Durf een schaap te zijn (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11)

Je kent de uitspraak wel dat je altijd met twee woorden moet spreken. Nu, dat moet je ook doen als het over een schaap gaat. Het is ondertussen duidelijk geworden wat er gebeurt als een schaap geen herder heeft of wat er gebeurt als een schaap een halfslachtige zelfgerichte herder heeft. Dan loopt het niet goed af met een schaap. Daarom zul je altijd met twee woorden moeten spreken. Schaap is het ene woord en Herder is het andere woord.

Zo’n foto van een schaap is natuurlijk lief. Als ik er een foto van een lammetje bij zou doen wordt het nog liever. Maar de vraag of je een schaap durft te zijn, staat nog steeds open. Het zou natuurlijk kunnen dat je in eerste instantie gezegd zou hebben dat je natuurlijk een schaap durft te zijn. Ondertussen, in het besef dat als je een schaap bent, je toch wel heel erg kwetsbaar bent en tot weinig dingen in staat en je al helemaal geen richtingsgevoel hebt, is het nog maar de vraag of je een schaap durft te zijn. En zeker als Jezus dan op meerdere plaatsen zegt dat er wolven komen. We weten allemaal wat wolven met schapen doen. Ze doden ze en laten ze liggen. Zinloos uitmoorden van schapen dus.

Durf je dan nog wel een schaap te zijn? Nou ja, die wolven waar Jezus over spreekt zullen in ons geval ons echt niet zinloos uitmoorden, maar probeer op social media maar eens ergens op te reageren vanuit christelijk perspectief terwijl dat waar je op reageert totaal onchristelijk is. Zinloos uitmoorden klinkt wel heel heftig, maar je monddood maken hoort er toch regelmatig echt wel bij. Durf je eigenlijk wel een schaap te zijn? Zie je het zitten om door Jezus vergeleken te worden met een schaap? Want dat bedoelt Jezus met schapen: Mensen die in Hem geloven.

Ik zal je mijn antwoord geven: Ja, ik durf een schaap te zijn, maar ik stel er ene voorwaarde aan: Dan moet Jezus mijn Herder zijn. Ik vind het goed als er onderherders of huurlingen zijn, maar die ga ik niet blindelings vertrouwen. Ik wil hen echt respecteren zolang ze geestelijk goed leiding geven, maar ik durf alleen maar echt een schaap te zijn als Jezus in mijn buurt blijft. Zo het hoge woord is er dus uit: Ik durf het!

Nu alleen nog even een motivering van mijn antwoord. Waarom durf ik dat? Omdat Jezus Zelf zegt dat Hij de Goede Herder is. Hij is geen huurling die, als het er echt op aankomt, er vandoor gaat. Jezus blijft, zelfs als Hem dat Zijn leven kost. Al komt de opperwolf met dood en verderf, dan blijft Jezus op Zijn plaats, want Hij is de Goede Herder. Hij liep tijdens een confrontatie met de opperwolf niet weg voor Zijn verantwoordelijkheid. Hij maakte van stenen geen brood na 40 dagen bidden en vasten, Hij sprong niet van de tempel om Zijn macht aan de opperwolf te tonen, niets van dat alles. Hij bleef trouw aan Zijn roeping. Zelfs toen de opperwolf een leger met wolven bij elkaar had gezet om Hem uiteindelijk aan het kruis te krijgen en hij de dood op Hem afjoeg. Toen onderging Hij zelfs de dood in plaats dat Hij vluchtte en mij opofferde. Hij offerde Zichzelf op voor mij. Daarom durf ik nu een schaap te zijn, omdat Hij altijd bij mij blijft, ook als ik soms denk dat Hij er niet is.

Jezus is mijn Herder en ik ben Zijn schaap en dat durf ik helemaal. Ik begrijp Hem niet altijd, Hij brengt mij soms op plaatsen die ik niet begrijp en ik zie ook soms wolven op mij af komen, maar Hem durf ik blindelings te vertrouwen. Daarom durf ik Zijn schaap te zijn.

Gebed: Heer, ik durf Uw schaap te zijn omdat ik U durf te vertrouwen. Dank U wel dat U altijd bij mij bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu