Kiezen voor vrucht

Thema: Vruchtdragen #14 – 14 augustus 2020

“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:24)

De vrucht van de Geest is compleet. In deze zomerserie hebben we elk gedeelte van de vrucht bekeken en we hebben ook gezien op welke manier wij vrucht moeten dragen. Door in Christus te blijven, dan zul je veel vrucht dragen. Je kunt zeggen dat het deels zo is dat je zelf geen vruchten kunt voortbrengen. Vruchten onstaan als je op de juiste manier verbonden bent met de wortel. Toch zijn er genoeg teksten in dit kader die een duidelijke opdracht geven om vruchten voort te brengen.

Het is ook een opdracht om als gelovige het leven van Jezus te laten zien. Tegelijk is het ook de Geest Die het in je werkt door je verbondenheid met Jezus. Het is altijd dat spanningsveld. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde soort spanningsveld is als bekering en uitverkiezing. God geeft geloof, maar je bent ook verantwoordelijk. Als gelovige geldt dat natuurlijk nog veel meer. Als onderdaan van Jezus, leef je zoals Jezus.

Om deze serie af te sluiten doe ik dat dan toch met een oproep: Kies voor vrucht in je leven! Niet om daarmee te zeggen dat je activistisch aan het werk moet gaan, maar wel om het op scherp te zetten dat het zonder vrucht niet kan. Als je leest hoe Paulus vervolgens dit hoofdstuk afsluit, is het bij hem ook een grote opdracht om vrucht te dragen. De manier hoe hij dat doet liegt er echt niet om. Ja, natuurlijk moet je in Christus blijven. Het thema om in Christus te zijn is juist het thema van Paulus in zijn brieven, maar hier roept hij je ook nog tot iets anders op. Als je van Christus bent, dan heb je je vlees met zijn hartstochten gekruisigd.

Met andere woorden: Als je van Christus bent, dan ben jij gestorven en als je toch nog van die lastige stukjes oude mens tegenkomt, dan is het eerste wat je te doen staat: Kruisigen. Zodra er gedachten of verlangens zijn die uit je oude mens, je vlees voortkomen en leg je die af. Dat is niet je eigen zaligheid bewerken, dit is een principe van het Koninkrijk. Dat vlees is een realiteit en dat is niet erg, maar zodra het opspeelt kruisig je dat vlees.

Je geestelijke mens lijdt namelijk onder de vleselijke mens. Je vleselijke mens staat ook haaks op je geestelijke mens en daarmee ook haakt op Gods Geest en Zijn vrucht. Je zou kunnen zeggen dat er twee dingen overblijven. Blijf in Christus en bepaal op basis van de vrucht van de Geest wat uit je vlees voortkomt. Alles dus wat niet de vrucht van de Geest is, is vlees. Kruisig dat keer op keer, net zo lang te je weer verder gegroeid bent in de vrucht. En breek met alles wat dat tegenstaat. Zo leef je door de Geest en zo wandel je steeds meer met de Geest.

Gebed: Heer, dank U wel voor de intense lessen over de vrucht van de Geest. Ik wil groeien, meer op U lijken en meer Uw karakter op aarde laten zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu