Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

De voeten wassen is wel een begrip, maar eerlijk is eerlijk, het is ook niet iets dat in onze cultuur zoveel voorkomt. Sterker nog, waar zie je zoiets? Behalve dat ik het op een bruiloft heb meegemaakt dat het bruidspaar dit bij elkaar deed, heb ik het verder ook eigenlijk nooit meegemaakt. Het is natuurlijk ook een bepaald symbool.

Dat wassen van de voeten dat werd normaal helemaal niet bij elkaar gedaan. Dus deze discussie wie dat moest doen was er normaal ook helemaal niet. Het wassen van de voeten van gasten die aan tafel lagen werd door een huisslaaf gedaan. En je kunt je wel voorstellen dat die voetwassing ook wel echt nodig was. Men liep op sandalen over stoffige wegen. Als je dan bedenkt dat iedereen aan tafel aanlag, met het zicht op elkaars voeten, dan is die voetwassing geen overbodige luxe.

Wat er nu gebeurt is dat Jezus de voeten van Zijn discipelen gaat wassen. Jezus kiest ervoor om slavenwerk te gaan doen. Dan komen natuurlijk ook gelijk de woorden uit de Filippenzenbrief in onze gedachten. Jezus Die Zijn heerlijkheid aflegde en de gestalte van een slaaf aannam en mens is geworden. Jezus kiest ervoor om slaaf te zijn om ons te dienen. Dat kun je natuurlijk betrekken op Jezus’ lijdensweg voor ons. Natuurlijk, dat is het ook, maar hier gaat het Jezus ook nog om iets anders.

Jezus zegt dan dat Zijn discipelen Hem Meester en Heer noemen. Dat klopt, zo is het. Daarmee is trouwens Jezus Heer en Meester en zijn wij alleen nog slechts broers en zussen van elkaar in geloof. Het is direct onmogelijk om je dan nog te verheffen boven wie dan ook. Jezus is de enige Die Heer is. Zodra je jezelf hoger stelt dan een ander dan gaat het al helemaal mis. En dan nog ene stap verder. Als Jezus dan ervoor kiest om slavenwerk te doen en de voeten te wassen van Zijn discipelen dan zegt Hij daarmee ook iets heel duidelijk: “Je kunt nooit meer iets weigeren voor je broer of zus in geloof”. Als de Meester en Heer zelfs de voeten van Zijn discipelen wast, en Zich tot de allerminste maakt, terwijl Hij de allerhoogste is, dan moeten wij op dezelfde manier met elkaar omgaan.

Dat betekent dat degenen met de grootste rol in de gemeente, de laagste dingen moeten willen doen. Dan is het ineens niet meer te min om bij de kinderoppas te helpen terwijl je een leidinggevende functie hebt. Natuurlijk moeten we iedereen in zijn bestemming zetten, maar tegelijk kunnen we ons nooit meer boven elkaar verheffen en zijn we bereid om het laagste werk voor elkaar te doen. Wie doet er dan na een gemeentevergadering de afwas? Of nog anders gezegd: Hoe kijk jij naar je broer of zus die schoonmaakwerk in de kerk doet en wat doe jij voor hem of voor haar? Ben jij bereid om de voeten te wassen van hen die normaal de voeten moeten wassen?

Gebed: Heer, leer mij om de laagste plaats in te nemen om te dienen op het moment dat U dat van mij verwacht.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu