De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Diep van binnen zit in ons iets dat het altijd zelf wil doen. Eigenlijk is genade natuurlijk ook behoorlijk lastig. Genade is niets anders dan een beloning krijgen, terwijl je het niet verdient, maar dat is lastig, want genade lijkt iets dat onberekenbaar is. Je kunt het krijgen, maar net zo goed ook niet en hoe makkelijk val je dan weer terug in je best doen om iets te verdienen? En laten we dan gelijk die leugen maar even opruimen dat genade iets is dat onberekenbaar is. Dat is het misschien wel bij een aardse koning, maar Gods genade is berekenbaar. Het is namelijk al verdiend door Jezus en ontvang je gegarandeerd als je in Jezus gelooft. Als je er zo naar kijkt, is elk verdienmodel van ons de grootste onzin die er is.

En natuurlijk, dit wist je allemaal al lang. Maar of je nu altijd, op dit gebied, nog steeds de A1 van het geloof volgt, durf ik te betwijfelen. Er zit gewoon een neiging in ons allemaal om iets te willen doen en verdienen. Paulus loopt daar tegenaan in de gemeente van Galatië. Ze waren zo goed begonnen. Ze waren met Jezus begonnen, net als in Korinthe. Daar in Korinthe liep het uit op verdeeldheid, maar in Galaten verlaten ze ook de juiste weg. Of gezegd in het beeld van deze drieslag: De hectometerpaaltjes zijn veranderd en er staat een ander wegnummer op.

In Galatië willen ze weer door de wet rechtvaardig worden. Misschien reageer je nu snel en zeg je: “Natuurlijk niet, je kunt niet door de wet rechtvaardig worden voor God”. Denk je dat ze in de gemeente in Galatië ook niet beter wisten? De kans is groot dat ze daar ook met hun mond nog steeds zeiden dat het allemaal genade is, maar hun levenshouding leek daar helemaal niet op. Sterker nog, ze gingen weer heel veel regels naleven die helemaal niet nodig waren. Ze gingen uiteindelijk zover dat ze weer overgingen tot de besnijdenis. Dat is slechts een uitingsvorm van een wettische levenswandel.

En dit thema is veel lastiger dan we vaak willen toegeven. Het zit toch niet vast op regels? Of toch wel? Alleen al de verhouding tussen geloof en de werken die daaruit voort moeten komen, is dat al niet ingewikkeld genoeg? Weet je wat de Farizeeën hadden gedaan om te voorkomen dat Gods geboden geschonden zouden worden? Ze hadden er allemaal wetjes omheen gemaakt, zodat het grote gebod van God niet overtreden zou worden.

Hoe snel kun je dus wettisch zijn? Hoe snel is ineens het houden van de wet weer belangrijker dan genade. En ja, Gods wet is er niet voor niets, alleen zodra je die gebruikt om iets recht te zetten dat fout is gegaan, dan zit je al op de verkeerde weg. Daar hoort een uitspraak bij: “Ik zal het nooit meer doen, Heer”. En ja, dat is een goed besluit, maar niet als je dat neemt met de bedoeling om God weer aan je kant te krijgen. Dan ben je los van Christus, zegt Paulus. “Ik zal het nooit meer doen, Heer”, mag je alleen zeggen als je dankbaar bent voor Zijn genade die je ontvangt terwijl het fout ging. Eerst genade en daarna het leven uit die genade. Als het niet die volgorde is, dan gebruik je de wet om rechtvaardig te worden, terwijl die wet je juist veroordeelt. Door goed te doen red je het nooit. Het is genade door Jezus alleen. De A1 van het geloof.

Gebed: Heer, het is zo verleidelijk om er zelf alles aan te doen om U aan mijn kant te krijgen, maar ik wil geloven dat U Zelf aan mijn kant komt staan, omdat U genade wilt geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:27-30

​27. Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Altijd hetzelfde leven

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu