De les van het hectometerpaaltje (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:14)

De kern van de les over het hectometerpaaltje is natuurlijk de vraag of je op de juiste weg zit. En nu zou het zo kunnen zijn dat je bij dat beeld niet direct had gedacht aan de twee onderwerpen die daar uit naar voren zijn gekomen, maar dat je direct aan iets anders dacht. Ik zal je eerlijk zeggen dat ook ik bij het hectometerpaaltje eerst aan een verhaal van Jezus dacht, dat alles te maken heeft met de juiste weg. Bewust heb ik die laten liggen voor het laatste bij het hectometerpaaltje. Het verhaal van Jezus over de brede en de smalle weg. En dat verhaal vind ik namelijk lastig.

De kans is groot dat jij die plaat kent van de brede en de smalle weg. Aan het einde van de brede weg zie je dan veel vuur en aan het einde van de brede weg zie je de hemel. En ja, dat is wat Jezus zegt over die twee wegen. De smalle weg is de weg naar het leven en de brede weg is de weg naar het verderf. Er zal straks aan het einde van de tijd onderscheid gemaakt worden en dat is een eeuwig onderscheid, alleen is dat nu wat die plaat van de brede en de smalle weg laat zien?

Weet je wat die plaat over de brede en de smalle weg bij mij heeft opgeroepen als kind? Geloven is helemaal niet leuk. Als je in de hemel wilt komen moet je echt een verschrikkelijk leven leiden. Op welke weg zit jij dan eigenlijk? Wat ik in ieder geval niet zie is dat er op de smalle weg feest wordt gevierd. Geen vrolijkheid, alleen maar enkele mensen die ploeterend naar boven klauteren. Moet je dat over hebben om gered te worden? Je moet dan bijna een monnik worden.

Jezus legt de nadruk in het beeld van de brede en de smalle weg niet op wat er op die weg wel of niet gebeurt en ook niet op die poort, maar op de keus voor de smalle poort. Jezus zegt niet dat de smalle poort een weg tot gevolg heeft waar je niet meer mag genieten. Jezus zegt ook niet dat je niet op een terrasje mag zitten of geen feest mag vieren. Het eerste wonder van Jezus in het Evangelie naar Johannes is het wonder van de wijn in Kana. Weet je hoeveel wijn Hij daar maakte?

Het draait om de vraag of je er iets voor wilt doen om die smalle poort e vinden. Dat heeft te maken met de massa die Jezus links laat liggen. Daar gaat het om! En weet je, op die smalle weg versmalt het leven zich. Op de smalle weg versmalt het leven zich tot de vreugde in de Heer. Heel veel dingen doen er daar niet of veel minder toe. En natuurlijk, openlijke zonden horen niet op het leven van de smalle weg, maar ook op de smalle weg maken we nog steeds verkeerde keuzes. We struikelen in vele dingen, maar de vraag is of het ons om de navolging en het discipelschap van Jezus te doen is. Als dat zo is, dan staat het juiste hectometerpaaltje lang je levensweg. Dan zit je niet op de A1, maar op de S1.

Wat mij tegenhield om dit verhaal van Jezus als eerste te gebruiken was dat ik bang was dat we het te snel gingen hebben over gered en niet gered, terwijl het doel van Eindeloos gelukkig is om gelovigen te laten groeien. Dus is dit onderscheid tussen geloven en niet geloven minder aan de orde. Maar tegelijk is het wel goed om ook bij die ‘wegverhaal’ stil te staan en als het niet voor jezelf is, gebruik het dan om anderen die smalle poort te wijzen. Laat ze niet blijven zoeken, maar neem hen mee op weg. Met elkaar op weg naar Huis.

Gebed: Heer, laat mij velen ontmoeten die ik mee mag nemen door de smalle poort, op weg naar het eeuwige leven met U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Thessalonicenzen 5:1-11

​1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu