Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Het gaat er dus om dat jij gaat schitteren omdat je dan het licht van Jezus laat zien en de hemel op aarde laat zien. Weet je wat dat licht doet? Het brengt de glorie van God over op je leven. Je bent wel bedoelt om te schitteren, maar niet jij schittert, maar Gods glorie over jou leven maakt jou tot een schitterende persoon. Jesaja brengt met zijn profetie het schitteren richting de heerlijkheid van God over ons leven en hij brengt het weg van iets wat voor ons belangrijk is.

Weet je, je draagt dan de heerlijkheid van God. Hoe krijg je dat nu wat concreter? De heerlijkheid van God is het volmaakte en hemelse dat God is en heeft. Die hemelse glans ligt dan dus over jouw leven en binnen de profetie over Jeruzalem. Wat krijg je dan? Dan krijg je Jeruzalem dat ligt midden in een duistere wereld. Stikdonker! Dan leef jij in een stikdonkere wereld. Stel nu dat alles rondom die zonnebloemen dor en doods was, wat valt er dan op? Hoe uitzonderlijk mooi die zonnebloemen zijn. Dat is wat de bedoeling is. Jeruzalem en wij, wij zijn bedoeld om niet zelf te schitteren, maar om midden in deze gruwelijke en donkere wereld de hemel te laten zien. Jij en ik brengen hoop in deze wereld met het licht dat over ons is opgegaan.

Voor Israël staat er nog een geweldige belofte uit. Straks zullen er heidenvolken naar Israël gaan omdat ze in hen het licht zien dat hun duisternis oplost. Kijk, dat is de bedoeling van jouw leven. Dat mensen in de duisternis naar jou toekomen omdat ze het hemelse licht over jouw leven zien. Daarom moet je opstaan. Daarom moet je iets doen met het licht van Jezus. Je hoeft het niet eens uit te delen, omdat het over je leven ligt en je nu al een hemels leven begint te leiden, komen zij die nog in de duisternis zitten vanzelf naar dat licht toe. Duisternis bestaat niet eens, dat is het ontbreken van licht en als duisternis beseft dat ze niets zijn, gaan ze zoeken naar het licht zodat ze wel iets zijn.

Nog één ding: Op welke manier gaat dat licht van Jezus nu veel meer werken in je leven. Hoe ga je meer schitteren? Dat is net als met die zonnebloemen, die richten zich op de zon. Hoe meer je je richt op Jezus, hoe meer je kijkt wat Hij deed, je verwondert over hoe Hij alles voor jou deed, hoe meer je ook gericht zult zijn op Jezus. En dan komt die glorie van de hemel steeds meer en meer over je leven. Het hemelleven is een gave en een opdracht tegelijk. Sta daarom op om te schitteren omdat het Licht naar je toe is gekomen en de heerlijkheid van God over je is gekomen en vergeet nooit meer het beeld van die zonnebloemen.

Gebed: Heer, laat er over mij en in mij zoveel licht zijn dat iedereen in de duisternis naar mij toekomt zodat ik Uw licht mag uitdelen en de hemel op aarde mag zien groeien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu