Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Het Griekse woord ‘pistis’ heeft meerdere betekenissen, die wel dicht tegen elkaar aanliggen. Geloof heeft alles te maken met vertrouwen. En je kunt iemand alleen maar vertrouwen op het moment dat hij betrouwbaar is. Als je zo naar geloof kijkt, kom je uit bij het woord ‘trouw’. Dat is wel een karaktertrek en dat is ook in de vertaling heel goed mogelijk als optie.

Je zou bij dit onderdeel van de vrucht ook niet moeten vragen naar je geloof of dat je geloof hebt voor de ander, terwijl je dat iets zou kosten. Je zou hier de vraag moeten stellen hoe betrouwbaar je bent. Betrouwbaarheid en trouw heeft alles te maken met Wie God is en dus is het ook een onderdeel van de vrucht van de Geest. Het kan niet zo zijn dat God trouw is aan wat Hij zegt en belooft, maar dat wij dit vervolgens niet zouden zijn.

Nu zou je kunnen zeggen dat de lat dan wel heel hoog ligt, want zo onvoorwaardelijk trouw als God is, kan voor ons nooit. Maar ja dat geldt voor alles van de vrucht en daarom is het ook de bedoeling om hierin te groeien. En trouw zit eigenlijk in je hele leven. Of het zou in je hele leven moeten zitten. Wat zou er gebeuren als al Gods kinderen in alles wat ze doen trouw zouden zijn? Geen leugens, geen vreemde manieren van zakendoen, trouw in relaties. Werkelijk in alles trouw. Dus ook niet dat leugentje om bestwil, ook niet die ene keer handeldrijven waar het niet eerlijk ging.

Misschien is dit wel het grootste probleem van het christendom. Het probleem dat als het er om aankomt, wij erg makkelijk onze betrouwbaarheid loslaten. Soms ook gewoon uit angst, omdat je bang bent iets kwijt te raken. Of omdat je bang bent om in de problemen te komen. En soms komt onbetrouwbaarheid niet uit, maar meestal ontstaat er een gevoel waardoor mensen je toch niet helemaal durven te vertrouwen.

Nu gaat het er niet over om elkaar de maat te nemen. Helemaal niet zelfs. We zijn allemaal struikelende gelovigen. Dus daar gaat het echt niet om. Maar ik hoop dat er iets van de intentie begint te groeien. Dat er iets meer vrucht van de Geest ontstaat op dit gebied. En bedenk dat God betrouwbaarheid beloont, zelfs al lijkt het dat het je soms veel kost. Liegen over een fout en de schuld op een ander schuiven lijkt wel makkelijk en de minste schade op te leveren. Maar is dat het waard als je weet dat God betrouwbaarheid beloont?

Gebed: Heer, laat mij groeien in trouw, zuiverheid en eerlijkheid, zodat mensen mij durven te vertrouwen zoals U te vertrouwen bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu