Nieuwe seizoenen in je leven

“Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.” (Prediker 3:1)

Het overkomt mij regelmatig dat als ik een serie afrond met ‘Tijd met God’ dat ik even niet zo goed weet wat de volgende serie moet worden. Dan lijkt het soms alsof God mij laat wachten en het maar niet duidelijk wordt. Is het tijd om weer eens door een Bijbelboek heen te gaan, moet het een thema zijn? Ook op dit moment zit ik weer in zo’n fase. Het aparte is alleen dat er iets in mij telkens zegt dat ik iets over seizoenen moet zeggen. Niet dat het straks weer herfst wordt na de enorme warme dagen van de afgelopen tijd, maar de seizoenen in je leven. Ik denk dat er op dit moment mensen zijn die verlangen naar een nieuw seizoen in hun leven en dat er mensen zijn die voor een nieuwe uitdaging staan van zo’n nieuw seizoen.

Het zou kunnen dat ik voor sommigen nu een soort wartaal spreek, terwijl anderen het gelijk begrijpen. Laat ik het even duidelijk maken aan de hand van een beeld dat Jezus ook veel gebruikte. Toen Jezus door het land liep met Zijn discipelen vertelde Hij regelmatig gelijkenissen over akkers. Eigenlijk sloot Jezus met die verhalen aan bij wat we in Prediker 3 lezen over dat voor alles een bestemde tijd is. Er is een tijd om te zaaien, dat is een seizoen, maar in het volgende seizoen is het tijd om te oogsten. Je kunt de gelijkenissen van Jezus bekijken vanuit het Koninkrijk, maar er zit ook iets in van de seizoenen. Er is een tijd dat er gezaaid wordt, zowel onkruid als goed zaad en er komt een tijd dat er geoogst wordt en dan wordt het onkruid van het koren gescheiden.

De Bijbel spreekt daarmee heel vaak in de termen van seizoenen. Een tijd van snoeien en een tijd van vruchtdragen, een tijd van dorheid en een tijd van overvloed. Een groot voorbeeld daarvan is Jozef, maar het wordt ook regelmatig betrokken op het geestelijk leven. Zoals de natuur door de seizoenen gaat, zo gaan wij ook door seizoenen. Om het in de woorden van Prediker te zeggen: Er is een tijd van huilen en een tijd van lachen, een tijd van geboren worden en een tijd van sterven.

Dit is ook zo in je geestelijk leven. Je gaat door de geestelijke seizoenen heen. Er is een tijd dat er in jou gezaaid wordt, maar er is ook een tijd dat er in jou veel vrucht is. Er is een tijd dat je niet begrijpt wat je overkomt, maar waar de Landman het nodig vindt om je te snoeien, zodat je nog vruchtbaarder zult zijn. Tijden van snoei en dorheid worden altijd weer gevolgd door betere tijden. Uiteindelijk met het doel om nog vruchtbaarder voor God te worden.

Dat heeft twee kanten. De ene kant is heel bemoedigend, omdat ik vandaag tegen je wil zeggen dat als je nu door een moeilijke periode heen gaat er een nieuwe tijd gaat aankomen. Deze moeilijk tijd is slechts een voorbode van een nieuwe tijd en die tijd komt er aan. Er is ook een andere kant. Het kan zijn dat je het nu wel goed vindt op deze manier, maar dat God vindt dat je op deze manier niet tot je doel komt en Hij je een nieuw seizoen gaat geven waarin je het lef nodig hebt om in dat nieuwe seizoen nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe te doen.

Ik weet niet in welk seizoen van je leven je zit, maar ik weet wel dat de seizoenen in je leven zullen wisselen. Schrik daar niet van en schrik er niet voor terug. Dit is wat het leven van Jezus je oplevert. En ik gun je een nieuw seizoen waarin je nog dieper verbonden wordt met Jezus, maar ik gun jou, die nu in een sleur terecht is gekomen ook een nieuw seizoen. Een seizoen met nieuwe uitdagingen. En voor velen geldt dat er echt weer een nieuw seizoen zit aan te komen omdat God je nog veel meer in je bestemming wil laten komen. Hij wil nog meer uit je halen en als Hij je uitdaagt in een nieuw seizoen, zeg dat niet dat je het niet kunt, dat het nieuwe seizoen een stap te ver is, maar laat de tijd van oogst meer en meer komen. Het is tijd om wat gezaaid is, ook weer geoogst kan worden om meer Koninkrijk te brengen in deze wereld. En als het nu dor is, heeft God een nieuw seizoen voor je klaar liggen waarin de plasregens voorbij gaan en de zangtijd zal aanbreken.

Gebed: Heer, laat iedereen die dit leest merken hoe U bezig bent om nieuwe seizoenen te geven. Help om geduld te hebben en help om een stap te zetten, net wat nodig is en ga Uw ongekende gang door de seizoenen van ons leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu