Vergeef je naaste

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.” (Mattheüs 18:22)

Zou Petrus erg hard geschrokken zijn toen hij aan Jezus vroeg hoe vaak je je broeder moet vergeven? Petrus zal zeven keer al wel heel veel gevonden hebben en ik trouwens ook. Je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je 7x70 keer moet vergeven, maar begin eerst maar eens met zeven keer. Stel: Iemand praat negatief over je en daardoor zijn mensen je gaan wantrouwen, je komt er achter dat die ander dat heeft gedaan. Na een flinke confrontatie erkent hij het en jij vergeeft het hem. Dat gebeurt de volgende dag weer. Nu even eerlijk: Hoe vaak zou jij dit doen? Dan vind ik zeven keer al heel erg veel.

Weet je wat ik zou denken? Dat betrouw zal niet zo diep zitten, want hij doet het de volgende keer gelijk weer. De vraag van Petrus was een vraag naar de hoeveelheid van keren dat je moet vergeven. Het verhaal van Jezus dat daar op volgt is een verhaal dat niet eens ingaat op hoeveel keer dat je moet vergeven. Jezus zegt alleen dat het 7x70 maal moet gebeuren. En dan komt het verhaal over de onbarmhartige knecht. Dat verhaal kennen we natuurlijk wel. De ene knecht met een enorme schuld dreigt alles kwijt te raken en smeekt om vergeving bij zijn heer. Zijn heer geeft de vergeving en de hele schuld scheldt hij kwijt. Maar als deze knecht dan buitenkomt en daar een collega ziet die bij hem een heel klein beetje schuld heeft, zet hij hem het mes zo ongeveer op de keel.

Waarom geeft Jezus nu niet echt antwoord op de vraag naar de hoeveelheid keren van vergeven? Eigenlijk zegt Jezus iets heel duidelijks over de keren dat we moeten vergeven. Hij doet net alsof het er totaal niet toe doet hoe vaak iemand vergeving vraagt. Hij doet alsof iedere keer telt als de eerste keer. Dan is je naaste ineens niet meer zo makkelijk, want als het al meerdere keren is misgegaan en je moet je naaste die om vergeving vraagt dan behandelen alsof het eerste keer is, dan begint er langzaam aan wel wat kriebelen en kruipt de weerstand behoorlijk omhoog.

Toch is Jezus heel duidelijk. Vergeef als de ander komt met berouw. En aan het eind wordt duidelijk waarom dit zo belangrijk is. Als je het niet doet word je overgegeven aan de pijnigers. Jezus wil helemaal niet dat je gepijnigd wordt door boosheid en bitterheid, want daar gaat het natuurlijk om. Wat schiet jij ermee op als je niet vergeeft en boos en verbittert raakt? Dan is de prijs van niet vergeven ineens heel erg hoog. En als jij jezelf een beetje kent is dat ook eigenlijk niet eens eerlijk als je die ander onvergeven laat weggaan. Niet alleen omdat jij van binnen er kapot aan gaat, maar het is je naaste die net als jij is.

Stel dat Jezus na zeven keer vergeven bij jou zou stoppen? Als mens zou Hij dan al helemaal geen leven hebben, dan zou Hij alleen maar bitter geweest zijn, maar Jezus kiest juist om te vergeven en een leven van vergeving te leven. Dat is wat het nu precies is: Leef een vergevend leven, vrij van wraak en bitterheid en besef hoe vaak jij al vergeven bent. Zeven keer zeventig? Laten we eerlijk zijn, veel vaker. Dus leer vergevend te leven zoals Jezus leefde, maar laat ook los zodat jij ook emotioneel los bent van de ander en er niet een geest van bitterheid bezit van je neemt. Ook als die naaste van je al zo vaak in dezelfde fout is gevallen.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw geduld met mij en mij en Uw eindeloze vergeving. Zo wil ik ook leven en ik wil vrij zijn van de ander en alle verkeerde emoties die dat met zich meebrengt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu