De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Waarom waren er eigenlijk steden? Dat was eigenlijk heel erg eenvoudig. Dat stad was de enige betrekkelijk veilige plaats. In het veld was het niet veilig en dus ging je naar de stad, want daar kon je veilig zijn. Eigenlijk is een stad dus een noodzakelijk kwaad. Is het je wel eens opgevallen dat er in het paradijs helemaal geen stad was? Adam en Eva hadden nog niet eens een huis. Dat was helemaal niet nodig, want er heerste alleen maar vrede en rust. Ziek worden was niet mogelijk en de dieren en de mensen leefden in vrede met elkaar. De stad is het gevolg van de zondeval. Er was ineens bescherming nodig.

Maar daarmee ben je er nog niet. De stad werd, met dat daar een betrekkelijke veiligheid was een thuis voor mensen. Daar konden ze veilig leven en dus bouwde men daar het leven op. En zeker een stad als Jeruzalem was helemaal een stad waar men deed alsof dat zo ongeveer de hemel was. Dat is het namelijk precies. In een stad kon je wonen alsof het de hemel was. Dat was het natuurlijk niet, maar de houding van mensen in de stad was eigenlijk iets als de alternatieve plaats voor het paradijs. En zo leefden ze daar. Vaak binnen de stadsmuren en alsof er nooit een einde aan zou komen.

Die stad staat ook symbool voor onze veiligheden op aarde. Het gaat over zekerheid, bescherming en houvast. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief precies bedoelt. Dat beeld van de stad is indringend. Jezus bleef namelijk niet in de stad. Hij heeft buiten de stad geleden en is daar gestorven. Zowel geestelijk als fysiek is de stad uiteindelijk dus niet waar je moet zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief bedoelt hier de stad als symbool van de wettische godsdienst. De plaats van Oud-Testamentische verzoening. Daar is Jezus niet geofferd aan het kruis. De stad heeft geen toekomst, dus vasthouden aan onze veiligheden en daar leven alsof het leven niet op kan is een beeld van ongeloof. Jezus vind je namelijk niet in de veiligheid van de aardse stad, maar daarbuiten.

En ook je Thuis is niet in een aardse stad. Letterlijk niet, maar ook symbolisch niet. Als de stad symbool staat voor veiligheid en bescherming, dan is dat een wankel houvast. Dan leef je alsof je hier een blijvende stad zou hebben en die heb je niet. Er is een toekomstige stad. Geen letterlijke stad, want die is straks niet meer nodig. De bescherming van een stad is zinloos op de nieuwe aarde en in de hemel. De toekomstige stad is Jezus en Zijn bruid. Dat ben jij met Jezus.

We leven niet ons leven hier, maar we leven met het oog op de toekomst met Jezus. Hij Die buiten de stad stierf en opstond is in de hemel om daar ons Thuis te maken. De oproep is dat we ons houvast niet in aardse zaken zoeken, maar in het hemelse. Bij Hem Die ons Thuis is. Mijmer nog maar even door met het zicht op een stad tussen de bergen. Een tijdelijk beeld dat er straks niet meer is en dat je nu scherp moet houden.

Gebed: Heer, ik leef voor U en met U. Hier op aarde is niets zeker, als lijk ik dat soms toch te denken. Maar mijn zekerheid bent U en U alleen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu