Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Het gaat er dus om dat jij gaat schitteren omdat je dan het licht van Jezus laat zien en de hemel op aarde laat zien. Weet je wat dat licht doet? Het brengt de glorie van God over op je leven. Je bent wel bedoelt om te schitteren, maar niet jij schittert, maar Gods glorie over jou leven maakt jou tot een schitterende persoon. Jesaja brengt met zijn profetie het schitteren richting de heerlijkheid van God over ons leven en hij brengt het weg van iets wat voor ons belangrijk is.

Weet je, je draagt dan de heerlijkheid van God. Hoe krijg je dat nu wat concreter? De heerlijkheid van God is het volmaakte en hemelse dat God is en heeft. Die hemelse glans ligt dan dus over jouw leven en binnen de profetie over Jeruzalem. Wat krijg je dan? Dan krijg je Jeruzalem dat ligt midden in een duistere wereld. Stikdonker! Dan leef jij in een stikdonkere wereld. Stel nu dat alles rondom die zonnebloemen dor en doods was, wat valt er dan op? Hoe uitzonderlijk mooi die zonnebloemen zijn. Dat is wat de bedoeling is. Jeruzalem en wij, wij zijn bedoeld om niet zelf te schitteren, maar om midden in deze gruwelijke en donkere wereld de hemel te laten zien. Jij en ik brengen hoop in deze wereld met het licht dat over ons is opgegaan.

Voor Israël staat er nog een geweldige belofte uit. Straks zullen er heidenvolken naar Israël gaan omdat ze in hen het licht zien dat hun duisternis oplost. Kijk, dat is de bedoeling van jouw leven. Dat mensen in de duisternis naar jou toekomen omdat ze het hemelse licht over jouw leven zien. Daarom moet je opstaan. Daarom moet je iets doen met het licht van Jezus. Je hoeft het niet eens uit te delen, omdat het over je leven ligt en je nu al een hemels leven begint te leiden, komen zij die nog in de duisternis zitten vanzelf naar dat licht toe. Duisternis bestaat niet eens, dat is het ontbreken van licht en als duisternis beseft dat ze niets zijn, gaan ze zoeken naar het licht zodat ze wel iets zijn.

Nog één ding: Op welke manier gaat dat licht van Jezus nu veel meer werken in je leven. Hoe ga je meer schitteren? Dat is net als met die zonnebloemen, die richten zich op de zon. Hoe meer je je richt op Jezus, hoe meer je kijkt wat Hij deed, je verwondert over hoe Hij alles voor jou deed, hoe meer je ook gericht zult zijn op Jezus. En dan komt die glorie van de hemel steeds meer en meer over je leven. Het hemelleven is een gave en een opdracht tegelijk. Sta daarom op om te schitteren omdat het Licht naar je toe is gekomen en de heerlijkheid van God over je is gekomen en vergeet nooit meer het beeld van die zonnebloemen.

Gebed: Heer, laat er over mij en in mij zoveel licht zijn dat iedereen in de duisternis naar mij toekomt zodat ik Uw licht mag uitdelen en de hemel op aarde mag zien groeien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu