Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Zelfbeheersing, dan kun je zeggen dat je dan goed met alcohol omgaat. Je kent je grenzen en je respecteert ook je grenzen en vooral Gods grenzen, zou je kunnen zeggen. Alleen, voor je het weet trap je een paar open deuren in, hang je er een paar labels aan en we zijn klaar. Vervolgens zijn het dan labels waar jij misschien geen moeite mee hebt en je kun weer iets afvinken. Nu is afvinken ongeveer het zelfde als een leven van deugden, dus is dat in ieder geval al niet te bedoeling.

Het tegenovergestelde van zelfbeheersing is een bandeloos leven. Een leven dus waar de rem niet op zit. Nu kan rem iets van religie zijn, maar daar gaat het in dit geval niet om. Als je de Romeinenbrief leest dan heeft Paulus het over een leven waarin we de zonde geen plaats geven. Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar een slaaf van God. En een slaaf van God is dan niet slaafs bedoeld, maar Paulus bedoelt daarmee het leven in vrijheid door de Geest. En precies op die lijn moet je het woord zelfbeheersing plaatsen.

Omdat we niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn, zijn we rechtensvrij van de zonde. Of anders gezegd: “De zonde heerst niet meer over ons”. Als dat wel zo is, dan leid je een bandeloos leven. Dat noemen velen wel vrijheid, maar de echte vrijheid is een leven van zelfbeheersing waarbij jij, door Gods Geest heerst over je eigen keuzes. Letterlijk betekent zelfbeheersing dat je jezelf beheerst. En dan kan dat bij de ene gaan over hoe hij met alcohol omgaat, de volgende hoe hij met eten omgaat, maar dan vul je het heel concreet in en kom je in dit geval verder af te staan van de bedoeling.

Nu houd ik ervan om dingen heel concreet te maken, maar soms is versmallen niet handig. Dan lijkt het over één concreet onderwerp te gaan. Zelfbeheersing trek ik daarom vandaag veel breder. Je beheerst je zelf naar de bedoeling die God heeft met je leven. Zonde die zijn eigen gang kan gaan in je leven is geen zelfbeheersing. Je emoties niet onder controle hebben is geen zelfbeheersing. En nu begin je wel te begrijpen waarom zelfbeheersing als de hoogste christelijke deugd werd gezien. Iemand die zichzelf beheerst, staat eigenlijk boven zichzelf. Omstandigheden en zonden kunnen dan niet de vrije loop met je nemen.

Pas nu op dat dit niet een deugd wordt die je moet volbrengen. Het is nog steeds de vrucht van de Geest. Als je in Christus blijft, dan zal deze groeien. Het is niet iets in jouw kracht, maar het is in Christus kracht. Blijf in Hem, wees met Hem verworteld en dan zal deze vrucht groeien. Dat geeft ook weer ontspanning. Jij hoeft het niet te doen, de beheersing van jezelf wordt door Gods Geest aan je gegeven als je verbonden bent met Jezus. Natuurlijk is de vrucht een opdracht, maar altijd vanuit Jezus en de verbondenheid met Hem. Is de vrucht er niet, dan mogen we elkaar daar op aan spreken, maar niet om de ander actief het zelf te laten doen, maar door de ander in Christus te laten zijn en blijven zodat we ons leven beheersen door de Geest.

Gebed: Heer, laat Uw gezindheid in mij zijn, ook als het over het beheersen van mijzelf gaat.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu