Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Eigenlijk kwam ik er niet goed uit wat we nu met ‘goedheid’ aan moeten. Wij kennen dat woord vooral uit de uitspraak dat iemand de goedheid zelve is. Dan is iemand uiterst vriendelijk, liefdevol en is eigenlijk niet boos te krijgen. Eigenlijk iemand die je heel graag in je buurt hebt, omdat hij altijd het beste met je voor heeft. Ook in het Grieks kom je eigenlijk uit op deze soort uitleg. Dan zeg je misschien: “Dat is dan toch ook gewoon goed als het dat betekent?” Misschien wel, maar wat is dan nog de toegevoegde waarde van deze eigenschap van de vrucht? Eigenlijk is het meer een herhaling van een aantal kenmerken dan dat het iets anders is. Vriendelijkheid, liefde, geduld en vrede, ze zitten allemaal in dat woord goedheid.

Even terug naar mijn voorbeeld over het bewerken van foto’s. Je kunt een foto beter op kleur krijgen door de witbalans aan te passen, maar je kunt het ook voor elkaar krijgen door een kleurcorrectie toe te passen. En soms doe je het beide. Eigenlijk omdat je dan de beste mix van eigenschappen kunt vinden. Zeker, dat kon misschien ook wel met alleen de kleurcorrectie, maar soms lukt het met de ene eigenschap alleen niet zoals je wilt.

Wat doet goedheid nu tussen deze eigenschappen van de vrucht van de Geest, terwijl je misschien dezelfde smaak van de vrucht zou kunnen bereiken met wat meer vrede en geduld, om maar een voorbeeld te noemen. Kijk er eens naar net als naar die foto’s. Soms moet je niet willen begrijpen hoe je precies tot het beste bent gekomen, het ene kan niet zonder het andere.

Goedheid is juist die eigenschap in de vrucht die net die extra smaak er aan kan geven. En laat het dan iets zijn waarin ook vrede, liefde en geduld zit. Goedheid is wel een eigenschap waarbij het woord ‘goed’ een rol speelt, zoals God goed is. God is goed en door de Geest worden ook wij meer en meer veranderd in goedheid. En ja, dat gaat niet zonder die andere eigenschappen. Uiteindelijk was het ook niet iets met negen vruchten, maar het is ene vrucht met een verzameling van eigenschappen om van ons leven een perfecte vrucht met een hemelse smaak te maken. Een vrucht die is afgestemd door al die verschillende eigenschappen en daar geeft goedheid niet meer balans aan.

Gebed: Heer, laat goedheid mij volgen, alle dagen van mijn leven!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu