Die naaste van je...

Thema: Die naaste van je... - #dienaastevanje

“En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mattheüs 22:39)

Het wordt weer tijd om aan een nieuwe serie te beginnen in ‘Tijd met God’. We hebben een aantal weken geoefend om met onze ogen te kijken. Wellicht kom ik daar nog een keer op terug als ik weer een nieuwe serie foto’s heb gemaakt die hierbij passen. Ik wil nu met een nieuw thema beginnen. Het thema: ‘Die naaste van je…’ Bewust heb ik het thema een wat negatieve klank meegegeven, omdat als we het over onze naaste hebben, het makkelijk is om van je naaste te houden die je graag mag, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik mijn naaste heel wat lastiger vind op het moment dat ik hem niet zo graag mag.

Nog een tweede inleidende opmerking vooraf. Zoals de meeste lezers wel weten is dat ik een stevig behoudende opvoeding heb gehad. Daardoor heeft het thema ‘je naaste’ voor mij een beetje de klank gekregen dat dit een thema is dat paste bij het deel in de kerk waarvan ik leerde dat ze het niet zoveel over Jezus hadden en daarom maar begonnen zijn met naastenliefde. Het zou kunnen dat jij op jouw manier ook bepaalde gedachten krijgt bij een thema over je naaste. Dan wil ik je vragen om die gedachten even los te laten, zeker als er wat weerstand in zit. Weet je waarom? Omdat Jezus wel heel vaak spreekt over onze naaste. En, misschien wat vervelend, maar Jezus spreekt altijd in positieve zin over onze naaste.

Laten we even met de basis beginnen, dat doet Jezus namelijk ook. Er zijn situaties waarin Jezus spreekt over onze naaste waar het kan gaan over je ongelovige naaste of je gelovige naaste. Dan maakt Hij geen duidelijk onderscheid, terwijl dat op andere momenten meer duidelijk is. Soms spreekt Hij over ‘elkaar’ en dan lijkt het te gaan over medegelovigen, maar ook dat vullen we dan wel weer makkelijk in, want die opmerkingen van Jezus kun je bijna altijd net zo goed toepassen op ongelovigen of andersgelovigen.

Hoe dan ook heeft Jezus één basisregel waar alles dan verder uit voortkomt. Over al dat andere gaan we nadenken, maar de basis die Jezus geeft is deze: ‘Heb je naaste lief zoals jezelf’. Hij noemt dit zelfs het tweede gebod. Het eerste gebod is God liefhebben en dan komt niet na heel veel geboden en regels over van alles en nog wat ook nog een keer onze naaste, maar Jezus noemt de naaste als tweede.

Nou, dat klopt niet helemaal. Die naaste staat op een tweede, gedeelde plaats. Je naaste liefhebben zoals jezelf. Jij en je naaste staan in de rangschikking van liefhebben voor Jezus op dezelfde plaats. Eigenlijk geeft Jezus je dus een dubbele opdracht. Je moet jezelf liefhebben en je naast op dezelfde manier. Dus als jij alle aandacht voor jezelf vraagt, moet je alle aandacht ook aan je naaste geven, zou je kunnen zeggen. Een puber kan zomaar tegen je zeggen: “Ik hoef mijn naaste niet lief te hebben, want ik heb ook mijzelf niet lief”. Maar die ruimte geeft Jezus je niet. Het tweede gebod is jezelf en je naaste liefhebben. Die naaste is dan iedere willekeurige persoon die op welke manier jou leven ook maar kruist. Al is het die vluchteling op Lesbos die je alleen in de media ziet. Iedereen wordt ineens jouw naaste. En nog lastiger: Dat tweede gebod is gelijk aan het eerste. Ineens lijkt Jezus God, jij en je naaste in ene zin te plaatsen als het over liefhebben gaat. Dat is iets om over na te denken, voordat Jezus ons uitlegt waarom Hij wil dat we onze naaste liefhebben.

Gebed: Heer, mijn naaste liefhebben vind ik lang niet altijd eenvoudig en Uw gebod daar struikel ik regelmatig over, omdat niet iedere naaste zo fijn is om mee om te gaan. Helpt U mij hierbij dan?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu