Nieuwe seizoenen in je leven (2)

Er is nog iets dat ik wil zeggen tegen je, over de seizoenen in je leven. Het lijkt namelijk soms dat er zinloze seizoenen zijn in je leven. Dat is enorm frustrerend. Dat het lijkt of de winter nooit stopt. Of dat het lijkt dat het al zo lang hetzelfde is en dan zijn er ook nog eens mensen die je of moed in praten of die tegen je zeggen: “Ga gewoon wat durven, zet een stap in geloof”. Het is maar de vraag of we op die manier de seizoenen kunnen versnellen. Die stap in geloof die moet je zetten, maar op het moment dat het nieuwe seizoen er ook werkelijk is. Je zou kunnen zeggen: Het moment dat er een nieuwe deur opengaat. Maar wat hebben die winterseizoenen in je leven dan voor zin. Of misschien wel een herfstseizoen en dan moet er nog een lange winter komen.

Laat ik je meenemen naar twee mensen in de Bijbel die ook door seizoenen heengingen. Mozes en David. Mozes was geboren terwijl dat niet mocht. Zijn ouders hadden hem moeten verdrinken, maar door een wonder komt hij aan het koninklijke hof terecht. Het lijkt wel lente in zijn leven. Als hij dan veertig jaar oud is verandert alles. Hij denkt dat hij zijn volk moet gaan helpen en brengt een agressieve Egyptenaar om het leven. Dat wordt bekend en het gevolg weten we. Mozes vlucht de herfst van zijn leven in en komt veertig jaar lang niet verder dan schapen hoeden in de woestijn. Een deprimerendere winter in je leven kun je je niet voorstellen. Is dat nu zijn bestemming?

En dan David. Terwijl hij in het veld is met de schapen, wellicht als bastaardzoon, komt Samuël thuis langs. Hij komt één van de zonen van Isaï zalven tot koning omdat God klaar is met Saul. David maakt misschien op dat moment wel een winterseizoen door in zijn leven. Wellicht hoorde hij er thuis niet helemaal bij en dat jochie was met de schapen op pad gestuurd. Als Samuël er dan niet uitkomt met die broers of halfbroers van David komt Samuël er achter dat David ook nog bestaat. In zijn winterseizoen wordt hij bij de schapen vandaan gehaald en voor hij het goed en wel beseft, druipt zijn hoofd van de olie. Hij is gezalfd tot koning van Israël. Het lijkt ineens lente te zijn geworden in zijn leven. Een nieuw seizoen en wat voor één.

Toch is Saul nog steeds koning. David komt wel aan het hof terecht, omdat Saul te bevrijden van een kwade geest door muziek te maken. Maar is dat dan de manier hoe hij koning moest worden? En als dan de speren om zijn hoofd vliegen? Is het Davids bestemming om Saul heel dichtbij te zien en hem toch te laten leven, terwijl hij zo een greep had kunnen doen naar zijn echte bestemming? Wat is de zin van seizoenen in je leven die doelloos en ver van je bestemming lijken te zijn? En nu noem ik er maar twee, maar je kunt ze zo aanvullen met Abraham, Jozef, Gideon en ga zomaar door.

Het is opmerkelijk dat Mozes veertig jaar in de winter lijkt te zitten van zijn leven. Nu is veertig altijd een getal van volharding. Een tijd om te mogen leren voor dat wat komen gaat. Ik weet het niet, maar ik vermoed dat de koppige schapen in de woestijn voor Mozes gewilliger waren dan het volk dat hij moest overbrengen naar het Beloofde Land. Leider van Israël was wel zijn bestemming, maar de zomer van zijn leven was soms heel heet. Toch waren die eerdere jaren niet voor niets. Net als bij David niet. Aan het hof leerde David wel veel en in zijn strijd als een soort rebellenleger tegen de vijanden van Israël leerde hij wel de tacticus worden die hij later moest zijn.

Wat doe je nu in de winterseizoenen van je leven? Paulus zegt ergens dat we trouw moeten zijn in de kleine dingen zodat God ons daarna over de grote dingen kan aanstellen. De winterseizoenen in je leven zijn bedoeld om volharding te leren, maar ook om te leren trouw te zijn in de kleine dingen. Gewoon doen wat God je dan geeft, zodat als de andere seizoenen komen, je klaar bent voor de grotere dingen. En zo ga je telkens door de seizoenen heen. Ja, als het tijd is moet je een stap in geloof zetten, maar vaker is het wachten in geloof op het nieuwe seizoen een moeilijkere uitdaging.

Gebed: Heer, geef mij geduld, volharding en trouw in de moeilijke seizoenen van mijn leven, zodat als U met mij aan een nieuw seizoen begint, ik mag oogsten wat U mij leerde in die moeilijke tijden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu