Je naaste liefhebben en je beloning

Thema: Die naaste van je…

“Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1 Johannes 4:12)

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar iets in ons blijft heel vaak de vraag stellen: Wat levert het mij op? Dat is eigenlijk natuurlijk een verschrikkelijk egoïstische vraag. Je moet je naaste liefhebben en dan vraag je gelijk: “Maar wat levert het dan op”. Nou, als je je naaste op dezelfde manier liefhebt, zoals Jezus jou liefheeft, dan kun je natuurlijk die vraag helemaal niet stellen. Al kost het je je leven, dan nog zou je moeten liefhebben. Tenminste, dan neem je Jezus’ woorden heel letterlijk. Dus die vraag wat het je oplevert zit wat op het randje. Of toch niet helemaal?

Nou ja, omdat Jezus de diepste weg is gegaan heeft Hij de Naam boven elke naam gekregen. Dus het heeft wel degelijk een positief vervolg. Je zou dat ook een beloning mogen noemen. Dat is niet het doel, maar het woord beloning komen we toch wel vaak tegen. Volharding en de overwinning op de loopbaan is er natuurlijk ook al zo eentje. Dus misschien toch maar even proberen om antwoord te krijgen op die vraag wat liefhebben van je naaste je oplevert.

In een hoofdstuk in de eerste brief van Johannes staat een van de belangrijkste teksten in de Bijbel: “God is liefde”. God liefde is geopenbaard in Jezus Christus en door die liefde krijgen wij de opdracht om onze naaste ook zo lief te hebben. Alleen gaat Johannes in deze brief precies die ene stap verder over wat dat dan het gevolg is. Hij zegt dit: “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden”.

Vind je dat niet een prachtige tekst? Ik krijg heel vaak de vraag hoe je meer van God kunt ervaren. Zo dus: Ga je naaste liefhebben, dan blijft God in je. Zodra dat je geen oog meer hebt voor je naaste, zul je ook van God minder of niets meer ervaren. Dat is ook niet vreemd, want als je moeite hebt met liefhebben en er bitterheid in je leven komt, dan gaat dat overheersen, terwijl als je lief wilt hebben, dat je ook Gods nabijheid intenser zult ervaren. Sterker nog, als je je naaste liefhebt, is die liefde van God waarmee Hij dus jou liefheeft, ook volmaakt geworden.

Hoe wordt die liefde van God volmaakt in jou? Op het moment dat jij niet alleen weet, maar ook voelt wat die liefde van God is. Die liefde is onvoorwaardelijk, maar dat blijft abstract. Wat dat is kom je pas achter als je ‘die naaste van je…’ lief blijft hebben, zelfs als je hij het tegenovergestelde in je oproept. Kun je nagaan hoe dat voor Jezus geweest moet zijn. Komt Hij naar deze aarde, wijzen wij hem misschien heel veel jaar van je leven gewoon keihard af. En als je dan Zijn liefde gaat leren kennen, dan verandert er iets en ga jij die liefde ook volmaakt ervaren in je leven.

Dat is een liefde die dus een offer van jezelf vraagt. Dat is pittig, want dat staat haaks op je gevoel. Toch is dat wat Jezus deed en wat de opdracht is die jij krijgt. Maar het is wel zo dat God in je blijft, niet van je wijkt en altijd in jou werkt en aanwezig is. Ik stop met schrijven voor nu, proef deze waarheid maar: God blijft in je, heel dichtbij.

Gebed: Heer, ik dank U voor zo’n geweldige beloning. Uw liefde voor mij, maar ik doorgeven en U blijft in mij. Wat bent U bijzonder voor mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Thessalonicenzen 5:1-11

​1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu