Gods lessen in de bergen (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. (Psalm 90:2)

De afgelopen vakantie in Luxemburg heeft mij heel veel tijd gegeven om met mijn ogen te luisteren. Er zijn momenten geweest dat ik onder de indruk kwam van Gods grootheid. Momenten waarbij je voelde dat je als mens echt niet zo heel veel voorstelt. Momenten dat je beseft: ‘Hoe groot is God!’. Dat kun je als een vraag stellen, maar er zijn ook momenten dat het een constatering is van een feit: God is zo groot! Hoe groot is Hij! Ik wil je de komende drie keer in het thema ‘Luisteren met je ogen’ meenemen naar de enorme rotsen in Luxemburg. Zoals je wellicht weet wordt het zuidoosten van Luxemburg ook wel ‘Klein Zwitserland’ genoemd vanwege de enorme rotspartijen. Vanuit deze rotspartijen wil ik een drie lessen met je delen.

De eerste les die ik met je wil delen is de les van de onmetelijkheid van Gods grootheid. Wij lezen vaak heel makkelijk onze Bijbel. En zeker de verhalen die wij kennen, die lezen we met een gevoel van ‘dit weet ik al’. Een van die verhalen is het scheppingsverhaal. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar op volgorde de scheppingsdagen opnoemen valt nog vaak niet mee, maar wat God heeft gemaakt, dat is toch logisch?

Daar wil ik even een vraag bij stellen. Is dat wel logisch? Wat laat de schepping zien? Kijk, wij zijn in staat om veel te maken. Maar even eerlijk, jij in je eentje, dan wordt het al heel wat beperkter. We kunnen proberen om toren te bouwen tot ongeveer in de hemel, maar het blijft te overzien. Laten we even terug gaan naar Gods schepping. God sprak en het was er. Gods manier van dingen maken gebeurde door Zijn spreken. Zijn woorden hebben zoveel kracht dat wat Hij zei ook daadwerkelijk ontstond. Misschien denk je vaker op microniveau dan op macroniveau. Als je gewoon om je heen kijkt, de natuur ziet dan is dat bijzonder. Je ziet mensen en dat is eigenlijk heel gewoon. Kennelijk hebben wij iets nodig om ineens te beseffen: Het is allemaal helemaal niet normaal, het is uitzonderlijk, het gaat ons beseffen te boven.

Loop even mee tussen de enorme rotspartijen in Luxemburg, of welk ander land met rotspartijen dan ook. We liepen tijdens een wandeling tussen die rotspartijen door. Op een gegeven moment stonden we voor een enorme trap. Door mensen gehakt in de rotsen om boven te kunnen komen. En wij? We waren niet meer dan hele kleine poppetjes tussen deze rotsen. Onze lengte viel in het niet en toen besefte ik: “Als God deze enorme rotsen van vele, vele meters maakte door één woord, hoe groot is Hij dan?

Als dit voorkomt uit Zijn scheppingswerk, dan is het onbeschrijfelijk hoe groot Hij is. In wat wij maken meten wij af wat wij kunnen, maar tussen deze overweldigende scheppingsgrootheid kom je tot het besef dat God zo groot is. En dan meet je dat alleen nog maar af ten opzichte van de schepping en nog niet eens van Wie Hij is in Zijn wezen en in Zijn heiligheid. Dit ga je voelen als je beseft wat Hij heeft gemaakt. Bergen en rotsen dat door geen mens gemaakt zou kunnen worden. Wij kunnen het alleen kapot maken, maar zelf maken is onmogelijk. Als God hiertoe in staat is, laten we dan stil worden bij deze eerste les tussen de rotsen, zodat de twee komende lessen ons hart zullen raken.

Gebed: Heer, hoe groot bent U? U gaat mijn bevattingsvermogen, alleen al in de schepping, kilometers te boven. Ik kan er niet bij, daarom buig ik in aanbidding voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu