Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Op het moment dat het licht komt en de heerlijkheid van God over Jeruzalem komt, dan moeten ze opstaan. Dat is duidelijk. Jeruzalem staat natuurlijk beeld voor de Joden die geloven. Doorgetrokken naar het Nieuwe Testament zou je ook nog kunnen zeggen dat het ook om ons, gelovigen uit de heidenen gaat die ingeënt zijn in Gods volk. Die lijn mag je trekken, maar vanuit de Oudtestamentische gedachte van Israël mag je die nooit direct trekken, je moet altijd met twee woorden spreken als het om deze profetieën gaat. We spreken eerst over Israël en daarna over wij die ingeënt zijn in Israël.

Dan ligt er nog een vraag, want waarom moet Jeruzalem opstaan? En waarom moeten ze schitteren of zich laten verlichten? Dat gaat niet om henzelf en dus kan het in deze tekst ook nooit om ons gaan. Je kunt niet zeggen: ‘Sta op en schitter’ in de zin van jij mag er zijn en jij bent geliefd. Daar gaat het nu even niet over. Israël of Jeruzalem moet opstaan met een doel en dat doel is de heerlijkheid van God. Het is de bedoeling dat ze verlicht worden door het licht dat komt. En op dat moment zal de heerlijkheid en de glorie van God over hen opgaan.

Het is niet bedoelt om zichzelf te laten zien voor zichzelf, maar op het moment dat ze verlicht worden, zullen ze schitteren en daarmee weerspiegelen ze Gods enorme glorie. Er staat namelijk ook nog iets tegenover. En zo zie je dat het onmogelijk is om alleen maar een uitspraak te gebruiken door die los te maken uit de context. Ja, Jeruzalem moet opstaan en schitteren. En ja, dat mag je vervolgens ook tegen elkaar zeggen. Sta op en schitter, maar schitter niet door iets wat jij doet, maar omdat Jezus in je leven is gekomen is er licht over je leven gekomen en daardoor mag de oproep er zijn dat we moeten schitteren, net zoals Jeruzalem die opdracht in deze profetie krijgt. En ja, dat schitteren, daarmee reflecteer je dus de glorie van God, daar draait het alleen maar om. Het tegenovergestelde is de omgeving van Jeruzalem op het moment dat dit gebeurt. Je kunt dus ook zeggen dat zodra het licht van Jezus in je leven is opgegaan, er ook een tegenovergestelde omgeving is waar dat niet is gebeurd.

Alles komt voor Israël op dat moment, maar ook voor jou en mij in een ander daglicht te staan. Misschien nog beter gezegd: Alles komt ineens in het daglicht te staan. En wat doet die zonnebloem om te schitteren? Die beweegt zich naar de zon toe. Tegelijk valt er dan op dat niet alles in het zonlicht staat. Die zonnebloemen in het veld doen het allemaal, maar wat als er nu een veld zou zijn waar de zon niet over op is gegaan? Dan schittert er dus ook niets. De profetie van Jesaja zegt dan dat er op het moment dat Israël het licht gaat zien, er duisternis over de aarde zal zijn met donkere wolken. Dat klinkt onheilspellend.

Precies dat is waar het nu echt om gaat. Voel je hoe het haaks staat op een geloofservaring van ‘lekker gaan schitteren’? Het is helemaal niet een zoete en fijne profetie. Natuurlijk is het heerlijk als je weet wat het licht van Jezus over jouw leven heeft gedaan. Natuurlijk is het geweldig om Gods glorie te dragen. Maar dat laatste ervaar je pas als je beseft dat het niet erom gaat wie jij mag zijn in het licht van Jezus, maar als je beseft wat het licht van Jezus met jou doet.

Gebed: Heer, geef mij de juiste focus, zodat het niet gaat om wat ik wil en ervaar, maar dat Uw licht en glorie iets met mij zal doen, waardoor ik daarmee een zegen zal zijn voor anderen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu