Kiezen voor vrucht

Thema: Vruchtdragen #14 – 14 augustus 2020

“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:24)

De vrucht van de Geest is compleet. In deze zomerserie hebben we elk gedeelte van de vrucht bekeken en we hebben ook gezien op welke manier wij vrucht moeten dragen. Door in Christus te blijven, dan zul je veel vrucht dragen. Je kunt zeggen dat het deels zo is dat je zelf geen vruchten kunt voortbrengen. Vruchten onstaan als je op de juiste manier verbonden bent met de wortel. Toch zijn er genoeg teksten in dit kader die een duidelijke opdracht geven om vruchten voort te brengen.

Het is ook een opdracht om als gelovige het leven van Jezus te laten zien. Tegelijk is het ook de Geest Die het in je werkt door je verbondenheid met Jezus. Het is altijd dat spanningsveld. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde soort spanningsveld is als bekering en uitverkiezing. God geeft geloof, maar je bent ook verantwoordelijk. Als gelovige geldt dat natuurlijk nog veel meer. Als onderdaan van Jezus, leef je zoals Jezus.

Om deze serie af te sluiten doe ik dat dan toch met een oproep: Kies voor vrucht in je leven! Niet om daarmee te zeggen dat je activistisch aan het werk moet gaan, maar wel om het op scherp te zetten dat het zonder vrucht niet kan. Als je leest hoe Paulus vervolgens dit hoofdstuk afsluit, is het bij hem ook een grote opdracht om vrucht te dragen. De manier hoe hij dat doet liegt er echt niet om. Ja, natuurlijk moet je in Christus blijven. Het thema om in Christus te zijn is juist het thema van Paulus in zijn brieven, maar hier roept hij je ook nog tot iets anders op. Als je van Christus bent, dan heb je je vlees met zijn hartstochten gekruisigd.

Met andere woorden: Als je van Christus bent, dan ben jij gestorven en als je toch nog van die lastige stukjes oude mens tegenkomt, dan is het eerste wat je te doen staat: Kruisigen. Zodra er gedachten of verlangens zijn die uit je oude mens, je vlees voortkomen en leg je die af. Dat is niet je eigen zaligheid bewerken, dit is een principe van het Koninkrijk. Dat vlees is een realiteit en dat is niet erg, maar zodra het opspeelt kruisig je dat vlees.

Je geestelijke mens lijdt namelijk onder de vleselijke mens. Je vleselijke mens staat ook haaks op je geestelijke mens en daarmee ook haakt op Gods Geest en Zijn vrucht. Je zou kunnen zeggen dat er twee dingen overblijven. Blijf in Christus en bepaal op basis van de vrucht van de Geest wat uit je vlees voortkomt. Alles dus wat niet de vrucht van de Geest is, is vlees. Kruisig dat keer op keer, net zo lang te je weer verder gegroeid bent in de vrucht. En breek met alles wat dat tegenstaat. Zo leef je door de Geest en zo wandel je steeds meer met de Geest.

Gebed: Heer, dank U wel voor de intense lessen over de vrucht van de Geest. Ik wil groeien, meer op U lijken en meer Uw karakter op aarde laten zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu