Barmhartig zoals God

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Als je barmhartig bent zoals Jezus hier zegt in Lukas 6 dan verkondig je het Evangelie van vergeving en verzoening in je daden. Om deze stelling mee te maken moet je echt even meekijken naar de context waarin deze tekst staat. Want kijk, barmhartig zijn is helemaal niet zo moeilijk als je dat doet in een veilige omgeving. Als je buurman, met wie je heel goed bent, aanbelt om iets te lenen terwijl je weet dat je het snel weer terugkrijgt, dan kun je best barmhartig zijn om het uit te lenen. Het vervelende is alleen dat Jezus de opdracht niet in deze context neerzet.

De barmhartigheid staat helemaal in het teken van het Koninkrijk. Jezus is namelijk bezig om de Bergrede te houden. En binnen het Koninkrijk van Jezus draait alles om barmhartigheid. En dan niet alleen naar binnen toe. Natuurlijk ben je barmhartig als iemand je broer of zus in geloof is. Hoe lastig dat dit al is, vinden we dat wel logisch, want uiteindelijk ben je van hetzelfde gezin van God. Jezus gaat hier alleen over een andere grens heen. Het gaat niet om gelijkgestemden, Hij heeft het hier over je vijanden, over degenen die je slaan, over degenen die die iets willen lenen terwijl je weet dat je het niet terugkrijgt, over degenen die je geen liefde geven, maar die je toch lief moet hebben. Sterker nog, als je tegen die mensen niet barmhartig bent, ben je niets beter dan de grote zondaren van deze wereld. Zij lenen ook als ze weten iets terug te krijgen, zij hebben ook lief die hen liefhebben.

Het gaat Jezus erom dat jij leeft in een cultuur van barmhartigheid. Juist ook daar waar jij heel goed weet dat je niet op die manier beantwoord zult worden. Heb je vijanden lief, laat je zelfs op je andere wang slaan, geef meer dan ze vragen, hoe vijandelijk ze ook zijn. Eigenlijk komt het allemaal samen in die ene zin: “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”. Hoe zit dat met de barmhartigheid van onze Vader? Die laat Zijn barmhartig en genade naar een wereld komen die Hem vijandig gezind is. Hij is zo barmhartig voor iedereen, terwijl Hij weet dat het Hem Zijn Zoon zou kosten. Dat is wel heel veel meer dan een klap op je andere wang, of iets lenen dat je niet terugkrijgt.

Gods barmhartigheid is een liefde voor vijanden van Hem omdat Hij door Zijn barmhartigheid de hele wereld wil winnen voor Zijn liefde. Dus als jij doet wat Jezus zegt met barmhartigheid aan hen die het in onze ogen eigenlijk niet verdienen, dan verkondig je Zijn Evangelie in je daden. Maar eerlijk gezegd staat dit wel compleet haaks op de koninkrijken van deze wereld. Grote koninkrijken, maar ook haaks op onze eigen kleine koninkrijkjes. Zolang wij ons recht op vergelding nog vasthouden, op safe willen spelen in wat we geven en lenen, dan zegt Jezus vandaag: Laat los, dan zul je losgelaten zijn. Barmhartigheid geeft vrijheid, maar ook liefde en vrede naar alle mensen. En of je dat terugkrijgt? Regelmatig misschien niet, maar dan krijg je straks je beloning als je Thuis komt en zal de Vader zeggen: “Goed gedaan, lieve zoon, lieve dochter”. En dan aan de andere kant van de tijd zullen we zien hoevelen door onze barmhartigheid geraakt zijn en zijn gaan geloven.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw barmhartigheid en zo wil ik ook barmhartig zijn, zelfs als ik het tegengestelde terugkrijg.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu