Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Het laatste gedeelte van Romeinen 12 gaat natuurlijk over onderlinge liefde. Het is de oproep om elkaar hartelijk lief te hebben als broers en zussen. Het gaat om eensgezindheid. Toch wordt de toon, richting het einde van het hoofdstuk nog wat anders. Daar gaat het over meer dan alleen over geestelijke broers en zussen. Het loopt zelfs uit op je vijanden. Dat kun dus dat je die hebt. Paulus noemt die vijanden alleen niet als iets waarvan jij of ik de oorzaak bent. Ze zijn er kennelijk gewoon. En dan zegt hij: “Houd vrede met alle mensen, voor zover het van jou afhangt”.

Dat zinnetje veronderstelt dus ook gewoon iets. Er kan vijandschap op je afkomen, maar houd jij vrede met alle mensen. Het gaat dus om jouw reactie op de vijandschap die je soms tegenkomt. Paulus zegt dus niet dat je de moordenaar van je zus, om even bij dat voorbeeld te blijven, maar moet gaan goedpraten. Het gaat er alleen om hoe jij er op reageert. Oog om oog en tand om tand is niet de cultuur van het Koninkrijk. Ik zag een filmpje van een voetballer die een tik kreeg en die reageerde met natrappen. De scheidsrechter zag dat en hij kon inrukken.

Dat is nu precies het beeld. Weet je, er worden je dingen aangedaan, maar hoe reageer jij en welke rol mag de scheidsrechter hebben. Die voetballer mocht natuurlijk niet natrappen, want er is een scheidsrechter die er is om te straffen in dit geval. De tegenreactie had vrede moeten zijn. Dat betekent niet dat je moet vinden dat die ander toch zo lief is. Vrede is het tegenovergestelde van oorlog. Je reageert dus niet door terug te slaan, maar je laat dat achterwege. Je zou kunnen zeggen dat vrede het achterwege laten van oorlog is. En de wraak, die komt God dan toe, of degene die God daarvoor heeft aangesteld.

Zover het van jou afhangt, leef in vrede. Dat betekent dus ook dat je wel degelijk in oorlog kunt zijn, maar niet omdat dit is wat jij wil, maar omdat dit afhangt van de ander die de oorlog met jou kan zoeken. Als je zo kijkt en in vrede leeft, is dit ineens een heel ander perspectief. Dan kun je het oordeel aan God overlaten. Waar een scheidsrechter nog wel eens iets mist op het veld, God mist het niet. God komt altijd terug op het onrecht. En jij en ik staken de strijd en geven die aan God zelf.

Gebed: Heer, pijn die mij is aangedaan is lastig, maar ik wil op geen enkele manier verteerd worden door wraakzucht. U komt de wraak toe en ik laat het los.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu