Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Wat gebeurt er als je een zonnebloem verlicht met de zon? Dan draait hij zich helemaal naar de richting waar de zon vandaan komt. Toen wij afgelopen vakantie in Luxemburg waren liepen we langs een zonnebloemenveld en alle bloemen stonden dezelfde kant op en ze draaiden mee met de richting van de zon. Hoe komt het dus dat een zonnebloem zo mooi is? Dat komt omdat hij zich richt op de zon. Nu houd ik ervan om bloemen te fotograferen, dus ook die zonnebloemen ontkwamen daar niet aan. Toen ik later tijdens het bewerken naar die foto’s keek dacht ik: Die bloem schittert van schoonheid omdat hij zich laat verlichten. Precies wat Jesaja 60 zegt.

Nu denk ik, dat je de oproep wel kent: ‘Sta op en schitter’. Ik moet je eerlijk gezegd zeggen dat ik die oproep zo vaak heb gehoord dat ik die tekst van Jesaja 60:1 bijna ben gaan overslaan. Sta op en schitter, zoiets als: Kom op, sta op en laat zien wie je bent. En dat allemaal in de trant van ‘je mag zijn zijn’ of ‘je bent geliefd’. En ja, dat is zo, maar soms krijg ik toch wat kriebels bij dat soort uitspraken omdat ze bijna standaard geworden zijn en ook eigenlijk wel eens flink doorslaan. Alsof alles wat je doet dan maar goed moet zijn.

En dan nog iets waar ik als theoloog dan weer last van heb is dat het ‘sta op en schitter’ zomaar wordt toegepast op een gelovige in Nederland, terwijl de tekst uiteindelijk uit het boek Jesaja komt. En dat gaat over Israël. Je voelt wel aan, als je wilt luisteren met je ogen door naar die zonnebloem te kijken, dat we dan even iets nauwkeuriger moeten zijn om te begrijpen wat er mee bedoelt wordt, zonder dat we gelijk de conclusie trekken dat we dan maar moeten blijven zitten of dat we er niet mogen zijn zoals we er zijn.

Als je naar de tekst kijkt dan lees je eerst de opdracht om op te staan. Dan komen de verschillen in de vertalingen naar voren waarbij de ene vertaling vertaalt met ‘wordt verlicht’ en andere vertalingen met ‘schitter’. Het lijkt dan of je bij de ene vertaling er iets voor moet doen, je moet schitteren en bij de andere vertaling overkomt het je, je wordt verlicht. Daarbij gaat het hier in de eerste plaats niet om jou of om mij, maar om Israël. Het gaat in de hoofdstukken 60 t/m 62 over de heerlijkheid en het mooie dat Sion, Jeruzalem gaat meemaken. Het is een profetie over Jeruzalem.

Het lijkt alsof Jesaja hier zegt dat Sion of Jeruzalem op moet staan vanwege dat wat er aankomt. Ze moeten het doen omdat hun licht komt en omdat de heerlijkheid van de Heer over hen op zal gaan. Bedoelt Jesaja dan dat ze dit nu al moeten doen? Dat lijkt mij niet, omdat Israël op dit moment nog in ballingschap zit en als je doorleest in vers 2 dan kom je er ook achter dat er eerst nog andere dingen zullen gebeuren voordat Jeruzalem kan opstaan. Er zal eerst iets gebeuren met de omgeving. Er staat iets tegenover hun schittering door God licht. Dat zullen we volgende keer zien, maar dan zullen we ook zien dat het ook een boodschap voor jou en mij is.

Gebed: Heer, soms voelen teksten, los van de context heel goed en fijn, maar is de diepere boodschap soms pijnlijker dan we denken. Leer mij echt te lezen wat U zegt en bedoelt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu