De les van de stad (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” (Mattheüs 5:14)

Het beeld van een stad heeft verschillende aspecten. Een stad die in een dal ligt heeft al een aantal gedachten gegeven. Aan de ene kant de veiligheid van de stad, maar de stad is ook de plaats van ballingschap. Het is maar iets waar we ons tijdelijk op moeten richten, want ons Thuis is niet in een aardse stad. Toch, als we dan op aarde nog iets met een stad moeten, dan verlegt Jezus je blik even. Jezus heeft het namelijk niet over een letterlijke stad, maar meer om een figuurlijke stad. Misschien zou het ook zelfs een geestelijke stad zijn. En ondanks dat het een figuurlijk beeld is, komt dat thema van veiligheid helemaal terug, maar dan op een verrassende manier.

Jezus zegt namelijk dit: “Jij bent de stad”. Als je de lijnen die we al hebben getrokken gelijk even trekt dan zegt Jezus daarmee dat jij dus de veiligheid moet bieden die we in een stad vinden en Jezus zegt daarmee dus ook dat jij het thuis moet zijn op deze wereld. Dat ging even heel snel, laat ik je even meenemen in de woorden van Jezus. Het zijn de overbekende woorden die Jezus spreekt in de Bergrede. Hij zegt eerst dat iedereen die in Hem gelooft het zout is en vervolgens zegt Hij dat we licht zijn. We brengen dus smaak in deze smakeloze wereld en licht in deze donkere wereld. Dan lijkt Jezus over dat licht dat jij bent nog iets meer te zeggen.

Hij vergelijkt het licht met een stad op de berg. Hij gebruikt meerdere manieren om duidelijk te maken dat wij het licht van Hem niet moeten verbergen. En eigenlijk zou dat zelfs onmogelijk moeten zijn, want een stad op de berg kun je niet verstoppen, zo zou ook jij jezelf niet kunnen verstoppen met het licht van Jezus. En inderdaad een stad valt op, zowel overdag al ook in het donker, want dan zorgt de verlichting dat de stad zichtbaar is. Duidelijk verhaal van Jezus: Verstop het licht niet. Maar Jezus zegt indirect nog iets anders. Met dat Hij ons vergelijkt met zout en licht, vergelijkt Hij ons dus ook met een stad op de berg. Je kunt dat alleen betrekken op het licht, je kunt ook zeggen: “Jullie zijn de stad op de berg”.

Het licht zorgt dat de duisternis verdwijnt, maar de stad is ook de plaats van veiligheid. Je bent licht, maar gelijk ben je dan ook als die stad op de berg. Die kun je niet wegstoppen. Daarmee ben jij dus ook meer dan alleen een smaakmaker en lichtvoorziener. Met dat jij zout en licht brengt, ben jij als een stad. Je brengt in deze wereld, met het Evangelie de echte veiligheid. De stad is symbool van veiligheid en geborgenheid, het is het symbool van een thuis op aarde.

Het zout en het licht zijn beelden die slaan op het Evangelie van het Koninkrijk, maar de stad in dit gedeelte net zo goed. Jij bent dus bedoeld als een veilige plaats voor hen die veiligheid nodig hebben. God maakt jou geschikt om een thuis te zijn die geen thuis hebben. Dat kun je heel letterlijk nemen, maar je bent dus ook figuurlijk een thuis voor hen die geen thuis hebben. Juist in deze tijd van Corona is er zoveel geestelijke eenzaamheid en jij mag een toevluchtsoord zijn met het licht van het Evangelie en zo mag jij de stad zijn die bescherming biedt. Je voelt wel aan dat het dan niet even vertellen over Jezus is, maar dat het gaat om de geborgenheid van Jezus uitdelen in deze wereld. De wereld is het open veld, maar jij bent de stad waar mensen op adem mogen komen. De stad zoals Jeruzalem een stad was waar de verzoening zichtbaar was, zo mag jij een stad zijn waar je Jezus laat zien, verzoening en herstel wordt gebracht.

Met andere woorden en ondubbelzinnig duidelijk gezegd: Jij bent de stad! Laat jij dan ook een veilig thuis zijn voor hen die dat nodig hebben. Wees ook veilig en wees iemand bij wie geheimen veilig zijn, waar geborgenheid te vinden is en waar Jezus gezien wordt.

Gebed: Heer, leer mij steeds meer als een stad te zijn en veiligheid te bieden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu