Je naaste liefhebben en je beloning

Thema: Die naaste van je…

“Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1 Johannes 4:12)

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar iets in ons blijft heel vaak de vraag stellen: Wat levert het mij op? Dat is eigenlijk natuurlijk een verschrikkelijk egoïstische vraag. Je moet je naaste liefhebben en dan vraag je gelijk: “Maar wat levert het dan op”. Nou, als je je naaste op dezelfde manier liefhebt, zoals Jezus jou liefheeft, dan kun je natuurlijk die vraag helemaal niet stellen. Al kost het je je leven, dan nog zou je moeten liefhebben. Tenminste, dan neem je Jezus’ woorden heel letterlijk. Dus die vraag wat het je oplevert zit wat op het randje. Of toch niet helemaal?

Nou ja, omdat Jezus de diepste weg is gegaan heeft Hij de Naam boven elke naam gekregen. Dus het heeft wel degelijk een positief vervolg. Je zou dat ook een beloning mogen noemen. Dat is niet het doel, maar het woord beloning komen we toch wel vaak tegen. Volharding en de overwinning op de loopbaan is er natuurlijk ook al zo eentje. Dus misschien toch maar even proberen om antwoord te krijgen op die vraag wat liefhebben van je naaste je oplevert.

In een hoofdstuk in de eerste brief van Johannes staat een van de belangrijkste teksten in de Bijbel: “God is liefde”. God liefde is geopenbaard in Jezus Christus en door die liefde krijgen wij de opdracht om onze naaste ook zo lief te hebben. Alleen gaat Johannes in deze brief precies die ene stap verder over wat dat dan het gevolg is. Hij zegt dit: “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden”.

Vind je dat niet een prachtige tekst? Ik krijg heel vaak de vraag hoe je meer van God kunt ervaren. Zo dus: Ga je naaste liefhebben, dan blijft God in je. Zodra dat je geen oog meer hebt voor je naaste, zul je ook van God minder of niets meer ervaren. Dat is ook niet vreemd, want als je moeite hebt met liefhebben en er bitterheid in je leven komt, dan gaat dat overheersen, terwijl als je lief wilt hebben, dat je ook Gods nabijheid intenser zult ervaren. Sterker nog, als je je naaste liefhebt, is die liefde van God waarmee Hij dus jou liefheeft, ook volmaakt geworden.

Hoe wordt die liefde van God volmaakt in jou? Op het moment dat jij niet alleen weet, maar ook voelt wat die liefde van God is. Die liefde is onvoorwaardelijk, maar dat blijft abstract. Wat dat is kom je pas achter als je ‘die naaste van je…’ lief blijft hebben, zelfs als je hij het tegenovergestelde in je oproept. Kun je nagaan hoe dat voor Jezus geweest moet zijn. Komt Hij naar deze aarde, wijzen wij hem misschien heel veel jaar van je leven gewoon keihard af. En als je dan Zijn liefde gaat leren kennen, dan verandert er iets en ga jij die liefde ook volmaakt ervaren in je leven.

Dat is een liefde die dus een offer van jezelf vraagt. Dat is pittig, want dat staat haaks op je gevoel. Toch is dat wat Jezus deed en wat de opdracht is die jij krijgt. Maar het is wel zo dat God in je blijft, niet van je wijkt en altijd in jou werkt en aanwezig is. Ik stop met schrijven voor nu, proef deze waarheid maar: God blijft in je, heel dichtbij.

Gebed: Heer, ik dank U voor zo’n geweldige beloning. Uw liefde voor mij, maar ik doorgeven en U blijft in mij. Wat bent U bijzonder voor mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu