Zachtmoedigheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen # 12 – 10 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wanneer ben je nu zachtmoedig? Was Jezus zachtmoedig? Ja, natuurlijk zul je zeggen, want de vrucht van de Geest is het volmaakte karakter van Jezus, dus Hij was zeker zachtmoedig. Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij zei dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden het huis van Zijn Vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt en Hij de tempel met een zweep schoonveegde? Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij de geestelijk leiders van het volk veroordeelde voor hun daden? Of toen Hij tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan”?

Voor je het weet wordt het woord ‘zachtmoedigheid’ een soort karikatuur waarbij je het gevoel krijgt dat je nooit voldoet. Eenvoudigweg omdat dit dan zou betekenen dat je altijd en in alle omstandigheden zachtmoedig zou moeten zijn. Of het heeft te maken bij het beeld van ‘zachtmoedigheid’. Maar als je niet uitkijkt wordt zachtmoedigheid dan een Eli-karakter. Je weet wat Eli deed, of eigenlijk niet deed. Hij liet alles toe wat zijn zoons deden in de tempel. Hij sprak ze nooit hard aan. En misschien slaat dat wel door, maar dit kan wel het uiterste zijn van een verkeerd beeld van zachtmoedigheid.

Wat is zachtmoedigheid dan wel? Het heeft te maken met je gezindheid. Dat betekent dus dat je zachtmoedig kunt zijn als een manier van ‘zijn’, maar je nog steeds soms anders moet optreden omdat er bijvoorbeeld onrecht speelt dat aangepakt moet worden. Het is een milde gezindheid. In je diepste ‘zijn’ wordt je steeds milder. Opmerkelijk als je bedenkt dat dit een deel is van de vrucht van de Geest. Dat betekent dat God Zelf dus ook mild is van gezindheid. Hoe kijk jij naar God? In God is een diepe mildheid waaruit Hij het liefst reageert. Het staat haaks op een strijdlustige geldingsdrang.

Even terug naar Jezus in de tempel, was Hij daar bezig om strijdlustig Zich te laten gelden? Zeker niet, Hij trad op tegen het onrecht dat Zijn Vader werd aangedaan. Jezus was in elke situatie vooral mild van gezindheid. Dat was een onderdeel van Zijn wezen: Mild, zachtmoedig. Iedereen die bij Jezus kwam, met welke geschiedenis dan ook, kon rekenen op een milde Jezus. Nooit was er een hard oordeel. Zelfs niet bij de vrouw die al vijf mannen had gehad en nu met de zesde bezig was. Toen Jezus vroeg om haar man te halen antwoordde zij dat ze geen man had en Jezus reageert dan met dat het klopt en dat ze vijf mannen heeft gehad en deze man is haar man niet, maar er klinkt bij Jezus geen oordeel in door.

De manier van reageren van Jezus zorgt er zelfs voor dat ze ontdekt hoe groot Jezus is en dat Hij minstens toch een profeet moet zijn en vervolgens komen door die zachtmoedigheid velen in het dorp tot geloof. En nog steeds mag Jezus ook stevig reageren bij onrecht en schijnheiligheid. Dat doet niets af van Zijn zachtmoedigheid. En bij de vrucht van de Geest wil de Geest je leven om in je ‘zijn’ mild en zachtmoedig te zijn. Laat dat je karakter maar tekenen en laat de Geest je daarin vormen, maar wordt niet als Eli die vervolgens alles goed vond want dat is geen zachtmoedigheid maar slapheid.

Gebed: Heer, laat mij zachtmoedig zijn zoals U en tegelijk ook krachtig tegen het onrecht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu