De les van het hectometerpaaltje (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:14)

De kern van de les over het hectometerpaaltje is natuurlijk de vraag of je op de juiste weg zit. En nu zou het zo kunnen zijn dat je bij dat beeld niet direct had gedacht aan de twee onderwerpen die daar uit naar voren zijn gekomen, maar dat je direct aan iets anders dacht. Ik zal je eerlijk zeggen dat ook ik bij het hectometerpaaltje eerst aan een verhaal van Jezus dacht, dat alles te maken heeft met de juiste weg. Bewust heb ik die laten liggen voor het laatste bij het hectometerpaaltje. Het verhaal van Jezus over de brede en de smalle weg. En dat verhaal vind ik namelijk lastig.

De kans is groot dat jij die plaat kent van de brede en de smalle weg. Aan het einde van de brede weg zie je dan veel vuur en aan het einde van de brede weg zie je de hemel. En ja, dat is wat Jezus zegt over die twee wegen. De smalle weg is de weg naar het leven en de brede weg is de weg naar het verderf. Er zal straks aan het einde van de tijd onderscheid gemaakt worden en dat is een eeuwig onderscheid, alleen is dat nu wat die plaat van de brede en de smalle weg laat zien?

Weet je wat die plaat over de brede en de smalle weg bij mij heeft opgeroepen als kind? Geloven is helemaal niet leuk. Als je in de hemel wilt komen moet je echt een verschrikkelijk leven leiden. Op welke weg zit jij dan eigenlijk? Wat ik in ieder geval niet zie is dat er op de smalle weg feest wordt gevierd. Geen vrolijkheid, alleen maar enkele mensen die ploeterend naar boven klauteren. Moet je dat over hebben om gered te worden? Je moet dan bijna een monnik worden.

Jezus legt de nadruk in het beeld van de brede en de smalle weg niet op wat er op die weg wel of niet gebeurt en ook niet op die poort, maar op de keus voor de smalle poort. Jezus zegt niet dat de smalle poort een weg tot gevolg heeft waar je niet meer mag genieten. Jezus zegt ook niet dat je niet op een terrasje mag zitten of geen feest mag vieren. Het eerste wonder van Jezus in het Evangelie naar Johannes is het wonder van de wijn in Kana. Weet je hoeveel wijn Hij daar maakte?

Het draait om de vraag of je er iets voor wilt doen om die smalle poort e vinden. Dat heeft te maken met de massa die Jezus links laat liggen. Daar gaat het om! En weet je, op die smalle weg versmalt het leven zich. Op de smalle weg versmalt het leven zich tot de vreugde in de Heer. Heel veel dingen doen er daar niet of veel minder toe. En natuurlijk, openlijke zonden horen niet op het leven van de smalle weg, maar ook op de smalle weg maken we nog steeds verkeerde keuzes. We struikelen in vele dingen, maar de vraag is of het ons om de navolging en het discipelschap van Jezus te doen is. Als dat zo is, dan staat het juiste hectometerpaaltje lang je levensweg. Dan zit je niet op de A1, maar op de S1.

Wat mij tegenhield om dit verhaal van Jezus als eerste te gebruiken was dat ik bang was dat we het te snel gingen hebben over gered en niet gered, terwijl het doel van Eindeloos gelukkig is om gelovigen te laten groeien. Dus is dit onderscheid tussen geloven en niet geloven minder aan de orde. Maar tegelijk is het wel goed om ook bij die ‘wegverhaal’ stil te staan en als het niet voor jezelf is, gebruik het dan om anderen die smalle poort te wijzen. Laat ze niet blijven zoeken, maar neem hen mee op weg. Met elkaar op weg naar Huis.

Gebed: Heer, laat mij velen ontmoeten die ik mee mag nemen door de smalle poort, op weg naar het eeuwige leven met U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu