Twee is beter dan één

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.” (Prediker 4:10)

Zou je naaste ook een zegen kunnen zijn? Of anders gezegd, waarom heeft God ons eigenlijk een naaste gegeven? Dat is toch eigenlijk lastig, dat je je naaste in alle omstandigheden moet liefhebben? Ja, natuurlijk als het een fijne naaste is als een vriend, dan is er niets mis mee. Als het een vriend is zoals de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brachten, dan is je naaste wel heel erg fijn. Ja, dan is het ook zoals het is bedoeld. Misschien helpt het om eens te kijken waarom je naaste, die je vriend is, zo fijn is. Dan, als je dat weet, kom je misschien uit bij Gods bedoeling dat we elkaars naasten zijn.

Eigenlijk best een beetje een irritante opdracht die ik je nu geef. Je beste vriend of vriendin is natuurlijk fijn omdat hij of zij goed naar je luistert, je erkenning geeft, eerlijk met je is, je help als je het moeilijk hebt en ga zo nog maar even door. Daar kun je toch echt blij van worden. Maar nu dat irritante nog even. Want op diezelfde manier zou dus je relatie met die naaste moeten zijn die nu niet bepaald je vriend is. Zo heeft God het dus eigenlijk bedoeld. Fijn die vervelende naaste dat hij naar je luistert en ga het rijtje nog maar eens af. Maar in dat geval is hij helemaal niet meer vervelend. Nu even omkeren en op jezelf betrekken. Jij geeft aan je beste vriend of vriendin alles wat de ander je ook geeft. Fijn om zo te geven, dat is vriendschap. En precies dat is ook de bedoeling met elke andere naaste.

Natuurlijk zijn er verschillen in intensiteit van vriendschap. Maar je voelt wel aan waar het heen gaat met die naastenliefde. Het is precies zoals Salomo schrijft in het boek Prediker. En dan heb je precies de kern te pakken waarvoor God het zo belangrijk vindt dat wel elkaar naasten zijn. Salomo schrijft het twee beter zijn dan één. Alleen is maar alleen. Stel je voor dat die ene valt, terwijl er geen tweede is, schrijft Salomo. Wie helpt hem dan overeind? Nu kun je dit op tweetallen betrekken, maar dit is nu precies de kern van naastenliefde. Je voorkomt dat iemand alleen is en je staat voor elkaar klaar.

Naastenliefde heeft natuurlijk ook alles met overgave te maken. Jezelf overgeven voor de ander. In de kern heeft God het juist bedoelt dat we er helemaal voor elkaar zijn. Niet alleen bij een diepe vriendschap, maar ook voor je buurman. Wij hebben in Nederland het spreekwoord: Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat klopt natuurlijk prachtig, maar het is precies de kern van naastenliefde zoals God het heeft bedacht. Het betekent niet dat je met iedereen dezelfde diepe vriendschap aan moet gaan, maat wel dat je elkaar, wie dan ook, in liefde dienst. En dat is een flinke kluif voor ons. Ja, je moet zelfs regelmatig uit je comfortzone stappen om dit te doen. Hoe zou de wereld eruit zijn als we zo met elkaar willen omgaan, vanuit het principe ‘twee is beter dan één’?

Gebed: Heer, dank U wel dat U ons verantwoordelijk maakt voor elkaar, zodat we niet alleen zouden hoeven te zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu