geen goed woord hebben. Dat zou het tegenovergestelde van lijden zijn. Als Petrus in zijn brief de opdracht geeft om mee te leven bedoelt hij natuurlijk allebei de kanten. Toch lijkt wel de nadruk te liggen op het lijden. Hij vervolgt namelijk met barmhartig en vriendelijk zijn. Dat past in deze context meer bij het lijden dan bij een leven zonder lijden.

Het is natuurlijk ook zo dat als we niet lijden, we medeleven ook minder hard nodig hebben. Op andere plaatsen in de Bijbel komen toch ook wel weer beide kanten tegen. Huil met hen die huilen en wees blij met degenen die blij zijn. Eigenlijk is dat natuurlijk echt meeleven. Je leeft mee met het leven van de ander. Dan hebben we het natuurlijk ook direct over onze naaste in de meest brede zin van het woord.

We weten niet precies hoe breed Petrus het hier heeft bedoeld, maar het lijkt erop dat hij het liefhebben betrekt op de broeders, als iets dat extra is binnen de gemeenschap van gelovigen, maar dat het medeleven veel breder is bedoeld. Kijk even wat Jezus deed. Met Wie had Jezus medelijden? Je kunt niet anders zeggen dan: “Met iedereen”. Zelfs heidenen liet Hij zeker niet links liggen. Hij was betrokken op iedereen. Hij leefde echt met alle mensen mee en waar nodig greep Hij ook in, deed Hij wonderen. Zelfs op het allerlaatst bij de slaaf van de hogepriester die erbij was toen Jezus gevangengenomen werd. Hij genas het oor van Malchus. Jezus kon het niet over Zijn hart verkrijgen om die jongen gewond terug te laten gaan en terwijl iedereen op de dood van Jezus uit was, genas Jezus deze tegenstander.

Het leven is lang niet altijd eenvoudig en daarom geeft Petrus ons de opdracht om het leven niet alleen te leven. Tenminste, hij wil niet dat je naaste zijn leven alleen leeft en daarom geeft hij de opdracht om mee te leven. Loop mee in het leven van de ander, deel zijn lijden, deel zijn vreugde, leef zijn of haar leven mee. En dat vol van barmhartigheid en vriendelijkheid. Ga er naast zitten, luister naar het verhaal en vraag of je voor die ander mag bidden. En als er vreugde is, vraag of je met die ander God mag danken.

Laat dit meeleven een cultuur zijn in ons christelijke leven. Natuurlijk zijn er ook anderen, die wellicht niet geloven, maar laat het bij ons hoe dan ook de standaard zijn van omgaan met je naaste. Zo draag je, net als Jezus, mee aan het leven van je naaste en wordt Jezus zichtbaar in je leven, zodat ook je naaste die Jezus nog niet kent, Hem leert kennen door jou heen.

Gebed: Heer, ik wil meeleven met mijn naaste, ook op momenten dat ik daar lang niet altijd zin in heb en liever een blokje omloop. Laat Uw gezindheid in mij zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu