Durf een schaap te zijn? (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.“ (Mattheüs 9:36)

Durf jij het aan om een schaap te zijn? Is dat een wat vreemde vraag? Zeker, maar ik hoop dat dit je gaat helpen om na te denken over een schaap. Dat doe ik natuurlijk ook weer niet helemaal zonder reden. Het is opmerkelijk hoe vaak God in het Oude Testament het beeld van een schaap gebruikt en daarmee ook het beeld van een herder, maar dat Jezus dit ook doet in het Nieuwe Testament. En of we dat nu willen of niet, maar als gelovige wordt je dan maar al te vaak als schaap gezien. Natuurlijk, ook de rol van herder wordt aan geestelijk leiders gegeven, maar zowel het volk Israël als ook de gelovigen in het Nieuwe Testament worden door God en door Jezus als schaap benoemd.

Nog een keer dan maar de vraag of je het aandurft om een schaap te zijn. Laat ik er dit vast over zeggen: God is in alle staten als Zijn schapen niet goed worden verzorgd. Dat gaat zover dat God uiteindelijk zorgt dat Hij Jezus stuurt als de ultieme Herder voor Zijn schapen. De geestelijk leiders hebben de kudde verwaarloosd en Jezus komt als de volmaakte Herder. Dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat wij tegen onze kinderen zeggen dat ze een schaapje van de Goede Herder moeten zijn. Mooi om dat aan kinderen te vragen, maar durf je dat dan ook aan jezelf te vragen?

Wat maakt nu dat ik zo nadrukkelijk stil wil staan bij dat schaap? Dat heeft er alles mee te maken dat er iets in het karakter van een schaap zit dat ook voor jouw geloof en jouw volgen van Jezus belangrijk is. Jezus zegt niet voor niets dat Israël is als schapen zonder herder.  Hij zegt daarmee niets anders dan dat het volk verloren is zonder herder. Schapen kunnen namelijk niet zonder herder.

Neem de tijd eens om te luisteren met je ogen, als het over schapen gaat. Neem de tijd eens om schapen te observeren. Ze zien er natuurlijk erg vriendelijk uit, zeker als je naar lammetjes kijkt, maar hoe vriendelijk ze ook zijn, een schaap moet je zeker niet te hoog aanschrijven. Hoe lief het ook klinkt, om een schaapje van de Goede Herder te mogen zijn, je kunt je serieus afvragen of het zijn van een schaap een eer is.

Een paar karaktertrekken van een schaap? Ze denken dat ze de wereld aankunnen, maar in de praktijk hebben ze geen enkel gevoel voor richting en hebben ze niets om zichzelf te verdedigen. Ze zijn weerloos tegen wilde dieren. Ze denken altijd het beste te weten waar ze heen willen, maar de praktijk is dat ze verdwalen. Zodra een schaap niet meer op zijn poten staat of op een normale manier in het veld ligt, is hij in direct gevaar. Een omgevallen schaap kan zelf niet overeind komen en een schaap in het water verdrinkt. Wat een schaap vooral doet is zijn neus achterna lopen naar telkens nieuw gras. En het is een kuddedier dat klakkeloos het eerste schaap dat over de dam is zal volgen. Een schaap zonder herder heeft geen toekomst. En omdat God zoveel van Zijn schapen houdt, kan Hij het niet verdragen als ze zonder herder zijn.

Waar denk jij dat een schaap met al deze karaktertrekken zal uitkomen? Altijd in gevaarlijke omstandigheden en als hij op zichzelf is aangewezen is hij ten dode opgeschreven. Met andere woorden: Om vergeleken te worden met een schaap kun je eigenlijk niet bepaald een eer noemen. En toch doet God dat telkens weer in de Bijbel. Wat heeft dit beeld wat je in de natuur kunt zien, jou te zeggen over jezelf?

Gebed: Heer, Als ik een schaap van U mag zijn, wil ik U daarvoor danken, maar ik besef ook dat ik daarmee mijn afhankelijkheid van U uitspreek.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu