Durf een schaap te zijn (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11)

Je kent de uitspraak wel dat je altijd met twee woorden moet spreken. Nu, dat moet je ook doen als het over een schaap gaat. Het is ondertussen duidelijk geworden wat er gebeurt als een schaap geen herder heeft of wat er gebeurt als een schaap een halfslachtige zelfgerichte herder heeft. Dan loopt het niet goed af met een schaap. Daarom zul je altijd met twee woorden moeten spreken. Schaap is het ene woord en Herder is het andere woord.

Zo’n foto van een schaap is natuurlijk lief. Als ik er een foto van een lammetje bij zou doen wordt het nog liever. Maar de vraag of je een schaap durft te zijn, staat nog steeds open. Het zou natuurlijk kunnen dat je in eerste instantie gezegd zou hebben dat je natuurlijk een schaap durft te zijn. Ondertussen, in het besef dat als je een schaap bent, je toch wel heel erg kwetsbaar bent en tot weinig dingen in staat en je al helemaal geen richtingsgevoel hebt, is het nog maar de vraag of je een schaap durft te zijn. En zeker als Jezus dan op meerdere plaatsen zegt dat er wolven komen. We weten allemaal wat wolven met schapen doen. Ze doden ze en laten ze liggen. Zinloos uitmoorden van schapen dus.

Durf je dan nog wel een schaap te zijn? Nou ja, die wolven waar Jezus over spreekt zullen in ons geval ons echt niet zinloos uitmoorden, maar probeer op social media maar eens ergens op te reageren vanuit christelijk perspectief terwijl dat waar je op reageert totaal onchristelijk is. Zinloos uitmoorden klinkt wel heel heftig, maar je monddood maken hoort er toch regelmatig echt wel bij. Durf je eigenlijk wel een schaap te zijn? Zie je het zitten om door Jezus vergeleken te worden met een schaap? Want dat bedoelt Jezus met schapen: Mensen die in Hem geloven.

Ik zal je mijn antwoord geven: Ja, ik durf een schaap te zijn, maar ik stel er ene voorwaarde aan: Dan moet Jezus mijn Herder zijn. Ik vind het goed als er onderherders of huurlingen zijn, maar die ga ik niet blindelings vertrouwen. Ik wil hen echt respecteren zolang ze geestelijk goed leiding geven, maar ik durf alleen maar echt een schaap te zijn als Jezus in mijn buurt blijft. Zo het hoge woord is er dus uit: Ik durf het!

Nu alleen nog even een motivering van mijn antwoord. Waarom durf ik dat? Omdat Jezus Zelf zegt dat Hij de Goede Herder is. Hij is geen huurling die, als het er echt op aankomt, er vandoor gaat. Jezus blijft, zelfs als Hem dat Zijn leven kost. Al komt de opperwolf met dood en verderf, dan blijft Jezus op Zijn plaats, want Hij is de Goede Herder. Hij liep tijdens een confrontatie met de opperwolf niet weg voor Zijn verantwoordelijkheid. Hij maakte van stenen geen brood na 40 dagen bidden en vasten, Hij sprong niet van de tempel om Zijn macht aan de opperwolf te tonen, niets van dat alles. Hij bleef trouw aan Zijn roeping. Zelfs toen de opperwolf een leger met wolven bij elkaar had gezet om Hem uiteindelijk aan het kruis te krijgen en hij de dood op Hem afjoeg. Toen onderging Hij zelfs de dood in plaats dat Hij vluchtte en mij opofferde. Hij offerde Zichzelf op voor mij. Daarom durf ik nu een schaap te zijn, omdat Hij altijd bij mij blijft, ook als ik soms denk dat Hij er niet is.

Jezus is mijn Herder en ik ben Zijn schaap en dat durf ik helemaal. Ik begrijp Hem niet altijd, Hij brengt mij soms op plaatsen die ik niet begrijp en ik zie ook soms wolven op mij af komen, maar Hem durf ik blindelings te vertrouwen. Daarom durf ik Zijn schaap te zijn.

Gebed: Heer, ik durf Uw schaap te zijn omdat ik U durf te vertrouwen. Dank U wel dat U altijd bij mij bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu