Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Eigenlijk kwam ik er niet goed uit wat we nu met ‘goedheid’ aan moeten. Wij kennen dat woord vooral uit de uitspraak dat iemand de goedheid zelve is. Dan is iemand uiterst vriendelijk, liefdevol en is eigenlijk niet boos te krijgen. Eigenlijk iemand die je heel graag in je buurt hebt, omdat hij altijd het beste met je voor heeft. Ook in het Grieks kom je eigenlijk uit op deze soort uitleg. Dan zeg je misschien: “Dat is dan toch ook gewoon goed als het dat betekent?” Misschien wel, maar wat is dan nog de toegevoegde waarde van deze eigenschap van de vrucht? Eigenlijk is het meer een herhaling van een aantal kenmerken dan dat het iets anders is. Vriendelijkheid, liefde, geduld en vrede, ze zitten allemaal in dat woord goedheid.

Even terug naar mijn voorbeeld over het bewerken van foto’s. Je kunt een foto beter op kleur krijgen door de witbalans aan te passen, maar je kunt het ook voor elkaar krijgen door een kleurcorrectie toe te passen. En soms doe je het beide. Eigenlijk omdat je dan de beste mix van eigenschappen kunt vinden. Zeker, dat kon misschien ook wel met alleen de kleurcorrectie, maar soms lukt het met de ene eigenschap alleen niet zoals je wilt.

Wat doet goedheid nu tussen deze eigenschappen van de vrucht van de Geest, terwijl je misschien dezelfde smaak van de vrucht zou kunnen bereiken met wat meer vrede en geduld, om maar een voorbeeld te noemen. Kijk er eens naar net als naar die foto’s. Soms moet je niet willen begrijpen hoe je precies tot het beste bent gekomen, het ene kan niet zonder het andere.

Goedheid is juist die eigenschap in de vrucht die net die extra smaak er aan kan geven. En laat het dan iets zijn waarin ook vrede, liefde en geduld zit. Goedheid is wel een eigenschap waarbij het woord ‘goed’ een rol speelt, zoals God goed is. God is goed en door de Geest worden ook wij meer en meer veranderd in goedheid. En ja, dat gaat niet zonder die andere eigenschappen. Uiteindelijk was het ook niet iets met negen vruchten, maar het is ene vrucht met een verzameling van eigenschappen om van ons leven een perfecte vrucht met een hemelse smaak te maken. Een vrucht die is afgestemd door al die verschillende eigenschappen en daar geeft goedheid niet meer balans aan.

Gebed: Heer, laat goedheid mij volgen, alle dagen van mijn leven!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu