Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.” (Exodus 20:17)

Als het over je naaste gaat, gaat het meestal veel over dat wat je voor je naaste doet of zelfs moet doen. Dat begint natuurlijk al heel vroeg dat we dat dachten. Kaïn is waarschijnlijk de eerste die dat ook al dacht. Als God naar zijn broer vraagt, die hij dan net heeft doodgeslagen, dan reageert hij met “Ben ik mijns broeders hoeder”? Met andere woorden, moet ik op mijn naaste letten? En dan denk je al snel over wat je moet doen voor je naaste. Of dat nu je broertje, of je verre naaste is. Toch lijkt God ook nog vooral het tegenovergestelde te zeggen.

God zegt eigenlijk in de eerste plaats wat we niet moeten doen met onze naaste. Als God Zijn Vaderhart aan ons openlegt en ons in de Tien Woorden van de wet laat zien wat Zijn diepste verlangen is voor ons, dan staat de naaste ineens in het teken van dingen die we niet moeten doen. Niet doodslaan, niet echtbreken, niet liegen, niet stelen, het zijn allemaal dingen die je je naaste niet mag aandoen. En toch zou ik zeggen dat het daar niet eens begint. Het begint niet met stelen of liegen. Het begint bij dat wat God ons zegt wat we niet met onze naaste moeten doen waar Hij Zijn Tien Woorden mee afsluit. Als er nu iets is dat je niet moet doen met je naaste is het dat je iets van je naaste begeert.

Als God, als liefdevolle Vader zegt: “Je mag niet begeren”, dan weet God heel goed wat Hij zegt. Daar ligt namelijk de wortel van alle ellende. Dat is altijd al zo geweest. Wat was de eerste zonde? Begeerte! Misschien is dat woord wat oud geworden, maar zeg dan maar gewoon ‘jaloers zijn’. Dat begon in de hemelse gewesten toen satan opstond tegen God en toen hij hier op aarde Eva om probeerde te praten gebruikt hij precies die zonde. Hij probeerde Eva jaloers te maken op wat God heeft en wat zij miste: Kennis van goed en kwaad.

Je zou eigenlijk moeten zeggen dat als je het laatste Woord van de Tien zou beheersen, zijn die andere negen geen probleem meer. Begeren of jaloezie is de uiteindelijke oorzaak van alles. Willen zijn als God en daarom de eerste vier geboden die we negeren en jaloers zijn op je naaste, met het gevolg dat de geboden vijf tot en met negen een probleem worden. Als jij wilt hebben wat je naaste heeft, als je daar de focus op legt, dan gaat het helemaal mis. Als Kaïn zijn broer doodslaat, is hij jaloers op het offer dat God van Abel aanneemt. Dat is niet eens zoiets groots om jaloers op te zijn. Dat jij een intieme relatie met God hebt, zal voor een ongelovige buurman geen reden zijn om je iets aan te doen en je broer of zus in geloof kan er negatief over doen, maar veel meer dan dat zal je niet overkomen.

Toch blijkt als wij iets willen wat een ander heeft, dat het misgaat. Leugen en bedrog, oordeel en vernedering zijn dan al snel in beeld. Als je dus echt je naaste wilt liefhebben, dan moet je hem juist alles gunnen, wat jij eigenlijk ook wel graag had willen hebben. Al is het de mooiste vrouw van de wereld, het grootste huis of de intiemste relatie met God, wat is het ook is, zodra jij je naaste alles wilt gunnen, is er ruimte om te geven en lief te hebben. En precies dat is de gevoeligste plek in ons leven. Dat uit zich al in kleine dingen. En hoewel ik er echt voor wil waken om wettisch te zijn, want daar heb je niets aan, wil ik je toch zeggen: “Je mag en moet niet begeren of jaloers zijn”. Dat is niet wettisch, want wettisch ben je als je er iets mee wilt verdienen. Dit is juist de basis voor oprechte liefde voor je naaste.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ons deze regel geeft, zodat er een mogelijkheid is om echt, echt mijn naaste lief te kunnen hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu