Luisteren met je ogen

Thema: #luisterenmetjeogen

“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korinthe 2:9)

Misschien is het je opgevallen, misschien ook nog helemaal niet. Er is een thema ontstaan bij mij waar ik  de komende tijd eigenlijk heel veel mee wil gaan doen. Het thema ‘Luisteren met je ogen’. Als je de podcast of video’s ook luistert of kijkt, dan heb je gemerkt dat we afgelopen week een podcast/video online hebben gezet met dit thema. Dit eigenlijk nadat ik er al een paar keer over had gepreekt en ik merkte wat die preek deed met mensen. Ondertussen geloof ik dat God mij uitdaagt om dit thema verder uit te gaan werken. En alles rond dit thema gaat vergezeld met #luisterenmetjeogen. Wat wil dit thema nu eigenlijk zeggen?

Ik kan zeggen: Luister/kijk de podcast/video. Doe dat ook zeker, omdat ik geloof dat dit je zal helpen om het thema ook tot iets van jou te maken. Het thema is namelijk niet zelf bedacht, maar het komt zo uit Gods Eigen Woord. Psalm 19 heeft het over de natuur en zegt dan dat het een stem is zonder geluid en zonder woorden. Met andere woorden ‘Luisteren met je ogen’ is dat wat we zien, toepassen op Wie God is en wat God doet. Neem daarom even de tijd voor de podcast/video, om dit beter te begrijpen. Ook bij ‘Tijd met God’ zal ik de komende weken over dit thema gaan schrijven. De hashtag #luisterenmetjeogen heb ik op social media gebruikt om foto’s met een diepere boodschap te posten.

Wat gaan we de komende tijd doen met ‘Tijd met God’? Aan de hand van foto’s die ons iets zeggen over de Bijbel ga ik schrijven. God heeft ons beelden gegeven die ons meer leren over Hem omdat Hij weet dat veel mensen beelddenkers zijn. Beelden blijven makkelijker hangen dan woorden en op het moment dat je een beeld weer ziet, komt de boodschap weer in herinnering. Als je in je kerkelijke gemeente nog een jaarthema zoekt, is dit thema misschien wel een hele bijzondere uitdaging. Door wat je ziet, toe te passen op Gods Woord, zorgt dit voor diepere doorwerking van wat God wil zeggen. En het is eenvoudig praktisch te maken door iedereen foto’s te laten maken met een boodschap.

Door de overdenkingen bij ‘Tijd met God’ hoop ik je daarnaast dan ook wat Bijbelstudiemateriaal mee te geven voor de komende tijd. Er was een tekst die rondom dit thema even bleef hangen, naast Psalm 19. Paulus heeft het er over dat heel veel wijsheid van mensen dwaasheid is en dat de dwaasheid van God de grootste wijsheid is. Hij schrijft aan de gemeente in Korinthe dat de boodschap van het Evangelie de wijsheid van God is die als een geheim verstopt is en alleen degenen die God liefhebben zullen dat geheim verstaan. En dan zegt hij: “Het is een wijsheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen”. Er is dus een wijsheid die niet gehoord, gezien en bedacht wordt, tenzij dat je God liefhebt.

Nu kun je dit betrekken op de verkondiging van het Evangelie met woorden. Dan is het een wijsheid die met geen oor is gehoord, dan alleen degenen die God liefhebben, die horen het wel. Maar dan nog dat oog. Het is ook een wijsheid die met geen oog is gezien en ook daarvan geldt dat het wel gezien kan worden door degenen die God liefhebben. Ons oog en de wijsheid van God horen dus ook bij elkaar, net als ons oor en de wijsheid van God. Horen dat weten we wel, maar kijken om als liefhebbers van God ook Zijn wijsheid te kennen. Wijsheid waarover Jezus zei toen het over gelijkenissen ging dat de discipelen het mochten begrijpen, maar degenen die niet geloofden mochten het niet begrijpen. Gelijkenissen zijn beelden die Jezus toepast op het leven met God. Op die manier is er in de natuur meer te horen door te kijken. En God wil je die dingen openbaren zodat je Hem beter leert kennen. Ga je mee in dit avontuur?

Gebed: Heer, open mijn ogen voor Uw wijsheid en laten er beelden voorbij komen die mij helpen om U beter te leren kennen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu