Liefhebben volgens een nieuw gebod

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Johannes 13:34)

Als je dacht dat Jezus al uitgesproken was over het liefhebben van je naaste, dan komt Hij met een compleet revolutionaire opdracht om je naaste lief te hebben. Het lijkt tot op dit moment nog wel zo dat het gaat over God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan zegt Jezus in Johannes 13 het volgende: “Ik geef jullie een nieuw gebod: Dat jullie elkaar liefhebben”. Kun je je voorstellen dat de discipelen zoiets gezegd hebben als : “Ja, maar Jezus, dat is toch geen nieuw gebod? Dit kennen we al”.

Jezus zegt dit vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. Dat noemt Hij positief door te zeggen dat Hij verheerlijkt zal worden. Met andere woorden, de discipelen krijgen te horen dat ze straks zonder Hem verder moeten en hoe moeten ze dat dan doen? Dat moeten ze volgens een nieuw gebod doen. Als je dacht dat er in je relatie met God niets meer moet, dan heb je Jezus in ieder geval radicaal tegen je. Hij geeft zelfs een nieuwe regel, een nieuw gebod. Als Hij er dan straks niet meer is dan moeten jullie elkaar liefhebben. Jezus weet wel dat de kans op breuken in de toekomstige kerk heel erg groot is. Jezus wil in ieder geval voorkomen dat er straks op iedere hoek van de straat een kerk staat. En al lijkt dit op een oud gebod, dat is het niet.

En zelfs als zou dit wel een oud gebod zijn, dan hebben wij daar al moeite genoeg mee. Je naaste liefhebben als jezelf valt al helemaal niet mee, maar Jezus zegt er iets bij. Hij zegt: “Zoals Ik jullie liefgehad heb, moeten jullie elkaar liefhebben”. Ai, dit is wel een lastige opdracht. De ander liefhebben als jezelf dat kan dan misschien nog wel, maar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Je begrijpt ongetwijfeld wel, welk woord Jezus hier gebruikt voor liefhebben. Natuurlijk het Griekse woord ‘agapè’. Zelfopofferende liefde! Ja, je zou daar nog aan kunnen twijfelen op het moment dat er alleen dit woord zou staan, maar Jezus zet het zo neer dat het gaat over Zijn liefde voor ons. Dan is elke twijfel wel verdwenen dat het niet over zelfopofferende liefde gaat.

Jezus is er niet meer bij, tenminste niet fysiek. En het gevolg? De opdracht is levens actueel. Dan moeten wij de ander niet liefhebben zoals onszelf, maar meer dan onszelf. Wij moeten onszelf er zelfs voor over hebben. Nu heb ik ondertussen er aardig wat jaren in de kerk op zitten. En wat Jezus wilde voorkomen op het moment dat Hij niet meer bij ons is, is helaas wel realiteit geworden. Scheuring op scheuring, breuk op breuk in de kerk. En waarom? Omdat we niet doen wat Hij als gebod had meegegeven. Elk breuk is het gevolg van het liefhebben van jezelf, je eigen standpunten en je eigen overtuigingen en te weinig oog voor wat de ander in zijn geloofsbeleving ervaart, wat niet haaks op het Woord staat.

Je hoeft je zelf niet voor een dwaalleer op te offeren, maar op het moment dat wij op bijzaken verschillen van inzicht of mening en waar Gods Woord niets over zegt, dan geldt voluit de opdracht om jezelf te verloochenen om de ander lief te hebben en te dienen. Als dat nu altijd zo zou werken, wat zou dat rust geven onder alle gelovigen. Die naaste van je… dat is misschien wel je grootste genadetrainer die jij je kunt voorstellen. Soms baal je van dat hoekige karakter of die afwijkende mening over de vormen en je gaat ervoor liggen. Niet om voor hem te buigen, maar om hem te blokkeren. Heb elkaar net zo lief als dat Jezus jou liefheeft. En trek dit ook gerust maar door buiten te kerk, gewoon op de werkvloer. Dan krijgt niemand meer een ellenboog omdat de ander met zijn ellenbogen een weg baant naar eigen succes.

Gebed: Heer, deze opdracht gaat ver, hemels ver. Maar U deed het mij wel voor en daarom wil ik U graag volgen.  

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu