Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Het is opmerkelijk dat het woord voor ‘vermanen’ en het woord voor ‘bemoedigen’ in het Grieks het woord ‘parakaleite’ wordt gebruikt. Ja, je leest het goed, hetzelfde woord voor bemoedigen en voor vermanen. In het Grieks is het onderscheid er helemaal niet. En als je dan nog even iets beter kijkt naar dat Griekse woord en ontdek je dat dit hetzelfde woord is als dat het Grieks gebruikt voor de Heilige Geest als Jezus zegt dat er een andere Trooster zal komen. Daar gebruikt Jezus het woord ‘parakleet’. Dat kun je dus vertalen met ‘trooster’, ‘vermaner’ of ‘bemoediger’. Je kun ook nog vertalen met ‘degene die erbij geroepen wordt’.

Wat bedoelt Paulus nu als hij zegt dat we elkaar moeten bemoedigen? Overigens is dit de HSV vertaling, terwijl de Oude Statenvertaling het woord ‘vermanen’ gebruikt. En ook heel veel andere momenten in de Nederlandse vertalingen worden met ‘vermanen’ vertaald, terwijl veel grote wereldtalen dat niet doen. Dan wordt er altijd vertaald met ‘bemoedigen’. 

Het woord vermanen geeft ons, omdat het gekoppeld zit aan ons woord van  kritiek hebben, het gevoel van afbreken. Dat is nu precies wat Paulus niet bedoelt te zeggen. Het gaat er om dat we elkaar opbouwen. We moeten elkaar, die naaste van je, dus helpen om te groeien en opgebouwd te worden. En hoe doe je dat? Door te bemoedigen.

Nu zit je natuurlijk ook nog wel even met dat lastige woord ‘vermanen’ waarbij onze vertalingen nogal wat alleen staan. Het gaat erom waarom je dingen doet. Wat is je doel om te vermanen? Als dat is om de ander naar beneden te halen dan bouw je niet op. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Als God in de Bijbel vermaant is dat altijd om je op te bouwen, op het spoor terug te zetten of op welke manier ook je te helpen om in je bestemming te zijn en te blijven. Welke cultuur wil jij leven voor je naaste?

Weet je, soms kan je naaste voor je gevoel ook een concurrent zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet goed, want we gunnen elkaar het beste, maar toch is dat lastig. En dan is kritiek zo makkelijk om de ander naar beneden te halen zodat die naaste van je, als concurrent op afstand komt te staan. Daar klopt natuurlijk niets van. Jezus was nooit bang dat Zijn discipelen Hem zouden overtreffen. Hij zorgde dat zij Hem helemaal konden overnemen op het moment dat Hij er niet meer zou zijn. We gaan elkaar bemoedigen, laten elke concurrentiestrijd los en groeien met elkaar tot het doel waarvoor we geschapen zijn: Jezus reflecteren en Zijn Koninkrijk te bouwen.

Gebed: Heer, laat mij een bemoediger zijn die anderen helpt groeien en bescherm mij voor de angst dat ik soms bang ben niets meer te zijn als de ander groeit.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Korinthe 4:7-18

7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.
16. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Het lijden is beperkt

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu