Laat zich het orgel overal? (2)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.” (Psalm 150:4)

Het is wel duidelijk waarom psalm 150 een orkest aan instrumenten noemt. Niet één muziekinstrument dat alle instrumenten vertegenwoordigt, maar allemaal verschillende instrumenten, met allemaal verschillende muzikanten. Er zijn heel veel definities over soorten gemeenten. Ik leerde ooit een rijtje van ‘pastorale gemeente, lerende gemeente, diaconale gemeente’. Ik zou er eentje aan willen toevoegen: We moeten ook een muzikale gemeente zijn. De kerk is bij uitstek muzikaal, meer dan al het andere en laat iedere keer als je een orgel ziet, je teruggebracht worden naar de psalm 150.

Je komt met psalm 150 terug bij de bedoeling van de kerk of de gemeente. Ik weet wel dat velen op zondag in de kerk zitten om iets te ontvangen, maar de bedoeling is in de eerste plaats iets anders. Wij komen op zondag naar de samenkomst om te geven. We komen om God te lof te brengen. Dat is het allereerste waar het om moet gaan. Het gaat niet om de mens in de kerk, maar om God. En op welke manier loof je God?

Je kunt zeggen dat we Hem in het gebed loven, maar in de Bijbel lees ik over het loven van God, bijna altijd in muzikale termen. Daarom is de gemeente in coronatijd eigenlijk niet de gemeente zoals deze behoort te zijn. De gemeente zwijgt nu in de samenzang en in de muziek. Daarmee is God de lof ontnomen. En nee, ik zeg echt niet dat we nu voluit moeten zingen en muziek moeten maken. Maar laat er eens wat bezinning op gang komen in je denken en geloven.

Het kan in psalm 150 gaan over een orkest, maar dat staat nergens. Het gaat in de eerste plaats om elk muziekinstrument apart met elke muzikant erbij. Muziek om God te loven begint dus bij jou en mij als we een muziekinstrument nemen. Of op een andere manier waarop we God persoonlijk loven. Dat kan dus ook met dans, ja dat kan zegt psalm 150.

Uiteindelijk moet al die muziek bij elkaar doordringen tot God. De lof op aarde door de muziek moet gezamenlijk over de aarde zo groot zijn dat het doordringt in Gods hemelgewelf. Het heeft dus alles te maken met de verantwoordelijkheid die we allemaal moeten nemen. God loven om Zijn machtige daden en Zijn geweldige grootheid. En dan ieder met de muziek die bij hem of haar past. In die zin ben ik dus echt wars van alle seculiere muziek. God heeft ons in de eerste plaats muziek gegeven om Hem te loven. Kijk eens hoe Hij de regels gaf voor de tempelkoren. Muziek voor Hem moet doordringen in de geestelijke gewesten. Ook nu we in de gemeente niet mogen zingen blijft dit gewoon overeind staan. Jij als individu kunt muziek maken om God te loven en je buurman ook. Al die gelovigen die dat op hun eigen plaats en manier doen maken muziek dat de hele geestelijke wereld op z’n kop zet en dat God looft!

Oh ja, nu zegt er iemand dat hij niet muzikaal is. Ik vraag mij af of dat kan. Misschien heb je nog nooit het muziekinstrument gepakt dat bij je past en ja, muziek maken kost oefening. Ongetwijfeld kan de ene het veel beter dan de andere. Volmaakt is het straks in de hemel en nu komen we niet verder dan een generale repetitie. Ga in ieder geval zingen, dat muziekinstrument is in ieder geval bij je ingeschapen en durf muziek te maken om God te loven!

Gebed: Heer. Ik loof U met mijn stem, mijn gejubel, mijn instrument en met mijn dans. U bent al mijn lof waard.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Lukas 6:27-36

​27. Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.
28. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
29. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.
31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
32. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
33. En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
34. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.
35. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.
36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Barmhartig zoals God

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu