Laat zich het orgel overal?

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.” (Psalm 150:4)

Misschien is het wat sentiment van mij. Als ik in een stad kom om die te bezoeken probeer ik ook altijd even een kerk binnen te gaan en als ik dat met mijn fototoestel doe, dan schiet ik meestal ook wel wat plaatjes van het orgel in die kerk. Waarom eigenlijk? Niet omdat het een Bijbels instrument is, in ieder geval. Wellicht trek je nu wat verbaasd je wenkbrauwen op. Psalm 150 heeft het toch over een orgel? Nou, nee dus. Het is van mij in ieder geval wat sentiment. Ik heb 35 jaar orgel gespeeld, maar op een gegeven moment veranderde ik en leerde ik genieten van aanbiddingsmuziek. Het orgel kwam op de achtergrond en verdween uiteindelijk bij ons uit huis. Toch is er kennelijk in mij iets overgebleven waardoor ik er toch altijd een foto van maak. Maar het herinnert mij aan nog iets anders.

Als ik vroeger vond dat er in de kerk meer instrumenten gebruikt mochten worden, kreeg ik altijd de opmerking: “In een orgel zitten alle instrumenten, nergens voor nodig”. In een kerkdienst kon het niet bestaan dat er iets anders muziek maakte dan een orgel. En psalm 150 maakte dat duidelijk. Ondertussen denk ik dat het orgel in veel kerken waar deze actief wordt gebruikt, ook een bron van afgoderij geworden is, of in ieder geval worden bepaalde organisten verafgood. Al is dat met zangleiders ook niet veel beter. Hoe dan ook, wat zegt psalm 150 nu over het orgel? Niets, daar gaat het ook helemaal niet over.

Waar het mij om gaat, met het beeld van het orgel is dit: Waarom hebben we muziek? En waarom gaat het in psalm 150 niet over een orgel waar alle instrumenten dan inzitten en er verder niets nodig zou zijn? Ik zal je eerst het korte en snelle antwoord geven: Het is de bedoeling dat velen muziek maken en zo God loven en eren. Een orkest of een zeer uitgebreide band is misschien wel de meest Bijbelse vorm van muziek. Kijk, je zult wel begrijpen dat 35 jaar orgelspelen niet vanzelf is gegaan. Ik moest, samen met mijn broers op orgelles, kookwekker ernaast en spelen, net zolang tot je het lesje kon. Is dat verkeerd? Ten diepste misschien niet.

Als je psalm 150 leest ontdek je een orkest of band aan muziekinstrumenten. Voor al die muziekinstrumenten zijn muzikanten nodig, dat is logisch. Het is de vraag of je bij elk muziekinstrument een muzikant moet zoeken of dat een muzikant zijn eigen muziekinstrument meeneemt. Dat laatste is het meest logisch, maar vooral het meest natuurlijk. Iemand die muziek maakt op een instrument dat bij hem past, geeft hem plezier.

Ondertussen zijn we waar we zijn moeten. Muziek is door God gegeven en de hemel staat er bol van. En hier op aarde zou een afspiegeling moeten zijn van de hemel. Met andere woorden: Iedereen zou op zijn eigen manier muziek moeten maken en zo God loven. Niet op een gedwongen of verplichtte manier, maar vanuit wat bij je past. Al die muziekinstrumenten in psalm 150 geven geen lof aan God, dat doet degene die het instrument gebruikt. Daarom gaat het ook niet over een orgel waar alle muziekinstrumenten in zouden zitten. Het woord dat in de oude Statenvertaling is vertaald met ‘orgel’ gaat over het werkwoord ‘orgelen’ wat te maken heeft met het bespelen van een bepaalde fluit. Het is één van de velen in het orkest of in de band die onderdeel is van de velen die muziek maken.

Wat is nu de echte bedoeling van psalm 150? Dat we allemaal, op een muzikale manier die bij elk persoonlijk past, muziek maken en zo God loven. Of dat nu met een tamboerijn, bazuin, snarenspel of een fluit is, of dat we zelfs geen muziekinstrument gebruiken, maar we dansen om God te loven, dat gaat erom dat iedereen meedoet. Niet één persoon op een instrument waar alles inzit alsof het instrument voor de lof aan God zorgt. Iedereen moet meedoen om God te loven. Alles moet uit de kast gehaald worden. Ik heb niets tegen een orgel, zolang deze maar telt als één persoon die God looft met dat instrument. Al onze muzikale talenten moeten er aan te pas komen om God te loven om Wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij heeft gedaan. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, moet de Heer loven! Dat is het waar het echt om moet gaan.

Gebed: Heer, ik wil U loven om Wie U bent, met mond en hart en instrument wil ik muziek maken voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:27-30

​27. Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Altijd hetzelfde leven

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu