Gods lessen in de bergen (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.” (Openbaring 6:16)

Er is nog één les die ik met je wil delen vanuit de bergen. En ik moet je er eerlijk bij zeggen dat ik dit met een bepaalde terughoudendheid doe. Toch ga ik het wel met je delen omdat de Bijbel er iets over zegt en omdat er ook een moment was dat ik enorm onder de indruk kwam van de bergen en vooral van de rotsen. Als je als klein mensje tussen die immens grote rotspartijen staat, dan voel je je klein ten opzichte van God, maar het deed met mij ook nog iets heel anders. Er zijn, volgens de Bijbel, straks mensen die nog één gebed bidden. Ze bidden niet tot God, maar tot de bergen met de vraag of die bergen op hen kunnen vallen. Als je dan tussen die rotsen staat en dat bedenkt, toen kwam bij mij de gedachte: “Hoe wanhopig moet je zijn als je dat wilt”.

Meerdere plaatsen in de Bijbel spreken hierover. Het wordt nog het meest duidelijk in Openbaring 6. Het is dan het moment dat het Lam de eerste zes zegels van de boekrol heeft geopend. En daarna gebeurt er van alles, maar wat uiteindelijk, na heel veel rampen en ellende gebeurt is dat het uitspansel wordt opgerold. En dan zijn er mensen op aarde, mensen die niet geloven, die dit uitroepen.

Het zou kunnen zijn dat de oordelen die dan over de wereld gaan zo heftig zijn dat de goddelozen op aarde die oordelen niet meer aankunnen. Dat zou kunnen, maar logischer is dat bij het oprollen van het uitspansel bedoelt wordt dat hetgeen nog tussen hen en God in staat op dat moment verdwijnt. Dat oprollen zou ook nog het oprollen van de oude wereld kunnen zijn en het uitrollen van de nieuwe wereld. In ieder geval roepen die mensen in Openbaring 6 dit uit omdat ze beseffen dat ze op de grote dag van Gods toorn niet staande kunnen blijven.

De wanhoop van de laatste dag van de geschiedenis en het moment dat iedereen voor God zal staan, zal voor hen die niet geloven voor zoveel wanhoop zorgen dat ze de bergen smeken om op hen te vallen. Natuurlijk, dat zal niet helpen, want alle doden zullen dan opstaan, in welke staat ze ook maar zijn. Het laat de wanhoop zien van mensen die beseffen dat ze voor God nooit overeind kunnen blijven en weten dat het verschrikkelijkste nu zal gebeuren: God zal over hen rechtspreken.

Dan kun je natuurlijk zeggen: Dit geldt toch niet voor ons, want in Christus zijn wij heilig en rein voor God. Ja, dat klopt, maar toch staat het in de Bijbel. Kennelijk vindt God het belangrijk dat we dit weten. Ik denk niet dat God ons deze inzichten geeft om met deze wetenschap maar eens flink te gaan dreigen. Dat gaat niet werken. Toch als je tussen die enorme rotsen loopt en al die steenmassa’s ziet, dan kun je niet voorstellen dat iemand daaronder levend begraven zou willen worden.

Ik besefte ineens de wanhoop van die mensen zonder God. En nee, ik ga die mensen niet vertellen dat ze straks deze hoop hebben dat de bergen die op hen zouden vallen altijd nog beter is dan Gods toorn. Maar laat het je eens tot het besef brengen hoe wanhopig  die mensen zijn, zodat we hen die wanhoop zouden kunnen besparen doordat we hen de liefde van Jezus gaan laten zien. Ga nu niet gelijk preken, maar leef met je leven de liefde van Jezus. Zodat ze voor dat verschrikkelijke moment uit verlangen een keus voor Jezus maken. Je merkt wel, ik geloof niet zo erg in oordeelspreken, liefde doet meer. En dat is wat dit gebed van die hopeloze mensen op de laatste dag bij je mag wakker roepen. Leef een leven van liefde, live a life of love!

Gebed: Heer, laat het besef van die wanhoop mij in beweging zetten om Uw liefde uit te delen, zodat er nog velen zullen zijn die U net zo lief gaan krijgen als ik U doe.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu