Laat zich het orgel overal?

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.” (Psalm 150:4)

Misschien is het wat sentiment van mij. Als ik in een stad kom om die te bezoeken probeer ik ook altijd even een kerk binnen te gaan en als ik dat met mijn fototoestel doe, dan schiet ik meestal ook wel wat plaatjes van het orgel in die kerk. Waarom eigenlijk? Niet omdat het een Bijbels instrument is, in ieder geval. Wellicht trek je nu wat verbaasd je wenkbrauwen op. Psalm 150 heeft het toch over een orgel? Nou, nee dus. Het is van mij in ieder geval wat sentiment. Ik heb 35 jaar orgel gespeeld, maar op een gegeven moment veranderde ik en leerde ik genieten van aanbiddingsmuziek. Het orgel kwam op de achtergrond en verdween uiteindelijk bij ons uit huis. Toch is er kennelijk in mij iets overgebleven waardoor ik er toch altijd een foto van maak. Maar het herinnert mij aan nog iets anders.

Als ik vroeger vond dat er in de kerk meer instrumenten gebruikt mochten worden, kreeg ik altijd de opmerking: “In een orgel zitten alle instrumenten, nergens voor nodig”. In een kerkdienst kon het niet bestaan dat er iets anders muziek maakte dan een orgel. En psalm 150 maakte dat duidelijk. Ondertussen denk ik dat het orgel in veel kerken waar deze actief wordt gebruikt, ook een bron van afgoderij geworden is, of in ieder geval worden bepaalde organisten verafgood. Al is dat met zangleiders ook niet veel beter. Hoe dan ook, wat zegt psalm 150 nu over het orgel? Niets, daar gaat het ook helemaal niet over.

Waar het mij om gaat, met het beeld van het orgel is dit: Waarom hebben we muziek? En waarom gaat het in psalm 150 niet over een orgel waar alle instrumenten dan inzitten en er verder niets nodig zou zijn? Ik zal je eerst het korte en snelle antwoord geven: Het is de bedoeling dat velen muziek maken en zo God loven en eren. Een orkest of een zeer uitgebreide band is misschien wel de meest Bijbelse vorm van muziek. Kijk, je zult wel begrijpen dat 35 jaar orgelspelen niet vanzelf is gegaan. Ik moest, samen met mijn broers op orgelles, kookwekker ernaast en spelen, net zolang tot je het lesje kon. Is dat verkeerd? Ten diepste misschien niet.

Als je psalm 150 leest ontdek je een orkest of band aan muziekinstrumenten. Voor al die muziekinstrumenten zijn muzikanten nodig, dat is logisch. Het is de vraag of je bij elk muziekinstrument een muzikant moet zoeken of dat een muzikant zijn eigen muziekinstrument meeneemt. Dat laatste is het meest logisch, maar vooral het meest natuurlijk. Iemand die muziek maakt op een instrument dat bij hem past, geeft hem plezier.

Ondertussen zijn we waar we zijn moeten. Muziek is door God gegeven en de hemel staat er bol van. En hier op aarde zou een afspiegeling moeten zijn van de hemel. Met andere woorden: Iedereen zou op zijn eigen manier muziek moeten maken en zo God loven. Niet op een gedwongen of verplichtte manier, maar vanuit wat bij je past. Al die muziekinstrumenten in psalm 150 geven geen lof aan God, dat doet degene die het instrument gebruikt. Daarom gaat het ook niet over een orgel waar alle muziekinstrumenten in zouden zitten. Het woord dat in de oude Statenvertaling is vertaald met ‘orgel’ gaat over het werkwoord ‘orgelen’ wat te maken heeft met het bespelen van een bepaalde fluit. Het is één van de velen in het orkest of in de band die onderdeel is van de velen die muziek maken.

Wat is nu de echte bedoeling van psalm 150? Dat we allemaal, op een muzikale manier die bij elk persoonlijk past, muziek maken en zo God loven. Of dat nu met een tamboerijn, bazuin, snarenspel of een fluit is, of dat we zelfs geen muziekinstrument gebruiken, maar we dansen om God te loven, dat gaat erom dat iedereen meedoet. Niet één persoon op een instrument waar alles inzit alsof het instrument voor de lof aan God zorgt. Iedereen moet meedoen om God te loven. Alles moet uit de kast gehaald worden. Ik heb niets tegen een orgel, zolang deze maar telt als één persoon die God looft met dat instrument. Al onze muzikale talenten moeten er aan te pas komen om God te loven om Wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij heeft gedaan. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, moet de Heer loven! Dat is het waar het echt om moet gaan.

Gebed: Heer, ik wil U loven om Wie U bent, met mond en hart en instrument wil ik muziek maken voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Lukas 6:27-36

​27. Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.
28. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
29. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.
31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
32. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
33. En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
34. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.
35. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.
36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Barmhartig zoals God

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu