Barmhartig zoals God

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Als je barmhartig bent zoals Jezus hier zegt in Lukas 6 dan verkondig je het Evangelie van vergeving en verzoening in je daden. Om deze stelling mee te maken moet je echt even meekijken naar de context waarin deze tekst staat. Want kijk, barmhartig zijn is helemaal niet zo moeilijk als je dat doet in een veilige omgeving. Als je buurman, met wie je heel goed bent, aanbelt om iets te lenen terwijl je weet dat je het snel weer terugkrijgt, dan kun je best barmhartig zijn om het uit te lenen. Het vervelende is alleen dat Jezus de opdracht niet in deze context neerzet.

De barmhartigheid staat helemaal in het teken van het Koninkrijk. Jezus is namelijk bezig om de Bergrede te houden. En binnen het Koninkrijk van Jezus draait alles om barmhartigheid. En dan niet alleen naar binnen toe. Natuurlijk ben je barmhartig als iemand je broer of zus in geloof is. Hoe lastig dat dit al is, vinden we dat wel logisch, want uiteindelijk ben je van hetzelfde gezin van God. Jezus gaat hier alleen over een andere grens heen. Het gaat niet om gelijkgestemden, Hij heeft het hier over je vijanden, over degenen die je slaan, over degenen die die iets willen lenen terwijl je weet dat je het niet terugkrijgt, over degenen die je geen liefde geven, maar die je toch lief moet hebben. Sterker nog, als je tegen die mensen niet barmhartig bent, ben je niets beter dan de grote zondaren van deze wereld. Zij lenen ook als ze weten iets terug te krijgen, zij hebben ook lief die hen liefhebben.

Het gaat Jezus erom dat jij leeft in een cultuur van barmhartigheid. Juist ook daar waar jij heel goed weet dat je niet op die manier beantwoord zult worden. Heb je vijanden lief, laat je zelfs op je andere wang slaan, geef meer dan ze vragen, hoe vijandelijk ze ook zijn. Eigenlijk komt het allemaal samen in die ene zin: “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”. Hoe zit dat met de barmhartigheid van onze Vader? Die laat Zijn barmhartig en genade naar een wereld komen die Hem vijandig gezind is. Hij is zo barmhartig voor iedereen, terwijl Hij weet dat het Hem Zijn Zoon zou kosten. Dat is wel heel veel meer dan een klap op je andere wang, of iets lenen dat je niet terugkrijgt.

Gods barmhartigheid is een liefde voor vijanden van Hem omdat Hij door Zijn barmhartigheid de hele wereld wil winnen voor Zijn liefde. Dus als jij doet wat Jezus zegt met barmhartigheid aan hen die het in onze ogen eigenlijk niet verdienen, dan verkondig je Zijn Evangelie in je daden. Maar eerlijk gezegd staat dit wel compleet haaks op de koninkrijken van deze wereld. Grote koninkrijken, maar ook haaks op onze eigen kleine koninkrijkjes. Zolang wij ons recht op vergelding nog vasthouden, op safe willen spelen in wat we geven en lenen, dan zegt Jezus vandaag: Laat los, dan zul je losgelaten zijn. Barmhartigheid geeft vrijheid, maar ook liefde en vrede naar alle mensen. En of je dat terugkrijgt? Regelmatig misschien niet, maar dan krijg je straks je beloning als je Thuis komt en zal de Vader zeggen: “Goed gedaan, lieve zoon, lieve dochter”. En dan aan de andere kant van de tijd zullen we zien hoevelen door onze barmhartigheid geraakt zijn en zijn gaan geloven.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw barmhartigheid en zo wil ik ook barmhartig zijn, zelfs als ik het tegengestelde terugkrijg.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De schepping verwacht

Thema: In verwachting

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19)

We verwachten heel wat in ons leven. Er zijn veel momenten dat we ergens naar uitzien en verwachten. En als het dan weer Advent wordt, komt er nog een verwachting bij. Tenminste, als het goed is worden we dan nog iets meer verwachtend, omdat we daar de aandacht even op leggen. Advent is een tijd van verwachten, maar hoe dan? Je kunt van alles bedenken rond het thema ‘verwachten’, ook in de kerk, ook in je geloof. Eén ding weet ik zeker: Verwachten zoals we in het begin van de Evangeliën lezen, dat zal er niet zijn. Jezus zal komende Kerst niet in Bethlehem geboren worden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu