Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Op het moment dat het licht komt en de heerlijkheid van God over Jeruzalem komt, dan moeten ze opstaan. Dat is duidelijk. Jeruzalem staat natuurlijk beeld voor de Joden die geloven. Doorgetrokken naar het Nieuwe Testament zou je ook nog kunnen zeggen dat het ook om ons, gelovigen uit de heidenen gaat die ingeënt zijn in Gods volk. Die lijn mag je trekken, maar vanuit de Oudtestamentische gedachte van Israël mag je die nooit direct trekken, je moet altijd met twee woorden spreken als het om deze profetieën gaat. We spreken eerst over Israël en daarna over wij die ingeënt zijn in Israël.

Dan ligt er nog een vraag, want waarom moet Jeruzalem opstaan? En waarom moeten ze schitteren of zich laten verlichten? Dat gaat niet om henzelf en dus kan het in deze tekst ook nooit om ons gaan. Je kunt niet zeggen: ‘Sta op en schitter’ in de zin van jij mag er zijn en jij bent geliefd. Daar gaat het nu even niet over. Israël of Jeruzalem moet opstaan met een doel en dat doel is de heerlijkheid van God. Het is de bedoeling dat ze verlicht worden door het licht dat komt. En op dat moment zal de heerlijkheid en de glorie van God over hen opgaan.

Het is niet bedoelt om zichzelf te laten zien voor zichzelf, maar op het moment dat ze verlicht worden, zullen ze schitteren en daarmee weerspiegelen ze Gods enorme glorie. Er staat namelijk ook nog iets tegenover. En zo zie je dat het onmogelijk is om alleen maar een uitspraak te gebruiken door die los te maken uit de context. Ja, Jeruzalem moet opstaan en schitteren. En ja, dat mag je vervolgens ook tegen elkaar zeggen. Sta op en schitter, maar schitter niet door iets wat jij doet, maar omdat Jezus in je leven is gekomen is er licht over je leven gekomen en daardoor mag de oproep er zijn dat we moeten schitteren, net zoals Jeruzalem die opdracht in deze profetie krijgt. En ja, dat schitteren, daarmee reflecteer je dus de glorie van God, daar draait het alleen maar om. Het tegenovergestelde is de omgeving van Jeruzalem op het moment dat dit gebeurt. Je kunt dus ook zeggen dat zodra het licht van Jezus in je leven is opgegaan, er ook een tegenovergestelde omgeving is waar dat niet is gebeurd.

Alles komt voor Israël op dat moment, maar ook voor jou en mij in een ander daglicht te staan. Misschien nog beter gezegd: Alles komt ineens in het daglicht te staan. En wat doet die zonnebloem om te schitteren? Die beweegt zich naar de zon toe. Tegelijk valt er dan op dat niet alles in het zonlicht staat. Die zonnebloemen in het veld doen het allemaal, maar wat als er nu een veld zou zijn waar de zon niet over op is gegaan? Dan schittert er dus ook niets. De profetie van Jesaja zegt dan dat er op het moment dat Israël het licht gaat zien, er duisternis over de aarde zal zijn met donkere wolken. Dat klinkt onheilspellend.

Precies dat is waar het nu echt om gaat. Voel je hoe het haaks staat op een geloofservaring van ‘lekker gaan schitteren’? Het is helemaal niet een zoete en fijne profetie. Natuurlijk is het heerlijk als je weet wat het licht van Jezus over jouw leven heeft gedaan. Natuurlijk is het geweldig om Gods glorie te dragen. Maar dat laatste ervaar je pas als je beseft dat het niet erom gaat wie jij mag zijn in het licht van Jezus, maar als je beseft wat het licht van Jezus met jou doet.

Gebed: Heer, geef mij de juiste focus, zodat het niet gaat om wat ik wil en ervaar, maar dat Uw licht en glorie iets met mij zal doen, waardoor ik daarmee een zegen zal zijn voor anderen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu