De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Wat hebben die bordjes nu voor zin? In de eerste plaats waren ze bedoeld om bij een pechgeval te kunnen zeggen waar je bent. Of als je 112 moet bellen bij een ongeval dat je de hulpdiensten exact kunt vertellen waar ze moeten zijn. En ondertussen staan er op die bordjes ook het wegnummer en op de rijkswegen of het de linkse kant of de rechtse kant van de weg is. Maar het zorgt er ook voor dat je weet dat je nog op de juiste weg zit. En dat is met alle knooppunten en kruisingen toch wel erg handig. En het helpt je om te luisteren met je ogen.

Een nogal lange inleiding deze keer om je de vraag te stellen of je nog wel op de juiste weg zit. Dat is wat die bordjes ons leren. En ja, ook een gelovige kan op de verkeerde weg zitten. Niet dat dit altijd rampzalig zal zijn, maar afdwalen zorgt wel dat je niet in je bestemming wandelt. En vooral de brieven van het Nieuwe Testament komen daar telkens op terug. Kennelijk is het als gelovige ook nog wel lastig om in het spoor van Jezus te blijven. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Dat roept daarom ook de vraag op welke weg je volgt. En dat kun je zien. Niet met een hectometerpaaltje, maar God heeft voor andere kenmerken gezorgd.

Eigenlijk is er maar ene juiste weg. De weg waar Jezus het middelpunt is. En natuurlijk, dan zeg je: “Logisch toch”? Of dat logisch is weet ik niet zo goed. Paulus spreekt namelijk de gemeente van Korinthe aan dat het hen niet om Christus meer lijkt te gaan, maar om geestelijk leiders in de kerk. De één roept dat hij van Paulus is, de volgende van Apollos en de derde van Kefas. Als die namen de hectometerpaaltjes zouden zijn, dan zijn er behoorlijk wat verdwaald. Als zou ongeveer hetzelfde zijn als dat je de kortste weg naar Amsterdam wilt hebben en je over de A1 moet gaan en dat de ene zegt dat hij op de A59 zit, de volgende op de A7 en de derde op de A16 en dat terwijl je allemaal in Apeldoorn bent vertrokken.

Op de een of andere manier is dit het probleem van alle tijden geworden. We voelen ons thuis bij dat wat het beste voelt. Dan is de een radicaal evangelisch, terwijl de ander zich protestant wil noemen en de derde katholiek en binnen die stromingen zijn dan ook weer onderverdelingen. Vervolgens gaan we spreken in ‘wij’ en ‘zij’ en het is compleet en we zijn op zijwegen terecht gekomen waar omkeren ook nog eens lastig is. Probeer op een rijksweg maar een om te draaien. Daar moet je hele bewuste keuzes in maken. Wie volg jij eigenlijk en wat ben jij eigenlijk? Als je niet kunt zeggen dat je christen bent die niet bezig is richtingen, kleuren en leiders in de kerk, dan ben je van de hoofdweg af. Laten we opnieuw kiezen om samen op weg te gaan naar Jeruzalem. Nee, niet de aardse stad, maar de geestelijke stad. Op weg naar Huis. De A1 van het geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd en anders niets.

Gebed: Heer, bevrijd mij van elke gedachte dat mijn kleur of smaak de waarheid is. U bent de waarheid en anders niet.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Thessalonicenzen 5:1-11

​1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu